Autostrada A1

  • Views 1525
  • Rating 12345

TVP wyemitowała kolejny reportaż o głośnej autostradzie A1 ? dostępny tutaj ? a w nim m.in relacja mieszkańców o zmaganiach z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad.

Instytucja ta żąda trzech tysięcy złotych za udostępnienia kserokopii raportu o oddziaływaniu autostrady na środowisko. Wysokość opłaty rodzi podejrzenie, że GDDKiA nie chce tego dokumentu udostępnić. Czy znajdują się tam informacje, które nękani hałasem autostrady mieszkańcy mogliby wykorzystać w swoich  staraniach o poprawę warunków życia ?

Chcemy to sprawdzić. Złożyliśmy wniosek o udostępnienie Raportu za darmo, o wyłożenie go do wglądu w siedzibie urzędu. Dodatkowo chcemy zobaczyć wszystkie uzgodnienia dla zmiany nawierzchni z bitumicznej na betonową. Sprawę zmiany technologii wykonania autostrady poruszył w poprzednim reportażu jeden z rozmówców (zobacz: ŁWD: Rozmowa Dnia 29.07.2016 ).

 

REDAKCJA ?CO U NAS?
92-701 Łódź, Ksawerów 8
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W ŁODZI
ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź
Dyrektor Oddziału
WNIOSEK
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:
  1. RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO AUTOSTRADY A-1 na odcinku Stryków ? Tuszyn
  2. UZGODNIENIA ZMIANY TECHNOLOGII WYKONANIA NAWIERZCHNI (wszystkie dokumenty dot. odcinka Stryków ?Tuszyn)
Informację proszę udostępnić do wglądu w siedzibie Oddziału w Łodzi w dniu 24 sierpnia 2016 r. , godz. 10.00
Zofia Rózga-Strzałkowska
Redaktor Naczelna ?CO U NAS?

* * *

REDAKCJA ?CO U NAS?
92-701 Łódź, Ksawerów 8
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W ŁODZI
ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź
Dyrektor Oddziału
WNIOSEK
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:
  1. Co składa się na kwotę 3.000,- zł, którą GDDKiA podała w pismach skierowanych do mieszkańców Gminy Nowosolna jako koszt udostępnienia w trybie ustawy o informacji publicznej Raportu o oddziaływaniu na środowisko autostrady A-1 na odcinku Stryków-Tuszyn.
  2. Dlaczego Raport nie został opublikowany w internecie
Informację proszę przesłać na adres redakcji, który znajduje się w nagłówku niniejszego pisma.
Zofia Rózga-Strzałkowska
Redaktor Naczelna ?CO U NAS?

Teraz pozostaje oczekiwać na odpowiedzi na postawione pytania, które według ustawy o informacji publicznej winny zostać udzielone w terminie 14 dni.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *