Sto dni

Mija symboliczne sto dni od objęcia funkcji przez nowego wójta. W instytucjach, które dobrze pracują nowy prezes (dyrektor, wójt, itp.) w tym okresie wchodzi w szczegóły działalności instytuc... Read More