Autostrada A1. GDDKiA udostępnia dokumenty na wniosek o informację publiczną

  • Views 1555
  • Rating 12345

W wyznaczonym terminie 26 sierpnia o godzinie 10 otrzymaliśmy do wglądu Raporty o oddziaływaniu na środowisko autostrady A1. Dokumenty przeglądaliśmy w siedzibie GDDKiA wraz z mieszkańcami gminy, panią Jadwigą Balcerak i panem Cezarym Korycińskim.

Autostrada A1. GGGKiA udostępniła dokumenty na wniosek o informację publiczną

Raporty są obszerną dokumentacją, liczącą kilka tomów tekstu ilustrowanego wieloma mapami. Wykonaliśmy zdjęcia kilku dokumentów, głównie tych, które nas zainteresowały jako dziennikarzy starających się dawać rzetelny obraz sytuacji.

Brak ekranów akustycznych – temat reportaży TVP3 i TVP.INFO

Lokalizację ekranów akustycznych wyznaczył program komputerowy. Użyto programu SoundPLAN w wersji 6.4 posiadającego moduły do generowania numerycznej mapy terenu i wprowadzania parametrów ruchu drogowego oraz warunków meteorologicznych. Metoda wykonania prognoz ? NMPB Routes-96 ?uwzględniająca w sposób sprecyzowany wpływ warunków meteorologicznych na propagację hałasu. Metoda ta posłużyła do analiz przestrzennego rozkładu klimatu akustycznego w otoczeniu przedmiotowego odcinka drogi w ciągu autostrady A1.? – czytamy w pokazanych nam dokumentach.
Dopuszczalne natężenie hałasu zostało zwiększone Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 22.10.2012 r. Bezpośrednią przyczyną zmiany przepisów była burza medialna wywołana niezadowoleniem kierowców ze zbyt dużej ilości ekranów na istniejących autostradach. GDDKiA dostosowała projekt realizowanej autostrady A1 do zmienionych przepisów. Powtórna analiza oddziaływania akustycznego w roku 2013 uwzględniła nowe normy i obniżyła ilość projektowanych ekranów akustycznych o 30-40% .
Zdjęcia poniżej przedstawiają pierwotne rozmieszczenie ekranów akustycznych (przed zmianą ustawy). Ekrany zaznaczone są różową linią.

aotostrada A1 - ekrany akustyczne
Natolin – Teolin – węzeł Brzeziny
autostrada A1 - ekrany akustyczne
Plichtów
autostrada A1 - ekrany akustyczne
Skoszewy

Według procedur stosowanych w drogownictwie po roku użytkowania wybudowanego odcinka autostrady wykonywana jest analiza oddziaływania akustycznego w celu weryfikacji przyjętych w projekcie prognoz. W tym przypadku, z powodu dużej liczby protestów kierowanych przez mieszkańców, GDDKiA wcześniej wykona powtórną analizę.
W gminie Nowosolna niektórzy mieszkańcy rysują już plany ze strzałkami informujące, jakimi drogami dociera do nich hałas z autostrady. Akcja prowadzona jest przez urzędnika gminy, podobno w porozumieniu z GDDKiA. Przedstawiciel GDDKiA zapytany czy takie opracowania będą pomocne nie potrafił udzielić odpowiedzi. Stwierdził wymijająco, że dożywotnia pensja dla urzędnika byłaby mniejszym wydatkiem niż koszt programów stosowanych do analizowania oddziaływania akustycznego i rozmieszczania ekranów.

Brak kontaktu władz Gminy Nowosolna z GDDKiA w procesie projektowania autostrady – problem poruszony w reportażu TVP3

W dokumentacji znajdują się pisma z Urzędu Gminy Nowosolna przesyłane do GDDKiA w latach 2004-13. Władze gminy przekazywały potrzebne projektantom informacje, wyrażały opinie, akceptowały projekty. Niedawna wypowiedź wójta w reportażu TVP, jakoby gmina nie była informowana o zmianach w projekcie autostrady, nie znajduje potwierdzenia w dokumentach. W 2013 roku Urząd Gminy Nowosolna przekazał do celów projektowych plan zagospodarowania gminy, w którym nie zaznaczono żadnych obszarów chronionych akustycznie. Tak więc władze nie zgłosiły żadnych wymagań odnośnie hałasu emitowanego przez samochody.

dokument2

dokument2a

Dokument powyżej jest pismem przewodnim, całe opracowanie przesłane do GDDKiA można uzyskać w Urzędzie Gminy Nowosolna na wniosek o informację publiczną.

Jedyny sprzeciw, jaki gmina wyraziła dotyczył planów przeniesienia węzła Brzeziny w granice Łodzi.

uzgodnienia1

 

 

Uzgodnienia zmiany nawierzchni z bitumicznej na betonową – problem poruszony przez rozmówcę w reportażu TVP3

W dokumentach znaleźliśmy informacje, że odcinek autostrady Stryków-Tuszyn był budowany w systemie ?zaprojektuj i zbuduj?. Wytyczne GDDKiA dla wykonawcy robót przewidywały od samego początku nawierzchnię betonową.

Udostępnianie informacji publicznej przez GDDKiA – problem poruszony przez rozmówcę w reportażu TVP.INFO

Przedstawiciel GDDKiA w rozmowie z nami wielokrotnie podkreślał, że firma działa zgodnie z przepisami prawa, co fakt udzielenia nam żądanej informacji publicznej zdaje się potwierdzać.
W przypadku Raportu o oddziaływaniu na środowisko problemem jest wykonanie kserokopii tak obszernej dokumentacji ze względu na duże koszty. Jednak większość dokumentów ma również postać elektroniczną, której udostępnianie nie generuje kosztów.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *