DEBATA

 • Views 12475
 • Rating 12345

W Wiączyniu zostanie niebawem wybudowany ?Orlik?. W tej niewielkiej miejscowości będą teraz aż dwa piękne, pełnowymiarowe boiska. Grupa radnych sformułowała wystąpienie w sprawie planowanej inwestycji.  Z przyczyn formalnych ich wniosek nie został rozpatrzony. Problem jednak pozostaje, a przedstawione przez radnych argumenty z pewnością zainteresują mieszkańców i skłonią do wyrażania opinii na temat polityki inwestycyjnej prowadzonej przez wójta T. Bystrońskiego. Zapraszamy więc do DEBATY prowadzonej na forum gazety na temat:

Jakie inwestycje są najpilniejsze w naszej gminie ? Czy jesteś zadowolony z dotychczasowej polityki inwestycyjnej swojego samorządu?

INICJATYWA UCHWAŁODAWCZA

Pięcioro radnych, podpisanych poniżej, wnosi o przygotowanie przez Urząd Gminy, a następnie wniesienie na porządek obrad i poddanie głosowaniu

Uchwały uchylającej Uchwałę nr XII/82/11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 grudnia 2011 w zakresie zadania zapisanego w budżecie gminy Nowosolna w dziale 926 ? kultura fizyczna – rozdziale 92601 ? obiekty sportowe ? paragraf 6050 pod nazwą ?Budowa Kompleksu Boisk sportowych w ramach programu Moje boisko Orlik 2012? z kosztem określonym w kwocie 400 000 PLN i odstąpienie od tej inwestycji oraz przeznaczenie zwolnionych w ten sposób środków na następujące cele:

 1. Zwiększenie kwoty na zadanie lp 5/600/60016/6050 budowa dróg osiedlowych w miejscowościach Kopanka, Kalonka, Stare Skoszewy, Lipiny, Plichtów i Moskwa, oraz koncepcja odwodnienia sołectw Kopanka, Kalonka i Grabina.
 2. Zwiększenie zakresu rzeczowego zadania lp 4/600/60014/6300 budowa chodnika przy drodze powiatowej 1151E w Wiączyniu, oraz odpowiednie zwiększenie kwoty na jego realizację.
 3. Udoskonalenie i modernizację obiektów sportowych istniejących w Nowosolna, ze szczególnym uwzględnieniem boiska przy gimnazjum w Wiączyniu.
 4. Zwiększenie wartości nakładów na budowę kanalizacji w części gminy należącej do Aglomeracji Łódzkiej.

 Uzasadnienie:

Struktura nakładów inwestycyjnych, wynikających z przyjętego na 2012 r. budżetu, naszym zdaniem, w rażący sposób odbiega od oczekiwań społecznych ogółu mieszkańców i narusza, w sposób jaskrawy, zasadę zrównoważonego rozwoju naszej Gminy. Największymi niedostatkami jej obszaru są:

– fatalny stan dróg i ulic

– brak elementarnych systemów melioracyjnych, co powoduje okresowe podtopienia.

– rażąco niski w porównaniu z sąsiedzkimi gminami stopień skanalizowania obszaru gminy tzw. kanalizacją liniową lub poprzez lokalne oczyszczalnie ścieków działające na terenie sołectw.

Wagę tych problemów dostrzegały wszystkie Komitety Wyborcze, obiecując przed wyborami, priorytetowe ich potraktowanie. Tymczasem w planie inwestycji na 2012 r. zaplanowano na budowę dróg osiedlowych w miejscowościach Kopanka, Kalonka, Stare Skoszewy, Lipiny, Plichtów i Moskwa, oraz koncepcję odwodnienia sołectw Kopanka, Kalonka i Grabina kwotę 100 000 PLN, co wraz z budową drogi na Rosyjkę – 130 000 PLN stanowi razem zaledwie 7 % ogólnej kwoty nakładów inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie na 2012 r. w wysokości 3 287 249,71 PLN. Natomiast wydatki inwestycyjne na Kulturę Fizyczną wynoszą 1 733 000 PLN, z tego na budowę Sali gimnastycznej w SP w Lipinach 1 333 000 PLN i 400 000 PLN na budowę boisk sportowych w ramach programu Orlik . Wymienione inwestycje w kulturę fizyczną stanowić będą zatem aż 52,27% .

Nikt nie podważa celowości wydatków na kulturę i sport jednakże taka dysproporcja nie świadczy o realizacji polityki zrównoważonego rozwoju tym bardziej, że w latach minionych, wybudowano Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii, które pochłonęło ok. 2 mln zł, a po oddaniu do eksploatacji generuje koszty administracyjno- eksploatacyjne w wys. ok. 400 tys. zł. rocznie.

Dodatkowym choć bardzo ważnym argumentem, który powinien zdecydować o podjęciu zaproponowanej uchwały o rezygnacji z budowy boiska, jest fakt, że w miejscu jego planowanej budowy znajduje się boisko do gry w piłkę nożną utrzymane w bardzo dobrym stanie (zdjęcia w załączeniu). Nie bez znaczenia jest również i to, że tak jak GPCKiE tak również ten kompleks sportowy generować będzie koszy eksploatacyjne w kolejnych latach ( co najmniej trener i pracownik gospodarczy), ograniczy to jeszcze bardziej środki na inwestycje społecznie oczekiwane. Naszym zdaniem, podniesienie poziomu kultury fizycznej w Gminie, nie zależy od wybudowania czwartego boiska ale od znalezienia ludzi z pasją do organizowania imprez sportowych co pozwoliłoby na znacznie lepsze, niż obecnie, wykorzystanie istniejących.

Podpisy Radnych:     Grzegorz Grzeliński,   Mirosław Janasik,   Małgorzata Kamińska-Bruszewska,   Joanna Orysiak ? Witkowska,   Piotr Szcześniak

Redakcja CO U NAS bierze udział w akcji ?Masz głos ? masz wybór?, której organizatorami są Fundacja im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów.

 Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w debacie i wyrażenia swojej opinii.

Redakcja „CO U NAS”

Do wydrukowania :   

plakat     ulotka


154 thoughts on “DEBATA”

 1. Dwa boiska w jednej wiosce – toż to każda telewizja pokaże.
  Była już Interwencja, była Jaworowicz, ciekawe kto tym razem przyjedzie żeby pokazać kolejną osobliwość tej gminy sławnej już z tego, że dyrektorka szkoły każe sobie „rozmyć” twarz, bo tak bardzo się wstydzi tego co robi, a Pan Wójt i coniektórzy mieszkańcy to już na sam widok dziennikarki wpadają w panikę i dzwonią na policję.
  Jeszcze trochę i nasza gmina będzie sławna jak Wąchock.

 2. to tak mało myslących radnych mamy ? a pozostali to sługusy? porażka!!!!!

 3. propagandę siejecie, wystarczy zobaczyć głosowania nad budżetem czy zmianami do niego i jak tak zwani myślący(to wasza opinia) radni głosują, i za czym, a teraz bzdury są wypisywane i nie zdziwiłbym się jak przez nich samych, a co do sługusów to każdy jest czyimś, prawda gazeto niezależna i niepodległa, żenada

  1. Wodo z mózgu albo już sama wodo. Wiesz zapewne, bo jak mi sie wydaje jesteś równie dobrze zorientowana, kto przedkłada projekt budżetu, w którym zakłada sie budowę Orlika przy istniejacym boisku i wiesz również, że nie wszyscy radni głosowali za jego przyjęciem, i to nie tylko z powodu Orlika ale również innych przykładów marnotrawstwa finansów publicznych i wiesz zapewne dalej, że wierni i bezkrytyczni wasale wójta byli przeciwni ujawnianiu nazwisk przy głosowaniach, o co wnioskowali ci którzy nie wstydzą sie tego jak głosują.

 4. Do „wody z mózgu”

  Nie pisz zagadek. Mów śmiało, od kogo ta gazeta jest zależna. Bo ja nie mam pojęcia, a i inni też pewnie chętnie się dowiedzą.
  Nie chowaj takich ciekawych informacji dla siebie. Nie bój się, dopilnujemy, żeby ta redakcja nie wykasowała Twoich informacji. Będziemy siedzieć murem przy kompie.

 5. Ty Ziuk , również masz bardzo mało do powiedzenia w spawach tak istotnych ograniczasz się jedynie do odrobienia zadanej lekcji.

 6. zamiast się głupio wymądrzać proszę przyjść na choć jedną sesję i zobaczyć kto jak głosuje i co mowi a może plecie trzy po trzy, a co się tyczy gazety to nikt nie lubi tych co uwidaczniają błędy i potknięcia a jeszcze w podtekście sugerują aby społeczeństwo się obudziło i zaczęło myśleć

  1. Obywatelu zamiast się” głupio wymądrzać” może byś napisał jakie inwestycje w Twojej okolicy są najpilniejsze i dlaczego byłoby to prawdziwie obywatelskie
   Pozdrawiam

   1. jeśli chcesz wiedzieć to wolałbym chodnik dla bezpieczeństwa wszystkich i modernizację boiska dla nielicznych,i wogole nie rozumiem pani Kosterny że taż za tym nie była

    1. Z naprawą dróg i budową chodników często jest ten sam idiotyczny problem podziału dróg z których korzystają mieszkańcy naszej gminy na drogi powiatowe i gminne. Chodnik w Wiączyniu ma pecha bo droga należy do powiatu. w ubiegłym tygodniu prowadzone były rozmowy przedstawicieli rady i wójta ze starostą i jego sztabem na temat prawnych i finansowych możliwości jego budowy. Niepotrzebny organ jakim, moim zdaniem, w strukturze samorządowej jest powiat, jest do tego bardzo biedny. Na przyszły rok posiada podobno jedynie 1 mln zł. na inwestycje, we wszystkich swoich gminach. Przewiduje jednakże wydatki na adaptację, pozyskanego od miasta budynku, na potrzeby własnej siedziby.

 7. Ja uważam, że nazywanie działalności inwestycyjnej naszej gminy ?polityką? jest mocno przesadzone. Określenie ?polityka? sugeruje, że istnieją dalekosiężne plany inwestycyjne obejmujące kompleks zagadnień i że są one stopniowo, ale systematycznie realizowane. Takiej działalności w naszej gminie nie widzę.
  Inwestycje są chaotyczne i okazjonalne. Oto przykłady:
  STADION w Byszewach. – Obiekt praktycznie bezużyteczny. Jednym z powodów jest zapewne podmokły teren, na którym go wykonano. Ale nie tylko. W gminie nie ma klubu sportowego, któremu ten stadion mógłby służyć. Budowa tego stadionu najwyraźniej była celem samym w sobie. Nikt nie pomyślał o zatrudnieniu zarządu i trenerów, którzy powołaliby do życia różne sekcje sportowe, umieli je poprowadzić i rozwijać. Niepotrzebny stadion ożywał do niedawna raz w roku przy okazji dożynek.
  HYDROFORNIA w Byszewach – Inwestycja całkowicie bezużyteczna. Po jej wybudowaniu okazało się, że woda, którą miała pompować, nie nadaje się do użytku. Dalsze komentarze są chyba zbędne.
  DOM KULTURY w Plichtowie – Nie wiadomo, czemu ma służyć. Do tej pory nie było w gminie instytucji, która zajmowałaby się szerzeniem wśród mieszkańców kultury. Dom Kultury jednak wybudowano, ale jego działalność przypomina raczej szkolną świetlicę. Nie wzbudza on wśród mieszkańców specjalnego zainteresowania. Zresztą w pobliskiej Łodzi jest mnóstwo znacznie ciekawszych ofert. Tego typu obiekt nie był mieszkańcom potrzebny.
  Obecnie trwa budowa sali gimnastycznej w Lipinach. Już teraz można zadać pytanie, dlaczego tam, a nie obok stadionu w Byszewach, gdzie brakuje szatni dla zawodników i nawet trybun dla publiczności. Mnie się wydaje, że dobudowanie tam sali mogłoby ożywić oba obiekty. Pod warunkiem oczywiście, że powstałby klub sportowy, który byłby w stanie te obiekty zagospodarować.
  Równie bezsensowny jest pomysł budowy ?Orlika? w Wiączyniu. Boisko przy gimnazjum raczej ?nie pęka w szwach?. To znaczy, że drugi stadion mieszkańcom nie jest potrzebny.

  W sumie widać, że p. Bystroński nie ma pojęcia o inwestowaniu. Co gorsza większość radnych również. Bzdurne inwestycje generują jedynie koszty, i to koszty późniejszego ich utrzymania. Dla mieszkańców oznacza to płacenie corocznej daniny w postaci rosnących podatków. A można inwestować tak, by mieszkańcom ulżyć w wydatkach. Z nimi jednak nikt się w tej gminie nie liczy.

 8. Rzeczywiście po jaką …..w gminie stadiony, szkoły, nowa sala gimnastyczna, dom kultury, stok narciarski….skoro to ma być tylko sypialna, a do szkół prywatnych do Łodzi, na narty w Alpy, …może by tak korty tenisowe lub pola golfowe w Kalonce, przed snem i od rana można by się zająć jakimś elitarnym sportem.
  Poza tym rowy pokopać i asfalt po sam próg. Czy o to chodzi ? A i jeszcze kanalizacja, a potem błagać na kolanach, żeby się poszczególne rezydencje podłączały, bo szambo tańsze, i przydomowych oczyszczalni też wiele. No proszę, hermesie, może jakieś propozycje, bo sala w Byszewach zakrawa na paranoję….

  1. Drogi Ziuku, odpowiedz, jeśli możesz, na jedno proste pytanie. Czy budowa Orlika przy istniejącym boisku, na które wójt wyda co najmniej 400 tys zł, a chciał podnieść tę kwotę do 680 tys., ma jakikolwiek sens przy takich potrzebach jak budowa odwodnienia kanalizacji, dróg. Czekam na prostą odpowiedź na proste pytanie
   Pozdrawiam

  2. Zgodnie z Twoją logiką naprawę opon należałoby wykonywać np. w Łodzi, a wymianę zaworów w Zgierzu. Bo wszystko w jednym miejscu to już paranoja.
   Budowa sali obok stadionu to rzecz naturalna, oczywista i logiczna. Budowa tej sali w drugim końcu gminy to absurd.

 9. Nie samym chlebem człowiek żyje, a przez Wiączyń (tę maleńką wioskę) przechodzi cała młodzież z naszej gminy i to w najtrudniejszym wieku. Nie warto w nich inwestować. Nie warto wyrównywać szans? Drogi, rowy i kanalizacja ważniejsze? Wszystko jest ważne, ale nasza gmina nie dla wszystkich jest tylko sypialnią drogi dobrze zorientowany!

  1. Tylko po co młodzieży aż dwa boiska? W miejsce drugiego boiska proponuję wybudować korty tenisowe i pola golfowe. Młodzież nie będzie miała kompeksów.

   1. Dokładnie, świetnie powiedziane!!!W Gminie tego nie rozumieją. Może mają rozdwojenie jaźni?Na sesji bywam-to jedna czysta paranoja. Jak KRÓL każe, tak słudzy robią, bo inaczej wypad – pracy i kasy i względów BRAK!!!A wszedzie w koło odbstawiony swoimi ludźmi, jak z partii wystapisz, zostajesz nienormalnie traktowany.TAk to działa.Nagrania z sesji bywają na stronie Gminy. Jest wesoło. Coś głośno o naszej Gminie i brudnych rzeczach. Wypływają, świetnie, może po ćwierć wieku nareszcie, coś widać, że trochę tego bezprawia się leje. Jak to „komuś” można coś załatwić-nawet polę gwiznąć, przez najbliższego sąsiada-ale dla „biznesmena”- jest kasa więc wchodzisz do gry, można wszystko. Wstyd i to dopiero jest ŻENADA!!!

 10. obecnie jest jak mi się przynajmniej wydaje jest tam tylko boisko do piłki nożnej, a orlik to kompeks do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej, który można zimą przekształcić w lodowisko ..

 11. W Łodzi, gdzie posyłamy nasze dzieci, jest kilkadziesiąt gimnazjów, a na palcach jednej ręki można policzyć takie, które mają choćby jedno boisko, a tu w gimnazjum w Wiączyniu będą dwa. A, co ma Panisko gest, a płacimy do budżetu ok 3 mln. Takie drogie jest w Kalonce i okolicy to nocowanie.

 12. To dlaczego nie posyłacie do Wiączynia, boisko by dzieciaki miały pewne, a tak, to na tych palcach jednej ręki,,,,, a podatki płacimy wszyscy, oprócz tych, którzy nie zdążyli się jakoś zameldować….

 13. Naszą gminę, z jej drogami, ulicami, systemem odwodnienia, oświetlenia, i stopnień skanalizowania, najniższym wśród gmin leżących w sąsiedztwie Łodzi można porównać do starego wytartego i dziurawego kożucha. Ty ziuk wraz ze swoim panem uważacie, że przypięcie kolejnego, po Gminno Parkowym Centrum, Wypasionej sali sportowej , kwiatka do tego kożucha w postaci Orlika uczyni Was bardzo eleganckimi i mądrymi. Nie pomoże Wam również kolejny planowany na przyszły rok kwiatek w postaci wieży widokowej w Plichtowie. Na tym kończę z Tobą swoją polemikę z Tobą Ziuk.
  Pozdrawiam

  1. szkoda z tobą rozmawiać, chcecie drogi ale pieniędzy na utrzymanie itp nie bo nie, chcecie oświetlenie ale na energię dużo pieniędzy idzie, populizm pełną gębą wychodzi z tego bełkotu co piszesz

    1. Mamy moderatora. Tak samo było w dyskusji na temat szkoły w Lipinach. Doszło nawet do cytowania Pisma Św. Nic na to nie poradzisz. Można ignorować te pyskówki i pisać rzeczowo.

 14. Dlaczego pyskówki?

  Debata (także: obrady) ? dyskusja o sformalizowanej formie, wymiana poglądów na dany temat, najczęściej w większym gronie osób, (…), . Dyskusja ta dotyczy wyboru najlepszego rozwiązania omawianego problemu lub sprawy.

  Wg Anatola Rapoporta debata to rywalizacja poglądów o słuszność

 15. A ja twierdzę, że te wszystkie obiekty, o których piszecie, same w sobie niewiele znaczą. Potrzebni są ludzie, którzy ich istnieniu nadadzą sens. Ożywią je swoją wiedzą i osobowością i sprawią, że mieszkańcy zaczną z nich korzystać i rozwijać się. Byle kto nie skłoni młodzieży do systematyczności i dyscypliny niezbędnej w każdym sporcie, nawet w zaawansowanej rekreacji.
  Bystrońskiemu przez ćwierć wieku urzędowania nie udało się takiej działalności zorganizować. Czasu było dosyć, pieniędzy też. Więc chyba nie jest do tego zdolny. Albo brakuje mu potencjału intelektualnego, by rozwijać działalność w sferze innej niż materialna, albo ludzie, którzy mogliby to robić nie chcą z nim współpracować.
  W tych okolicznościach zbudowanie wielu boisk, kortów czy stadionów niewiele da mieszkańcom. Obiekty te będą równie użyteczne, jak telewizor bez anteny ? można się nim pochwalić, ale pożytku z niego niewiele. Już lepiej, żeby ten samorząd budował chodniki, bo chyba do niczego więcej się nie nadaje.

 16. Bogdanie, Bystroński nie jest od wychowywania Waszych dzieci i Was. To na TOBIE spoczywa, żebyś wziął wnuki za łapki czy dzieci (nie wiem w jakim jesteś wieku) i w sobotę lub niedzielę pojechał pograć z nimi i pokopać piłkę na orliku (nieodpłatnie oczywiście), a nie siedzieć przed tym bez anteny i upajać się jego widokiem czy czymś innym. Wójt nie jest od organizowania on zapewnia ifrastrukturę, tak mi się wydaje.
  Moim zdaniem jest dofinansowanie, to grzechem byłoby nie skorzystać.

  1. O dofinansowanie trzeba się bardzo starać. Napisać Wniosek z dobrym uzasadnieniem i najlepiej prawdziwym. Można wnioskować o dofinansowanie różnych najpilniejszych potrzeb mieszkańców. Dlaczego zatem cała para poszła w drugie boisko przy tej samej szkole. A pozatem wydaje mi się, bulterierko, że nie zrozumiałaś tego co napisał Bogdan. Oczywiście masz rację, że to np.ojciec powinien wziąć syna i pojechać z nim na boisko ale zajęcia na miejscu powinny być zorganizowane przez trenera z jakimiś kwalifikacjami. Bo żeby tak sobie pokopać z synem piłke wystarczy niewielkiej powierzchni trawnik. Po co orlik za prawie 1,3 mln zł., a jeśli jak pisze Ziuk chciałby rzeczony ojciec pograć z synem w siatkówkę lub koszykówkę to cena rośnie o kolejne kilkaset tysięcy.

   1. Jeśli masz wątpliwości, czy uzasadnienie wniosku było prawdziwe, to łatwo możesz je rozwiać. Wniosek o informację publiczną i po dwóch tygodniach czytasz sobie co tam napisano, prawdę, czy nieprawdę.

   2. Tu się wtrącę, w Urzędzie mamy trzy osoby i stanowiska do pozyskiwania funduszy zewnętrznych, dobre co ?
    Kawa, herbata, nogi na stół, wniosek w koszu.

  2. To zbudujmy kilka szkół i niech rodzice sobie tam dzieci nauczają, postawmy parę szpitali i niech pacjenci się tam leczą. Co Ty bredzisz, bulterierka?

 17. W Byszewach była kiedyś drużyna piłkarska, która odnosiła sukcesy. Chłopcy, którzy lubili grać w piłkę sami sobie tą drużynę zorganizowali i jeździli na zawody, wygrywali mecze nawet z łódzkimi drużynami i pięli się coraz wyżej. Do czasu.
  Sukcesami piłkarzy zainteresował się wójt Bystroński i na to konto rozpoczął budowę stadionu w Byszewach. Zaopiekował się drużyną w ten sposób, że dał im nowe kierownictwo do odbierania orderów za zasługi. Drużyna zeszła na psy, bo nie jeździli na umówione mecze, bo dużo pili. Doszło do śmiertelnego potrącenia młodego zawodnika samochodem prowadzonym przez nietrzeźwego.
  Pozostał stadion, gdzie wpakowano kupę kasy żeby osuszyć bagno na którym go zbudowano.
  Zobaczcie jak teraz wygląda obiekt sportowy budowany z wielkim rozgłosem, – jak wszystkie wystrzałowe inwestycje Tomasza Bystrońskiego.
  Niech tam zrobi chociaż jedną ławkę, żeby można było usiąść.

  1. Brawo za odwagę w twych słowach, oby ich było więcej.
   Sama prawda. Podobnie jest ze Świetlicą Środowiskową w Byszewach, żałosny instruktor i picie piwa z „podopiecznymi”.
   Jaki pan taki kram.

  2. Dokładnie, tak było. Sam często pojawiałem się na tych meczach, od kiedy bywały na zwykłej łącę. Później, gdy dostało się to wszystko w ręce Wójta, zrobiło kaput!!! Dokładnie, drużyna zeszła na psy, doszło do tragedii, POZOSTAŁ STADION- kaska wydana, chwalenie się, dobroć…-i co z tego wyszło?Wielkie G,..-jak wszystko, upadło. Ale o tym się nie mówi, no bo jak to, a porażkach!!!

   1. Inwestycje Wójta są tylko na pokaz, aby zasiliły konto, co zostało w Gminie zrobione, a to, że one stoją później puste, co to kogo obchodzi, przecież o tym się na forach nie mówi. Liczy się to co zrobione, teraz może Wójt pochwali się w Brukseli, bo i tam ostatnio bywa, że boisk będzie w Nowosolnej pełno-szkoda, że jedno obok drugiego.

 18. Wybudować nowe sale szatnie a potem tak jak w słynnych Lipinach brać 100 zł za korzystanie z szatni TERAZ w państwowej szkole dzieci mają płacić za szatnie Bo jest nowoczesna to jest paranoja co się tam wyrabia

  1. Maju, dobrze, że o tym napisałaś. Ja też miałam taki zamiar. Teraz oni piszą, że nikogo nie zmuszają do płacenia, ale jak tu nie zapłacić. Żeby moje dziecko odczuło, że jest gorsze?
   I proszę nas tak z góry nie traktować i nie uciszać szanowna Szejki – nauczycielko. To Wam należy gratulować bezmyślności.

 19. Wyjaśnienie
  Szkoła nie dysponuje środkami na zakup szafek do szatni. Zaproponowaliśmy kaucję w wysokości 100 zł, podlegającą zwrotowi po opuszczeniu szkoły. Propozycja została uzgodniona z Radą Rodziców. Uczniowie, których rodzice nie wyrażą zgody na wpłacenie kaucji (nikogo do niczego nie można zmusić) będą korzystali z szatni ogólnodostępnej.
  MAJU, zapraszam na zebrania Rady Rodziców i zebrania klasowe.

  1. Dyskryminacja rodzin ubogich. Szatnia ogólnodostępna !!!
   Nie zastawię się a postawię.
   Sięgnijcie do kieszeni radnych za ich głupie rządy.
   Jedno posiedzenie- 110 zł.x 15 radnych i już są szafeczki jak się patrzy. Wójt też dostał podwyżkę swojej pensji- 10 tysiaków na rękę. Ludziska zastanówcie się.
   Propozycja uzgodniona z Radą Rodziców ?- bezczelne sługusy Trzepińskiej.
   Szukajcie innych kolejnych rozwiązań bo będzie głośno……

 20. DROGI szejku nie podskakuj bo się rozpuścisz i zostanie plama , a o tej dezinformacji i be zmyślności ale twojej to możemy popisać ,ale resztą z młokosami niema co pisać pozdrawiam cię Szejku

 21. DROGA pani dyrektor zapomniała pani o napisaniu że kwota co rok zostanie zmniejszona o10 procent za amortyzację

 22. A może by tak ze „słynną” szkołą przenieść się na inny wątek lub do szkoły, bo właściwie tam jest miejsce na takie dyskusje, a tu do meritum. Przecież to ma być poważna debata na temat nowego obiektu sportowego w naszej gminie. Nie ma tu jakiegoś moderatora, żeby zebrał argumenty za i przeciw wkleił tabelkę i podsumował debatę. To miałoby jakiś sens.

 23. W sąsiednich gminach samorządy pozyskują dofinansowanie solarów, oczyszczalni, wodociągów.
  A ten nasz jest jakiś nawiedzony i realizuje wizje.
  Uważam, że to jest lekceważenie ludzi gdy samorząd występuje o dotacje na jedno boisko przy drugim, natomiast nie chce wystąpić o dotację na solary, oczyszczalnie, wodociągi.
  Kto wybiera tego Wójta?

 24. Ale tu już pozyskali. Kaska jest, czy robić „Orlika”? Jak nie to kaska niestety przepadnie!
  Krótka piłka.

 25. Nie, nie robić „Orlika”, bo nie jest nam pilnie potrzebna ta inwestycja.
  Podobnie jak nie kupuje się piątego kompletu garnków oferowanego za 10 zł ale pod warunkiem nabycia też odkurzacza za 100 zł, gdy żadna z tych rzeczy nie jest nam naprawdę potrzebna a musimy natomiast zapłacić wysoki rachunek za prąd. To wie każda gospodyni domowa.
  .

 26. hahahahah ubaw , a nie debata….fakty z koziej d…i tyle ludzie skąd wy się wszyscy wzięliście….gorsze niż bełkot pijaka…”droga sypialnia” to po co się pytam was wszystkich przemądrych, uczonych i inteligentnych wprowadzaliście się na takie „zadupie”????szerzyć swą mądrość??robicie z tego miejsca jakąś czarną dziurę, że niby nigdzie nie jest tak źle..to czemu nie ma was tam ghdzie jest lepiej?????

 27. a tak wogóle mam propozycję…nie róbmy nic…zamknijmy wszystko, ale płaćmy podatki (wszyscy!!), a będziemy jedną z bogatszych Gmin w Polsce….(totak dla tych, którzy piszą podobne rzeczy)

 28. Calineczko, nie używaj takich wulgarnych słów. Widzisz, że tutaj piszą poważni ludzie.
  Nikt nie nawołuje do bezczynności. Forumowicze apelują o rozsądek i sens w wydawaniu pieniędzy. Używaj argumentów, a nie epitetów.

 29. Do planowania jakichkolwiek inwestycji naprawdę trzeba mieć pomysł, ludzi, pieniądze i plan sił na zamiary.
  Tyle tylko i aż tyle powiem. Ogólnie mówiąc i nikt mi nie udowodni że tak nie jest , urzędnikom się nie chce tego nauczył wójt. Bo nawet jeżeli napiszą pewien projekt , który i tak będzie miał mnóstwo błędów i będzie odrzucony przez Urząd Marszałkowski, to szczycą się i chodzą po korytarzach swojego „belwederu” jak durne pawie.
  A rozmowa o tym że inne gminy mogą np. Dmosin, Rogów itp. stanąć na wysokości zadania i podjąć jakiekolwiek wyzwania, wprawia ich w zakłopotanie.
  Dziękuję wszystkim za głosy jako mieszkaniec wieloletni tej gminy, nawet te które są nie w temacie. Nareszcie głos ludzki- nawet ten pisany jest usłyszany.
  Powiem jedno – Ludność napływowa tzw. sypialniana tej gminy- mówi szczerą prawdę , choć są wyjątki dziwnych wypowiedzi a tubylcy śpią słodkim wegetacyjnym snem i co niektóre jednostki od czasu do czasu się odzywają – wierzcie mi są tłumione i potępiane.
  Wiele cennego narybku odeszło z Urzędu, nie mieli racji bycia w tym tłumie wron kraczących ten sam rytm. Calineczko zastanów się a potem pisz. Cenna rada 70 latka.
  Nadeszła epoka wielkich zmian. Nareszcie.

  1. Zarówno „tubylcy” jak i „napływowi” to są zwykli, normalni ludzie, którym zależy na dobrych relacjach z sąsiadami w swoim miejscu zamieszkania i na tym, żeby w gminie było jak najlepiej.
   To złośliwy troll miesza by ich skłócić.

  2. Noooo z pewnością ten plan sił na zamiary najważniejszy, kolego lub t….u Kasi
   A tak właściwie jak to rozumiesz, bo już nie wiem p l a n s i ł naz z a m i a ry? Myśle, myślę i nie rozumiem? Coś chyba z Ody do młodości, ale jakoś niedokłądnie….. to chyba ta 70 -tka …

 30. najuniżeniej przepraszam państwa za swój nader wulgarny wpis, tak ciężko rozróżnić jak i do kogo tutaj przemawiać,że się człek prosty pogubił

  1. Ludzi prostych należy szanować za ich proste ale zwykle bardzo racjonalne myślenie i nie mylić ich z ludźmi bezmyślnymi. Żaden prosty człowiek nie uznałby istnienie jakiegokolwiek sensu dla budowy drugiego, b. drogiego boiska z naszych podatków wszystko jedno, której ich części czy tej, która zostaje w gminie czy tej która zasila budżet państwa.

 31. DO PIĄTKI RADNYCH
  Aby uzyskać jakąkolwiek inwestycję na własnym terenie należy:
  – entuzjastycznie popierać wszelkie inicjatywy wójta,
  – nie zadawać niewygodnych pytań (szczególnie w kwestiach finansów),
  – ochoczo głosować zgodnie z wolą wójta, nie prosząc o żadne wyjaśnienia,
  – samodzielne myślenie nie jest wskazane.
  Aby uzyskać racjonalizację budżetu należy:
  – wymienić wójta.

  1. czy mogłbyś sprecyzować swoją myśl bo nie nadążam z tego co wiem to 5 w przelocie na6 jest radnych opozycji i faktycznie sa w opozycji, a pozostali to entuzjaści wojta a więc o jaką 5 popierająca wszelkie incjatywy wojta pytasz

 32. Wczoraj, 15 maja, wójt ogłosił przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie boiska.
  Zobacz –
  14 maja został oficjalnie zawiadomiony przez redakcję „CO U NAS” o debacie.

 33. każda dyskusja w jakimkolwiek temacie dotyczącym gminy jest bezcelowa bo wojt ma głosy wyborcow głęboko w d…. ludzie potrzebni mu są w dniu wyboru a poza tym to motłoch ktory trzeba „palować” to cytat z jednego takiego co też wyrosł z tego motlochu a teraz siedzi w wybydowanym przez siebie belwederze, wojt zmierzą tą samą droga.
  Każda twz inicjatywa wychodzi z jego chorej glowy za pięć dwunast rzuca ją na sesje i wie że mu to przyklepią bo ta garstka realnie myślących to może sobie palcem w bucie.jeżeli chodzi
  o podział na tubylców i napływowych to chciałem zauważyc że to ci napływowi zauważają bezsens tego co robi wójt wytykają mu jego glupotę i wogole reagują na cokolwiek, natowiast większośc tubylców (z roku na rok zmniejszająca się)jest calym sercem i duszą za wójtem to on zalatwia dla nich przetargi daje prace obsadza na stanowiskach dyrektorskich przy gminie i takie inne jeszcze sprawy i jak tu go nie wielbic wystarczy jedna osoba ktorą się zaopiekuje a cala rodzina ma byt i jak tu cokolwiek na niego powiedzieć i nie glosowaać jeszcze dużo wody i czasu i waszych, moich nerwów uplynie za nim to się zmieni .Kiedyś w ktorejś z kampanii pamiętam powiedzial ze on tu będzie do emerytury i jak widać konsekwentnie to realizuje dzięki pomocy i ofiarności mieszkańcow gminy chociazby takiego pana K. ktoremu potem też ciepłą posadkę w gminie wymościł coby ciągle nie siedzial na bezrobociu.
  przecież on to robi za nasze pieniądze to co nie stać go?Nie znam się na wszystkich procedurach ale czy obywatele nie mogliby zglosić tego do prokuratury jako przejaw marnotrawienia mienia publicznego?.

 34. generalnie w tym dziale miała być debata co do zasadności budowy orlika, a jak na razie w większości to są wyciągane brudy, co jest prawie w każdym komentarzu do artykułów, nic jacy uczestnicy debaty to taka debata eh
  „przecież on to robi za nasze pieniądze” co nie którzy wielcy napływowi co tak głoś krzyczą może niech się zameldują w gminie i zaczną płacić podatki tu, to wtedy będą ich pieniądze marnowane,

  1. ?DEBATA ? Jakie inwestycje są najpilniejsze w naszej gminie ? Czy jesteś zadowolony z dotychczasowej polityki inwestycyjnej swojego samorządu??

 35. Działalność inwestycyjną samorządu oceniam negatywnie. Jej główne wady to:
  niska funkcjonalność wybudowanych obiektów
  nieprzejrzysta strona finansowa
  We wcześniejszych wpisach pisali Państwo o niedostatkach stadionu i hydroforni w Byszewach., Równie nieudane są pozostałe inwestycje, którym przyjrzałem się wnikliwie z racji pisania artykułów do gazety.
  Centrum Kultury w Plichtowie.
  Ten budynek w ogóle nie nadaje się na dom kultury.
  sala widowiskowa nie ma zaplecza w postaci szatni z natryskami dla artystów
  brakuje w nim wentylacji mechanicznej
  nie przewidziano takich pomieszczeń, jak: klub lub kawiarenka, w której można poczytać czasopisma, posłuchać muzyki czy obejrzeć film z DVD, biblioteki z czytelnią ani żadnego innego miejsca, w którym gość mógłby spędzić czas
  pozostałe pomieszczenia, poza salą widowiskową, są za małe, by prowadzić w nich jakąś działalność
  Wygląda na to, że podczas wybierania projektu nie istniał żaden plan określający pracę tego domu kultury i nikt się tym nie przejmował ? budowa była celem samym w sobie.
  Internet
  Nie wiadomo, czym się kierowano podejmując decyzję o układaniu kabli światłowodowych. Było to najdroższe i najbardziej pracochłonne rozwiązanie ze wszystkich. Koszty ułożenia tych kabli przekroczyły już 3 mln, a dostępu do Internetu nadal nie mamy. W tej chwili operatorzy sieci komórkowych oferują dostęp w technologii LTE. Podłączenie jest tanie, transmisja danych szybka i nie są potrzebne żadne skomplikowane instalacje. Tak więc te światłowody przestały być potrzebne zanim ukończono tę inwestycję.
  W innych gminach podłączyli do Internetu szkoły, urzędy i mieszkańców za 1/10 naszych kosztów Zbudowano sieć opartą na łączach radiowych.
  Gimnazjum w Wiączyniu
  To inwestycja nieco wcześniejsza, ale równie nieudana. Niedawno, podczas rocznicowej sesji Rady Gminy wyszło na jaw, że ten budynek od nowości ma poważne wady ? jest zawilgocony i zagrzybiony. Dochodzi do tego, że podłogi zarywają się pod uczniami. Co ciekawe, w gimnazjum roboty prowadził ten sam wykonawca, co w Centrum w Plichtowie.
  Na dodatek przy okazji budowy Centrum okazało się, że inwestycje gminne są znacznie przepłacane. W przypadku tej inwestycji oferta wykonawcy wynosiła 1,167 tys zł, a wydatki gminy przekroczyły już 2 mln. Na dodatek nie można uzyskać sensownego i wiarygodnego uzasadnienia dla tych kosztów. Dokumenty są ukrywane, zawarte w nich informacje niespójne. Dodam jeszcze, że w gminnych dokumentach ta budowa trwa nadal generując dodatkowe koszty inwestycyjne (nie mylić z kosztami utrzymania czy wyposażenia).
  Niepokojąco wygląda również finansowanie sali gimnastycznej w Lipinach. Umowa z wykonawcą opiewa na sumę 2,4 mln zł. Tymczasem w budżecie gminy przewidziano wydatki przekraczające 3,3 mln. To duża różnica i nie da się jej uzasadnić kosztami projektu i nadzoru.
  Uważam, że samorząd tej gminy nie panuje nad stroną techniczną i finansową gminnych inwestycji. Być może jest to skutek ignorancji i beztroski, ale przecież nie można wykluczyć, że okradają gminę. Staram się więc wyjaśniać te sprawy. Właśnie idę na przesłuchanie w związku z jedną z nich, więc na tym kończę mój wpis. Dodam tylko, że każdy obywatel ma prawo kontrolować finanse publiczne. Gwarantuje to Konstytucja.
  Jerzy Strzałkowski

 36. fakt może i piszemy nie na temat ale widać ile w ludziach rozgoryczenia ktoremu dają upust ile bezsilności na głupotę i zwątpienia w to że będzie lepiej, a do rzeczy jestem przeciwko budowie boiska bo już to kiedyś przerabiałem „chleba i igrzysk”

 37. A w mojej okolicy w Plichtowie wójt z obecną panią wojewodą planował wspaniałą inwestycję tzn. Park Sportowo-Rekreacyjny (m.in.stok narciarski i saneczkowy,hotele,wieża obserwacyjna,wybieg dla koni,golf, itp). Szkoda tylko, że wszystko na ich prywatnych działkach poprzepisywanych na rodzinę…

 38. A jakie to ma znaczenie na czyich działkach?
  Myślę, że taki stok, to byłaby rewelacja. Nie trzeba by jeździć pod Bełchatów z dzieciakami, by skorzystać z białego szaleństwa.
  Piszący tu, moim zdaniem, są po prostu chorzy z nienawiści.
  Może jakaś terapia przez sport i rekreację by się przydała? Ale do tego te obiekty jednak będą niezbędne….

 39. ranny ptaszku ty sobie jednak jeszcze pośpij bo ranne wstawanie ci szkodzi jakbyś się zastanowił co piszesz i co jak widać myślisz to byś sobie strzelił baranka głową o mur i może by ci się wyprostowalo co tu ma do rzeczy nienawiśc może caly budzet oddajcie wójtowi do kieszeni prywatnej chociaż i tak go już do woli ma i wtedy rozgonić tą calą chołotę pobierającą pensjie, diety i co tam jeszcze a będzie miał więcej i nie będzie musial swoich ludzi fatygować aby śledzili forum i szczskali po każdym wpisie
  ziuku a dla ciebie tych boisk i sal jeszcze malo a może tak sam coś sfinansujesz i sobie na poluczy dzialce mykniesz jakies boisko może wtedy doznasz pelnej satysfakcji.

 40. „Piszący tu, moim zdaniem, są po prostu chorzy z nienawiści.”
  masz racje co wójt to wszystko złe, prawda jest taka, że sami nic nie mogą zrobić to tylko krytykują eh

  1. popiół, ptaszek,
   obrażacie ludzi, którzy biorą udział w tej dyskusji bo wam BRAKUJE ARGUMENTÓW.
   Tu nie ma cienia nienawiści. Tu ludzie piszą o inwestycjach – że nie zaspakajają ich rzeczywistych potrzeb, że publiczne pieniądze są marnotrawione, wydawane nieprzejrzyście, że wójt nie potrafi skupić wokół siebie wartościowych ludzi…
   Dlaczego nie podaliście do tej pory żadnego przykładu dobrze poprowadzonej inwestycji?

 41. …i pewno się obśmieją z tej „burzliwej” debaty, która mogłaby być prawdziwą debatą, gdyby ktoś ją obiektywnie poprowadził – droga pani redaktorko. To chyba powinna być pani rola. Ale tu potrzeba obiektywizmu, a tego chyba pani ciut brakuje.
  Na razie zamiast debatować s………y do własnego gniazdka na portalu ogólnopolskim. Gratuluję.

  1. ranny, chyba w głowę, ptaszku. Odpowiedz, jeśli masz choć trochę odwagi i możliwości niezależnego myślenia i uczciwości, na podstawowe pytanie tej debaty, a mianowicie Czy jest jakakolwiek logika i szacunek dla potrzeb społeczeństwa tej gminy w budowie przy tej samej szkole drugiego boiska zamiast, gdy uważasz, że igrzyska są najważniejsze,wybudowania przy istniejącym boiska do siatkówki i koszykówki. Czekam na twoją odpowiedź

  2. To są głosy mieszkańców gminy, na których treść nie mam wpływu. Nie jest moją winą, że opinie krytyczne wobec polityki inwestycyjnej są liczne i umotywowane, a opinii pozytywnych brak.
   Proszę, aby zwolennicy polityki inwestycyjnej nie próbowali dyskredytować swoich oponentów jak również gazety, która zorganizowała debatę, ale zamieszczali wpisy dotyczące tematu debaty wraz z odpowiednim ich uzasadnieniem.
   Każdy ma możliwość zabrania głosu. Debata potrwa do 15 czerwca b.r.
   Zofia Rózga

    1. Ale bzyknęło kogoś w główkę.Jeżeli się nie ma nic do powiedzenia oprócz pokazania swojej bezmyślności może leoiej nie zabierać głosu. Tak będzie lepiej dla Ciebie bzyku!

 42. „Orlik” jest obiektem sportowym składającym się z: boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą, boiska do siatkówki i koszykówki o nawierzchni poliuretanowej, masztów oświetleniowych, kontenerów na szatnie i prysznice. Z boiska korzysta się bezpłatnie. Program jest w połowie finansowany przez państwo. Ne wszyscy wnioskodawcy otrzymali dotację.
  A teraz argumenty za:
  Przez gimnazjum w Wiączyniu Dolnym przechodzi prawie cała młodzież naszej gminy i obiekt w zasadzie ma służyć tej młodzieży. Obecne boisko nie jest doskonałe, nie jest pełnowymiarowe, budowano je sposobem gospodarczym, pozostawia więc wiele do życzenia. Za pieniądze z dotacji nie budujemy kanalizacji

  1. Oby się nie okazało, że taki zakres jak przedstawiłeś wymaga dodatkowych 280 tys.zł. o jakie wójt zwrócił się już do Rady, a poza tym wyjaśnij dlaczego „za pieniądze z dotacji nie buduje się kanalizacji” – bo nie rozumie.
   Dalej to chyba wiesz, że pieniądze na które daje państwo składają się również podatki, które płacą mieszkańcy naszej gminy. Zrozumiałem z Twojego wywodu, że jak daje Państwo, to można jeszcze trzy Orliki wybudować w Wiączyniu.
   Pozdrawiam

 43. trzech się nie da bo brak działek, ale poczekajmy mi się marzy za Plichtowem

 44. Inwestycje oceniam negatywnie, nie są adekwatne do faktycznych pilnych potrzeb mieszkańców tej gminy. Powinno się rozróżnić i wykonać, te które faktycznie ułatwią i usprawnią życie, a nie pakować znów forsę tam, gdzie może to poczekać. Szkoły wspaniały elektorat Wójta, dlatego tam pakuje się ogromną kasę-OGROMNĄ. Gdzie wszędzie się słyszy o ich likwidacji, cięciach budżetowych- w tej Gminie jest inaczej-będziemy mieć ORLIK. Ale na logikę, ile zyska sobie-przez to wyborców i opinię, jak pojawi się w tej czy innej szkole na otwarciu takiej „swojej” inwestycji.Ten człowiek wie co zrobić dla siebie, dokształcanie z dziedziny psychologii po coś było mu również potrzebne. Polski nawyk, że kasa zmienia ludzi i to jak bardzo, zwłaszcza tych przy „korycie” Tylko 5 radnych chce być radnymi, a reszta szkoda gadać. Bardzo ciekawy jest również komentarz p. Strzalkowskiego. Zostanowiły mnie kwoty, jakie są wydatkowane na inwestycje i które w konsekwencji do niczego nie pasują. Mówimy o milionach. Myślę, że to bardzo zastanawiające, co dzieje się z pieniędzmi w tej Gminie, wyparowywują?I dlaczego takie właśnie są przeprowadzane inwestycje?Myślę, że bardzo dobrze, że ktoś z bliska zaczyna to szczegółowo analizować. W woj. łódzkim już jeden skandal wystąpił w 2011; cyt.”55-letnia wójt najbogatszej gminy w Polsce została zatrzymana we wtorek przez funkcjonariuszy CBA. Według wstępnych ustaleń kobieta zamieszana była w nielegalną sprzedaż ziemi.” Zrozumiałym i słusznym jest przecież to, że powstałe wątpliwości co do zasadności, celowości i kwot wydatkowania na wszelkie inwestycje w gm. Nowosolna mamy prawo domagać się o rzeczowe wyjaśnienie do którego obliguje prawo.

 45. Rzeczywiście
  gdyby tak zlikwidować szkoły i przedszkola, ile środków można by przeznaczyć na właściwsze cele i ile elektoratu zyskałby kontrkandydat wójta… 🙂

  1. 10. Wyobraź sobie,że Twoja szkoła zostanie wkrótce zamknięta, ponieważ jest za mało uczniów i jej utrzymanie dużo kosztuje. Dzieci będą przeniesione do innej, odległej szkoły. Napisz w liście do burmistrza, wójta lub prezydenta miasta, co o tym sądzisz

   To zadanie z dzisiejszego testu kompetencji trzecioklasistów organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.. Prawda, że piękne i na czasie. Pasuje jak ulał do debaty 🙂

   1. a czy jest teraz jakiś kontrkandydat? jeżeli jest i sensowny
    to róbmy referendum o odwołanie „zasłużonego” obecnego Wójta.

 46. korzystając z tej niepowtarzalnej okazji..jedyne cóż mogę…na podsumowanie tej „debaty”…jeśli nie krytykujesz wójta jesteś tu uznawany za kogoś bez argumentów, gdyż jedyną i słuszną racją są ci, którzy widzą takie „straszne” przewinienia władzy..prawda: tylko dla tego bo to chwytliwe i mają nadzieję, że ich nazwijmy to „grupa wpływów” dojdzie do władzy….pozostaje się roześmiać…bo ręce już dawno opadły

 47. Drogi bąku, zamiast się śmiać i opuszczać ręce spróbuj uzupełnić poniższe zdania:
  1. Stadion w Byszewach od lat stoi bezużyteczny, ale jego budowa miała sens, gdyż …..
  2. Hydrofornia w Byszewach nie dała nawet szklanki wody, ale jej budowa miała uzasadnienie, bo ….
  3. Szkolne boiska świecą pustkami, ale budowa orlika jest niezbędna, gdyż ….
  4. Co jakiś czas dochodzi do skażenia wody w wodociągach gminnych bakteriami kałowymi, ale budowa oczyszczalni i kanalizacji nie ma sensu, bo ….
  5. Energia wprawdzie drożeje coraz bardziej, ale budowa instalacji solarnych nie ma sensu, bo ….
  6. NIK i Dyrekcja Parku Krajobrazowego zgodnie stwierdzają, że tereny Parku w gminie Nowosolna zostały nadmiernie zurbanizowane, ale dalsza rozbudowa tych osiedli jest uzasadniona, bo …. , jednocześnie budowa na tym terenie oczyszcalni ścieków i kanalizacji nie ma sensu, bo…..

  Podnieś ręce, zakasaj rękawy i pisz te argumenty. Nie narzekaj, że ich nie widać.

 48. bardzo trafna punktacja bardzo bym chciała przeczytać dalsze rozwinięcie tych zdań kto wie może zmieni się mój stosunek do tych inwestycji.

 49. „drogi” hermesie czemu sam ich nie dopiszesz??wydajesz się mocno zorientowany, a może to też tylko pozory i propaganda?!

 50. Troche chyba mylicie pojęcia, bo inwestuje się w jakąś działalność po to, żeby zarobić. To jest wtedy inwestycja. Nie widzę zatem jakiś nowych firm czy zakładów na terenie gminy, które dałyby wpływy do budżetu czy miejsca pracy. Sala w Lipinach czy Centrum w Plichtowie to nie inwestycje tylko stworzenie miejsc pracy dla wiernych sługusów wójta…

 51. Stadion w Byszewach od lat stoi bezużyteczny, ale jego budowa miała sens, gdyż odbyawały się na nim majówki gminne, dożynki, sobótki i inne imprezy integrujące mieszkańców gminy. Grają na nim lokalne drużyny i myślę, że nie „stoi” odłogiem.

  Hydrofornia w Byszewach nie dała nawet szklanki wody, ale jej budowa miała uzasadnienie, bo ?. nie wypowiadam się, bo temat nie jest mi znany

  Szkolne boiska świecą pustkami, ale budowa orlika jest niezbędna, gdyż ?. nie wiem skąd te informacje, ja mam zupełnie inne. zdanie …

  Co jakiś czas dochodzi do skażenia wody w wodociągach gminnych bakteriami kałowymi, ale budowa oczyszczalni i kanalizacji nie ma sensu, bo ?. (skąd te informacje – nie wiem, raz się chyba zdarzyło, woda badana na bieżąco i jest b. wysokiej jakości, przynajmnie w naszej wsi . Słyszałem, że miała być budowana kanalizacja w zwartych wsiach Natolin Teolin, ale mieszkańcy protestowali przecw temu udogodnieniu. Też uważam, że to podstawa, więc tu można by podrążyć
  Energia wprawdzie drożeje coraz bardziej, ale budowa instalacji solarnych nie ma sensu, bo ?.
  Jeśli idzie o ten temat, to mieszkańcy chyba mogą ubiegać się o dotacje indywidualnie i instalować sobie na dachach.
  NIK i Dyrekcja Parku Krajobrazowego zgodnie stwierdzają, że tereny Parku w gminie Nowosolna zostały nadmiernie zurbanizowane, ale dalsza rozbudowa tych osiedli jest uzasadniona, bo ?. , jednocześnie budowa na tym terenie oczyszcalni ścieków i kanalizacji nie ma sensu, bo?..
  Trudno zabronić rolnikom, jeśli prawo tego nie zabrania, dzielenia gruntów na działki i sprzedaży ich….
  A jeśli idzie o „orlika” to uważam, że przynajmnie jeden powinien być, młodzież go potrzebuje jak kania dżdżu. Może tak grupa 5 radnych z okazji dnia dziecka raczy zaaprobować coś dla starszych dzieci z naszej gminy. 🙂 miło by było nieprawdaż?

 52. Być może Kania dżdżu potrzebuje, natomiast dla mieszkańców dużej części gminy to poważny problem. Nie mogą wyjśc z domu, wzywają straż do pompowania wody, zalewane są szamba.Jak więc trzeba być powiazany z wójtem, zależnym od niego, żeby uznać za normalne i społecznie oczekiwane wybudowanie drugiego boiska przy tej samej szkole. To, które istnieje mogłoby zaimponowć prawie wszystkim szkołom w Łodzi, a wybudowanie kolejnego to chyba ewenement na skalę nie tylko Polską.

 53. Wybudowanie nowego dużego osiedla bez rozwiązania problemu ścieków bytowych to skandal. A jeśli znajduje się ono w parku krajobrazowym to taki czyn powinien być karalny, jak również zwlekanie z naprawieniem błędu. Samorząd ignoruje problem zagrożenia dla środowiska naturalnego. Tu mam pretensję do państwa Radnych, że stanowczo nie domagają się wywiązania się samorządu z podstawowych obowiązków.
  W kwestii „Orlika” mam pytanie – Kto pozwolił Panu Wójtowi aplikować o dotację na kolejne boisko?

  1. jeżeli choć trochę znasz wójta to zapewne powinieneś wiedzieć że on się nie pyta kogokolwiek o zgodę swoje chore pomysły, zawsze przedstawia je za pięć dwunasta bez możliwości merytorycznej dyskusji nad nimi, zresztą po co będzie z kimkolwiek dyskutował radni to fikcja a mieszkańcy po to aby zapewnić mu koryto na następne 4 lata

   1. chyba jednak pyta, bo moje dziecko przyniosło ze szkoły kartkę dla rodziców, z prośbą, żeby wyrazili opinię w temacie, więc wyraziliśmy

  2. Może i skandal, ale czy kupując ziemię i budując rezydencje ktoś się zastanawiał czy będzie kanalizacja czy nie. Ważne żeby było jak najtaniej. I teraz jest jak jest. Zresztą myślę, że większość ma przydomowe oczyszczalnie ścieków i nawet by się do kanalizacji nie podłączyła….

   1. To właśnie jest kolejny przykład na to, że Pan Wójt nie zajmuje się tym, czym powinien. Mieszkańcy muszą sami budować oczyszczalnie, drogi dojazdowe, wodociągi.

 54. Alex, chyba jak większość tu piszących przeżywasz kompleks odsuniętego od koryta, trzeba by się łokciami porozpychać spróbować, a nie tylko narzekać, chyba cosik ci się nie powiodło w życiu, nieudacznik?

  1. Większość tu piszących to ludzie zaangażowani w sprawy naszej lokalnej społeczności. Poziom ich wypowiedzi świadczy, że są ludźmi kulturalnymi, potrafiącymi myśleć i rzeczowo komentować politykę inwestycyjną wójta T. Bystrońskiego.
   Czytając wpisy takie jak „ziuka” można jedynie ubolewać, że nie wszystkim uczestnikom debaty udaje się utrzymać na tym wysokim poziomie.
   Zofia Rózga

 55. Szacunek dla grupy radnych,którzy widzą problemy inwestycyjne w gminie – pierwszy rozsądny głos.Jak można budować kolejny stadion w tej samej wsi?!! To jakaś paranoja.A dojazd do domów w gminie bitą drogą w glinie i błocie i ulicą bez oświetlenia.Czy Wójt i część radnych tego nie widzi?Śmiem twierdzić,że nie chce widzieć.O kanalizacji nie wspomnę,bo przy tej władzy gminnej
  powstanie na mój szacunek w następnym wieku.Mieszkam tu od ca. 19-lat i obserwuję wspaniały
  rozwój mieszkalnictwa,oczywiście prywatnego za nasze własne pieniądze,a rozwój dróg,telekomunikacja,oświetlenie,internet,kanalizacja to co na całym świecie jest w pierwszej kolejności przygotowane przed oddaniem terenu pod budownictwo w naszej gminie nie istnieje.
  Wójt i część Rady Gminy to obraz średniowiecza.Oni żyją w innym świecie i to jest przerażające.

 56. Szanowni Radni: Grzegorz Grzeliński, Mirosław Janasik, Małgorzata Kamińska-Bruszewska, Joanna Orysiak ? Witkowska, Piotr Szcześniak.
  Zgadzam się w stu procentach z Waszym stanowiskiem,podjęliście walkę z niegospodarnością i głupotą.
  Nie można pozwolić na trwonienie pieniędzy .Mieszkańcy nie potrzebują kolejnego stadionu( Wójt oferuje nam igrzyska)My potrzebujemy normalnych asfaltowych ulic!!!!!!!!!!!!!! Pieniądze te należy
  przeznaczyć na rozwój infrastruktury drogowej na wsiach .To winno być priorytetem.
  Z wyrazami szacunku Paweł Tobias

 57. Paweł, Twoje stwierdzenie o średniowieczu, pozwoliło mi nareszcie zrozumieć co mnie tak irytuje.
  Faktycznie można w tej gminie czuć się jak chłop fełdalny – chcesz drogę , oczyszczalnie , solary – to sobie kup, sam zorganizuj dofinansowanie. Albo żyj w gnoju i błocie. Jaśnie Pana nie obchodzi jak ty żyjesz. Cała kasa idzie na inwestycje, które władzy podnoszą własne ego i pozwalają zyskać lepszą pozycję na salonach. Dla ludzi nie ma nic.
  Po tej wieży widokowej to chyba jakiś chiński mur zbudujemy .

 58. Budowa następnego boiska nie jest pilnie potrzebna bo nasza młodzież ma zapewnione dobre warunki do uprawiania sportu. Przy każdej szkole jest boisko i sala gimnastyczna.
  Młodzieży są pilnie potrzebne chodniki, bowiem obecnie podąża ona do szkół poboczami dróg.
  Chodniki są potrzebne wszystkim, a nigdzie ich nie ma. 400 tysięcy przeznaczone na ten cel poprawiłoby sytuację młodzieży w całej gminie.

   1. Dość specyficzne poczucie humoru, śmiać się, że dzieciaki przemykają się po nierównych, niebezpiecznych poboczach dróg do szkoły.
    Czy może z tego, że w gminie Nowosolna miałyby być chodniki.
    Nie rozumiem z czego się tu śmiać.

    1. pisanie, że chodników nigdzie nie ma jest tak śmieszne jak pozostałe bzdury

     1. Bardzo, bardzo niewiele jest chodników, śladowe ilości. Widziałam chodnik w Lipinach, ale jest tylko po jednej stronie drogi (ruchliwej trasy Łódź-Warszawa). W Natolinie jest po dwóch stronach, ale na krótkim odcinku. Jakieś fragmenty chodnika są w Skoszewach i na Wódce. To jest znikoma ilość.

      1. na wódce to są pola chodniki są jeszcze kalonce i kopance, w lipinach chodnik jest po jednej stronie bo są słabi radni, zresztą pozostali są nie lepsi

       1. no cóz może się mylę ale chodnik w Lipinach to chyba zasługa drog krajowych

        1. Tur się śmieje i sam nie wie z czego. Raz z tego, że ktoś napisał, że nie ma chodników, później z tego, że sam napisał, że ich faktycznie nie ma. Wesoły gość ten tur.

   2. STADIONOMACHIA
    Gmina, którą na mapie trudno jest odszukać,
    W której dobry radny ma nie myśleć lecz słuchać,
    Gdzie woda płynie w azbeście, ścieki płyną rzeką,
    Ta gmina chwali się nawet jakąś biblioteką,
    Ma również dom kultury przydatny jak pomnik,
    Stadionów dziesięć i gdzieniegdzie chodnik.

  1. Nie chodzi o spędzanie czasu na chodnikach ale o bezpieczne dojście do szkoły no i do boiska / istniejącego/.
   Jezdnia do Wiączynia jest dosyć ruchliwa i wąska a przez to bardzo niebezpieczna. Z tego co wiem powiat jest otwarty do rozmów w sprawie budowy chodników przy partycypacji gminy. W końcu to my tu mieszkamy i chodzimy tak?

 59. Z moich obserwacji wynika, że boisko przy gimnazjum jest zawsze dostępne dla dzieci i młodzieży chcących pograć w piłkę nożną. Najczęściej jest to kilka osób, którzy grają do jednej bramki. w takim razie zadajmy sobie pytanie: kto będzie grał na nowym boisku? Oczywiście brakuje boiska do gry w kosza, czy siatkówki, ale czy nie można boiska przy gimnazjum tak przygotować, aby służyło rownież do tych gier?
  Wybudowanie orlika to jeden problem, ale potem pojawią się nastepne: koszt utrzymania (trener, czystość, naprawy techniczne ), odpowiedzialność za bezpieczeństwo, czy będzie zamykany, czy otwarty zawsze?
  Moim zdaniem budowa nowego boiska zamiast modernizacji istniejącego w tak niewielkiej społeczności, to nie jest dobry pomysł. Dysponując skromnym budżetem, należy każdy wydatek dwa razy przemyśleć.
  Pozdrawiam

 60. Nie wiem czy wiecie, że gmina Nowosolna należy do 100 najbogatszych gmin w Polsce, z tego tytułu płci tzw Janosikowe na rzecz biednych gmin. Po infrastrukturze i m.in chodnikach tego bogactwa nie widać, wręcz przeciwnie. Przy czym wysokie dochody naszej gminy pochodzą głównie z podatków dochodowych mieszkańców, które w części zasilają jej budżet

  1. w pierwszej kolejności to niech się zameldują a dopiero krzyczą „łodzianie”

 61. Myślę, że część z łodzian nie melduje się w obawie, że z ich podatków realizowane będą równie niedorzeczne inwestycje jak np wieża widokowa w Plichtowie, czy druga hala sportowa w Lipinach.

  1. jasne w to nigdy nie uwierzę, i nie zasłaniaj tego inwestycjami bo większość z nich nie mam pojęcia co się dzieje w gminie,

   1. Tak jest w całej Polsce. Samorządy gmin stosują różne zachęty, żeby ludzie się meldowali.
    Nie słyszałem, żeby u nas była jakaś inicjatywa w tym kierunku. A szkoda, bo to jest korzyść dla wszystkich.

 62. Wydaje mi się że kilku mieszkańców gminy (stałych bywalców forum) zapomniało gdzie mieszka… to nie jest wielka metropolia gdzie chodnik po dwóch stronach ulicy ratuje życie zagubionej pośród swoich problemów młodzieży… Młodzież sobie poradzi bez tych chodników… – zawsze tak było. Dajcie im inne możliwości, poszerzcie horyzonty , stwórzcie nowe szanse i lepsze możliwości, alternatywy… Niech zobaczą i poznają, że poza przyziemnymi sprawami tej małej gminy istnieje wielki wspaniały świat, w którym – o ile stworzycie im warunki – każdy z nich ma równe szanse zaistnieć i poczuć że żyje … interpretujcie to sobie jak chcecie…

  1. Czy Twoja wypowiedź dotyczy gminy Nowosolna będącej prawie przedmieściem Łodzi?
   Do centrum metropolii udajemy się korzystając z komunikacji miejskiej tak samo jak mieszkańcy Bałut, Widzewa, Retkinii i innych dzielnic. To nie jest gmina leżąca na końcu świata i odcięta od cywilizacji.
   Zatem myślmy logicznie – po co nam dwa boiska gdy brakuje podstawowych rzeczy takich jak choćby te chodniki.
   Brak chodników, brak kanalizacji – to jest właśnie to, co nas dzieli od cywilizacji, ale to jest tylko i wyłącznie winą naszych lokalnych władz.

   1. Dobrze, niunia, że podałaś nazwisko przy głosowaniu. Młodzież będzie wiedziała przez kogo omal nie przepadł był „Orlik” i przyszłoby jej odbijać piłkę na chodniku. Nick pasuje jak ulał :-)))))
    A co do cywilizacji, myślę, że niektórzy uciekli właśnie przed nią do połódzkich gmin na łono….

    1. Przejedź sie do gimnazjum w Wiączyniu wówczas zobaczysz, że nie ma tam chodnika , a jest boisko, a za chwilę będzie drugie, a kto wie co jeszcze Wójt wymyśli w ciagu 2 lat swojej kadencji.

    2. Bulterierko, jesteś bystrzejsza niż „taki sobie niepozorny” co rozszyfrował kto kryje się pod nickiem „Kolega Kasi”, Taki rasowy pies z dobrym nosem …

     1. No niestety nie „niuniu” nie mam na nazwisko Kacpersky…. itp. Kolega Kasi wie więcej od niego i od was tu razem wziętych. To przykre.
      Radzę lepiej skupić się na ważnych sprawach jak temat w tytule. Rozszyfrowania są tu zbędne. Niestety forum odwiedza znikoma ilość ludzi którzy potrafią i wiedzą jak przekazać konkretną wiadomość – reszta – szczeka.
      Pozdrawiam wszystkich. Miau

  2. do Pytii
   Z Nowosolnej masz kochana do stadionu wielkiego Widzewa 10 km albo i mniej, z Mławy mają dalej i nie labidzą.
   Piszesz: „Niech zobaczą i poznają, że poza przyziemnymi sprawami tej małej gminy istnieje wielki wspaniały świat, w którym ? o ile stworzycie im warunki ? każdy z nich ma równe szanse zaistnieć i poczuć że żyje ?” – życie to nie je bajka, kochana, młodzież wychowana na takich gadkach serwowanych przez oderwane od rzeczywistości nauczycielki znajduje taki świat w narkotykach.

  3. Nikt nie żąda Pytio rzeczy niemożliwych. Absurdy to domena pana wójta. Wydajemy ponad 400tys. zł na utrzymanie centrum w Plichtowie – za te pieniądze można można poszerzać horyzonty i dać zupełnie inne szanse naszej młodzieży. Wszak to wszystko mamy pod ręką w Łodzi. Trzeba tylko chcieć i sięgnąć po gotowe i na wysokim poziomie intelektualnym.

 63. Moja prośba do was, przychodźcie na sesje , jest raz w miesiącu, jeżeli nie możecie to przynajmniej odsłuchujcie w internecie- strona BIP- Rada Gminy – Urząd Gminy Nowosolna . Wówczas będziemy mogli konkretnie rozmawiać. Możecie a nawet wskazane jest zabierać głos, w protokole zanotuje Małgosia i wasza prośba bądź skarga będzie miała słuszność I wszystko w tym temacie. Być może wasz radny was poprze. Wójt wówczas nie będzie taki odważny jak dotąd, jeżeli wszystkie nieznajome oczka będą skierowane na jego ręce i jeszcze nieznajome usteczka zabiorą głos. I zaobserwujcie który z radnych i zaproszonych gości zjada najwięcej ciasteczek- może wybierzemy potwora ciasteczkowego.

  1. może jakaś podpowiedz w nawiązaniu do ciasteczek… to wtedy zagorzała grupka tego forum zajmie się sprawami na ich poziomie.

 64. W szkole zbierają podpisy za „Orlikim”. Podpisałem. Mam dwójkę dzieciaków i widzę co się dzieje, nie chcę żeby później nauczycielki się mściły na nich. Wszyscy podpisują.

  1. A dlaczego tylko w szkołach jest to nagłośniane? Dlaczego informacja o nowej wydumanej inwestycji nie była ogłoszona w lokalnej gazecie Na wzniesienach? Już nie wspomnę o „Co u nas” bo to wróg nr jeden naszych władz gminnych.
   Najlepiej podejmować decyzję wszystko cichaczem i pod stołem.
   Szkoda że w ten sposób wywiera się nacisk na rodziców.To jest oburzające!

 65. tak to prawda z tymi podpisami szkoda że wójt do swoich brudnych interesów wkręca bogu ducha winną młodziez i do tego na sesji chwali się jakoby bezinteresownie zbierane są podpisy za boiskiem i jakoby to wszyscy mieszkańcy gminy chcą tylko „oszołomy” w osobie 5 radnych są przeciwko

  1. Przepraszam, ale nie rozumiem o co chodzi z tym zbieraniem podpisów. W jakim celu jest to teraz robione? Konsultacje z mieszkańcami powinny być wcześniej, przed podjęciem decyzji o budowie boiska. Poza tym, jeżeli już, to dlaczego Wójt zwrócił się tylko do rodziców uczniów szkół a nie do wszystkich mieszkańców?
   Moim zdaniem wszyscy powinni być zapytani.

   1. To jest takie „mistrzowskie”, w dzidzinie PR, zagranie naszego wójta. Zdaje się, że przekonywujace tylko dla jego zwolenników.

    1. Nie rozśmieszaj mnie. Zagranie jest bezczelne i świadczy o lekceważeniu mieszkańców.

 66. Redakcja zaprosiła radnych do udziału w debacie.
  Poprosiliśmy ich dziś o przedstawienie argumentów, jakimi się kierowali głosując nad uchwałami w sprawie budowy boiska „Orlik”. Zwróciliśmy się do:
  Janiny Wlazło, Janiny Kosterny, Aleksandry Piotrowskiej, Andrzeja Gabary, Michała Nowackiego, Sławomira Adamczewskiego, Ryszarda Pietrzaka, Czesława Marciniaka, Stanisława Sali.
  Oczywiście, zapraszamy również tych radnych, którzy przedstawili nam już swoje racje na początku debaty.

  zobacz – http://www.maszglos.pl/2012/06/debata-na-portalu-gazety-co-u-nas/ – kolejna informacja o nas na portalu akcji „Masz głos – masz wybór”
  Zofia Rózga

 67. …a może warto zobaczyć co w trawie piszczy w tym temacie w Łodzi? Entuzjazm czy zniechęcenie?

 68. no cóż jak widać rządzący bez względu czy to w państwie, czy w gminie, nie muszą się tłumaczyć ze swoich decyzji, tylko szkoda że zapominają, że to my mieszkańcy świadomie bądź nie, ich wybraliśmy i mamy chyba jakie takie prawo wiedzieć, co kieruje mimi, że głosują wbrew tym, którzy ich wynieśli w dobrej wierze na te stanowiska. A tak na zaś to, jak widać trzeba dobrze się zastanowić za i przeciw zanim się przy kimś postawi krzyżyk głosując. No chyba, że to jedna wspólna rodzina, ale jak wiemy z rodziną nie zawsze się wychodzi dobrze i jak kiedyś przyjdzie czas rozliczeń, a jak pokazuje historia zawsze taki przychodzi, to i rodzina zacznie sypać.
  Pozdrowienia dla p.wójta

 69. Zwróciliśmy się do radnych za pośrednictwem Urzędu Gminy.
  Radni mają specjalne skrzynki mailowe, lecz ich adresy nie są publicznie znane. Przesłaliśmy więc do Urzędu 10 imiennie adresowanych pism.
  Teraz mamy informację od jednego z radnych, że otrzymał na swoją skrzynkę aż dwa pisma z prośbą o wypowiedź. Odesłał je jednak z powrotem ponieważ były adresowane do dwóch innych radnych a nie do niego.

 70. Orlik na Wiączyniu jest potrzebny boisko wcale nie jest takie swietne a Wiączyn zawsze jest pomijany i nic sie tu nie dzieje

  1. Myślę, że Wiączyń, podobnie jak reszta gminy, ma wiele innych, społecznie bardziej oczekiwanych potrzeb aniżeli drugie boisko

   1. Adok, odwiedź kilku swoich sąsiadów i zapytaj ich co wolą, czy to boisko, czy może chodnik oraz oczyszczalnie i kolektory słoneczne za 20% wkładu własnego.
    Te pieniądze są Twoje, Twoich sąsiadów, moje i my decydujemy na co je wydać. Ja wolę porządne dopłaty do potrzebnych mi urządzeń i chodnik po którym codziennie będę wygodnie chodził. Ja i moja rodzina.
    Pozdrawiam Cię sąsiedzie serdecznie.

 71. a do kogo masz pretensje zawsze mieliście dwóch radnych z czego jeden przez wiele lat był przewodniczącym rady gminy ,macie druhnę S która najlepiej wie co w trawie piszczy i jest drugą po panu TB ,teraz za dobra kampanię macie zastępcę wójta więc w czym problem dostaliście działkę pod centrum wsi tylko brać się do roboty, a nie czekać na niepotrzebne inwestycje to samopoczucia wam nie poprawi a i bezpieczeństwa na drodze nie zwiększy

 72. No chyba xyzetowi chodzi o to, cobyście Orlik se zbudowali sami na tej działczce

 73. mam wrażenie że chodzi tu o uchwałę o wydzierzawieniu sołectwu Wiączyń Dolny działki na 3 lata proponuję od czasu do czasu spojrzeć chociaż na porzadek obrad sesji albo pytać swoją radną

 74. no coż ta debata i tak jest na wyzszym poziomie niż stwierdzenie „i tak jest nas większość” w odpowiedzi na wszelkie możliwe argumenty

  1. rozumiem więc, że wszystkie możliwe argumenty „za” padły w tej debacie i innych już nie ma?

 75. Polityka inwestycyjna prowadzi do skonfliktowania mieszkańców gminy i jest to celowe działanie.
  Wszelkie inwestycje dotyczą poszczególnych wsi i są odbierane przez mieszkańców jako forma wyróżnienia i sprawności radnego pochodzącego z danej wsi. Spora część mieszkańców daje się na to nabierać. W zamian za to wyróżnienie czują się zobowiązani do wdzięczności wyrażanej na wyborach. W jednym z wpisów niejaki ?tur? wygłosił pogląd, że Lipiny dlatego mają chodnik po jednej stronie, bo mają słabych radnych.
  ?Tur? myli Radę Gminy z Radą Sołecką. Dobry radny gminy nie zajmuje się swoją wsią, tylko gminą. Radny, który działa na rzecz własnej wsi to zły radny, bo nie robi tego, co powinien. Powinno się go wymienić na kogoś o szerszych horyzontach ? takiego, który nie będzie walczył o chodnik dla ?swojej? wsi, ale będzie forsował budowę chodników wszędzie tam, gdzie są one potrzebne. Zgadzam się z ?Turem?, że o takich radnych w tym samorządzie trudno.
  Czy ?Orlik? jest potrzebny mieszkańcom Wiączynia? Wątpię. Nie da on im niczego, czego do tej pory nie mieli. Za to nie dostaną tego, czego nie mają ? chodników, kanalizacji, oczyszczalni czy innych udogodnień służących również tej młodzieży, dla której rzekomo podejmowany jest trud tej budowy.

 76. Debata na portalu gazety „CO U NAS” dobiegła końca.
  Podsumowanie debaty zostanie opublikowane w poniedziałek 18 czerwca.
  Wszyscy uczestnicy niech zechcą przyjąć od naszej redakcji wyrazy uznania za zaangażowanie w sprawy społeczności oraz podziękowanie za udzielenie mądrych i rzeczowych wypowiedzi.
  Redakcja „CO U NAS”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *