Dyrektor Nita i wiceprezydent Łodzi o obwodnicy Nowosolnej

  • Views 2200
  • Rating 12345

Dyrektor ZDiT Grzegorz Nita i ustępujący wiceprezydent Łodzi Radosław Stępień na spotkaniu zorganizowanym przez samorząd osiedla Nowosolna omawiali kwestie związane z nową, przedstawioną przed miesiącem, koncepcją obwodnicy Nowosolnej. Szkoda, że tak niewielu mieszkańców (zaledwie kilkadziesiąt osób) przyszło posłuchać co dwaj najbardziej kompetentni w tym temacie urzędnicy mają do powiedzenia.
Dyrektor Nita przedstawił przebieg obwodnicy Nowosolnej, natomiast wiceprezydent Stępień mówił o sprawach finansowania i terminach realizacji inwestycji.

Nowa trasa obwodnicy Nowosolnej ma orientację północ-południe i tym różni się od poprzednich, które miały orientację wschód -zachód.    – To był wariant, który w dyskusji z projektantami uzyskał jednomyślność, co się rzadko zdarza. Od ZDiTu, przez Miejską Pracownię Urbanistyczną, architekta miasta, naszych ekspertów, wszyscy zobaczyliśmy, że to zrzucenie ruchu z układu Rondo Palki ? Rondo Solidarności, uspokojenie ulicy Brzezińskiej (…) – tak zachwalał nową koncepcję wiceprezydent Stępień.

Formalne konsultacje społeczne odbędą się po zakończeniu prac nad koncepcją, co ma nastąpić jeszcze tym roku. Wtedy okaże się czy nowe rozwiązanie zyska akceptację społeczną, której nie miały poprzednie warianty.
Podjęcie decyzji o ostatecznym przebiegu obwodnicy Nowosolnej i przygotowanie wniosku o dotację unijną wiceprezydent uważa za najważniejsze zadania do wykonania w tym roku. Przewiduje, że uzyskanie dotacji nie powinno być trudne ponieważ zarówno wewnętrzna ocena, jak i wstępne opinie instytucji, które zajmują się opiniowaniem wniosków są dla tego wariantu bardzo pozytywne. Kwota dotacji wyniesie ok 120 mln zł.
Z projektem układu komunikacyjnego ściśle związany jest projekt odwodnienia północnej części Łodzi. Jest to jeszcze większe przedsięwzięcie, na które dotacja ma wynosić 500 do 600 mln.

Według przedstawionego harmonogramu, na przełomie 2014 i 2015 roku przewiduję się uzyskanie decyzji środowiskowej dla obwodnicy Nowosolnej. Dalszym etapem będzie przygotowanie dokumentacji technicznej, który ma się zakończyć w 2016 roku. W tym też roku rozpocznie się realizacja obwodnicy Nowosolnej i potrwa do 2018 r. Realizacja będzie przebiegać etapowo. Pierwszym etapem będzie budowa ulicy Pomorskiej wraz z odwodnieniem. Drugim etapem- budowa trasy od ulicy Pomorskiej w dół do ulicy Puszkina, trzecim – włączenie się do ulicy Brzezińskiej i zaadaptowanie tej ulicy na drogę osiedlową wyposażoną w chodniki i ścieżki rowerowe.

Dyrektor Nita przypomniał też mieszkańcom, że oprócz prac nad projektem obwodnicy Nowosolnej, na terenie osiedla będą jeszcze w tym roku przeprowadzone trzy inwestycje. Sygnalizacja świetlna na ulicy Brzezińskiej przy Tatarkiewicza zostanie oddana w pierwszych dniach czerwca, ulica Jugosłowiańska będzie naprawiana w okresie wakacji, a jesienią zakończy się układanie chodnika wzdłuż ulicy Grabińskiej.

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *