Autostrada A1. GDDKiA przysłała pismo

  • Views 1347
  • Rating 12345

Dzień przed terminem wyznaczonym na pokazanie Raportu o oddziaływaniu autostrady A1 na środowisko doręczono nam pismo z GDDKiA. Pismo nie jest decyzją, a według ustawy o dostępie do informacji publicznej odmowa udzielenia informacji musi mieć formę decyzji.

Pismo GDDKiA jest tutaj

Odpowiedź na pismo:

REDAKCJA ?CO U NAS?
92-701 Łódź, Ksawerów 8
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W ŁODZI
ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź
Dyrektor Oddziału
W dniu dzisiejszym tj. 23 sierpnia 2016r. doręczono mi pismo Tadeusza Krześkiewicza, Kierownika Projektu GDDKiA dotyczące mojego wniosku o informację publiczną z dnia 13 sierpnia 2016r. Odnosząc się do treści tego pisma wyjaśniam, iż złożyłam wniosek o informację publiczną, a nie wniosek o informację o środowisku. Nie można mylić tych dwóch rodzajów wniosków ponieważ uregulowane są one odrębnymi ustawami. Odpowiedź na mój wniosek winna być udzielona w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ustawa ta stanowi, że informacja winna być udzielona bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 14 dni, a odmowa następuje w formie decyzji z uzasadnieniem.
Dokumenty, o których udostępnienie wnoszę są w posiadaniu GDKiA, nie powinno być zatem żadnych przeszkód by zostały mi okazane w terminie wyznaczonym na dzień jutrzejszy. Jednak ze względu na to, że pismo Kierownik Projektu ujawniło mylenie ustaw i pojęć, przekładam termin udzielenia informacji na dzień 26 sierpnia, godz. 10 , by dać Państwu więcej czasu.
Zofia Rózga-Strzałkowska
Redaktor Naczelna CO U NAS

One thought on “Autostrada A1. GDDKiA przysłała pismo”

  1. Z pisma GDDKiA dowiadujemy się, że raporty (dwa??) były pokazywane publicznie w czasie konsultacji społecznych. Czyli były informacją publiczną. A teraz co? Informacje publiczne zostały ukryte?
    Można zawiadomić prokuraturę o ukrywaniu dokumentów informacji publicznej!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *