Aktywny Natolin zorganizował obchody Dnia Sąsiada

  • Views 1874
  • Rating 12345

Natolin jest wsią, w której obserwować można wiele podziałów: fizycznych i społecznych. Podziały fizyczne wynikają z rozciągnięcia zabudowy i rozbicia jej na kilka odrębnych części: skupionych wzdłuż drogi krajowej 72, w obrębie starej części osiedla, dwóch nowych osiedli, jak również wielu siedlisk istniejących z dala od zabudowy zwartej. Dodatkowy podział, utrwalający już istniejące, wprowadza przecinająca wieś, budowana autostrada. Podziały społeczne wynikają z kilku przesłanek. Istotnym czynnikiem jest podział na mieszkańców ?starych?-tych, którzy w tej wsi wyrośli, mają tu korzenie i ?nowych?, którzy sprowadzili się tutaj w ostatnich latach i dokonali integracji jedynie we własnym zakresie. Innymi osiami podziału społecznego są:
– różnice w sposobie życia, pracy i spędzania wolnego czasu,
– geograficzne rozbicie wsi, narzucające rozbieżne interesy mieszkańców poszczególnych jej części,
– sposób przepływu lokalnej informacji.
Istniejące podziały skutkują obojętnością, brakiem zrozumienia i zaufania.

Potrzeba poprawy międzyludzkich relacji, pomniejszenie podziałów i negatywnych emocji, integracja przyświecała powstaniu grupy AKTYWNY NATOLIN, składającej się z Sołtysa, Rady Sołeckiej i Radnych. Padł pomysł na zorganizowanie Dnia Sąsiada, który miał stworzyć mieszkańcom możliwość spotkania się, poznania, wspólnego pośpiewania, zjedzenia wspólnie przygotowanego posiłku, rozegrania zawodów sportowych. Grupa AKTYWNY NATOLIN złożyła wniosek o dofinansowanie w programie GRANT NA LEPSZY START,  który jest współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Na działania pro-integracyjne udało się pozyskać kwotę 4500 zł.

Początkowo w akcję zaangażowanych było kilka osób. Jednak codziennie do naszej grupy włączali się kolejni mieszkańcy-wolontariusze, zarówno dorośli jak i dzieci. W czasie ostatnich dni przygotowań do obchodów Dnia Sąsiada było nas około 20 osób!

Dzień Sąsiada
27-6-2015 odbyły się obchody Dnia Sąsiada w Świetlicy wiejskiej. Łączna ilość uczestników spotkania to 230 osób. W programie znalazły się m.in. zawody sportowe, ognisko przy dźwiękach gitary, pieczenie kiełbasek oraz zabawa taneczna. Dużym powodzeniem cieszyła się akcja fotograficzna pn. IDEALNY SĄSIAD. Imprezę uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: Wójt ? Piotr Szcześniak, Radni Gminy Nowosolna, a także Sołtysi.
Dzień Sąsiada w Natolinie Natolin_2 Natolin_3 Natolin_4 Natolin_7 Natolin_8 Natolin_13 Natolin_14 Natolin_15
Dziękujemy wszystkim za przybycie i wspólną zabawę do rana.

Kolejny Dzień Sąsiada już za rok, w ostatnią sobotę czerwca. Jednak nie oznacza to, że przez rok w Natolinie się nie będzie nic działo! Kolejne działania są już planowane, gdyż mamy wspaniałych mieszkańców, którzy chcą poświęcić swój wolny czas i energię, aby nasza wieś tętniła życiem.

Agata Lewandowska
Członek Rady Sołeckiej Natolina


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *