Gmina i Powiat na „NIE” dla Technikum w Wiączyniu Dolnym

  • Views 1565
  • Rating 12345

Stowarzyszenie NOWAsolna i Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Nowosolna w poniedziałek 6 marca 2017r. zorganizowały spotkanie „na szczycie”, na które zaproszeni zostali przedstawiciele: Urzędu i Rady Gminy Nowosolna, Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi. Celem spotkania było przedstawienie i omówienie koncepcji użyczenia obiektu gimnazjum, którego właścicielem jest Gmina Nowosolna na potrzeby utworzenia technikum przez Powiat Łódzki Wschodni. Przedstawiciele Kuratorium Oświaty mogli na miejscu określić, czy z punktu widzenia oświaty takie porozumienie jest możliwe.
W skrócie: gmina nie chce sama prowadzić technikum, więc użycza budynek powiatowi, a szkołę prowadzi powiat. Kuratorium wskazuje, co jest potrzebne, aby było to zgodne z przepisami oświatowymi.

Przedstawiciele stowarzyszeń przekazali informacje o dotychczasowych działaniach, jakie przeprowadzili, t.j.:
zebraniu 154 deklaracji od Uczniów\Rodziców chęci dalszego kształcenia w Technikum Informatyczno-Logistycznym w Wiączyniu Dolnym zebraniu w ciągu dziewięciu dni 860 podpisów pod petycją popierającą utworzenie technikum
pozyskaniu deklaracji firm, które mogą prowadzić praktyki zawodowe bądź mogą zatrudniać absolwentów naszego technikum
o odbytych konsultacjach społecznych i merytorycznych
o ryzykach związanych z likwidacją gimnazjum i ucieczką uczniów do innych szkół
wsparciu w opracowaniu planu działania technikum i wyboru specjalizacji
stworzeniu bilansu finansowego funkcjonowania technikum
zebraniu poparcia różnych grup społecznych dla technikum (rodzice, mieszkańcy, nauczyciele, firmy, kadra akademicka, uczniowie)

Argumenty merytoryczne nie przekonały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. (reprezentowanej przez Członka Zarządu Rady Powiatu p. Małgorzatę Lesiak). Po wcześniejszej decyzji Rady Gminy o likwidacji gimnazjum, za bezcelowe było również dalsze przekonywanie Rady Gminy Nowosolna (reprezentowanej przez Przewodniczącą Rady p. Małgorzatę Kamińską-Bruszewską i kilkoro Radnych) do zmiany decyzji o likwidacji.
Przedstawiciele Kuratorium Oświaty (wicekurator Elżbieta Ratyńska oraz dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Andrzej Krych oświadczyli, że mogą pozytywnie zaopiniować projekt współpracy Gminy i Powiatu w jednym miejscu, tak samo jak ew. projekt współpracy Gminy z jakimś towarzystwem oświatowym. ale nie mogą zmuszać samorządów do utworzenia technikum bądź innej szkoły. Jednocześnie wskazali na konieczność podjęcia wiążących decyzji do 31 marca 2017.
Powiat wskazał jako przeszkodę do podjęcia dalszych prac i rozmów brak stosownej inicjatywy po stronie Urzędu Gminy Nowosolna.
W takiej sytuacji jedynym wyjściem, jakie pozostało stowarzyszeniem, było formalne  bezzwłoczne przekazanie petycji do siedziby Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Ma to być impuls, aby przez pozostałe trzy tygodnie samorządy osiągnęły porozumienie, uratowały edukację obecnych gimnazjalistów, a Gminie Nowosolna dały wsparcie szkoły średniej. Kopia petycji została również przekazana do Kuratorium Oświaty w Łodzi.
Stowarzyszenia nadal zbierają podpisy pod petycją, gdyż zgodnie z obietnicą Wójta Gminy Nowosolna Piotra Szcześniaka, w urzędzie będą nadal prowadzone prace nad koncepcją powołania szkoły średniej. Konieczne zatem jest dalsze wsparcie społeczne dla utworzenia Technikum w Wiączyniu Dolnym w roku 2018.

nadesłała: Agata Głowacka, autor Marcin Marszałek


2 thoughts on “Gmina i Powiat na „NIE” dla Technikum w Wiączyniu Dolnym”

  1. Jeżeli autorem jest p. Marcin Marszałek, to ja nie mam żadnego zaufania do podanych informacji. Obawiam się, a nawet jestem przekonana, że są to informacje podane tendencyjne, tak samo jak w poprzednich artykułach tego pana, które ukazywały się w gazecie „Na Wzniesieniach” a dotyczyły funduszy sołeckich i tworzenia nowych obszarów przemysłowych w gminie.
    Oczekuję podania tu rzetelnych informacji w sprawie gimnazjum/technikum.

    1. Prosimy przedstawicieli Rady Gminy Nowosolna o zabranie głosu w dyskusji i przedstawienie argumentów, którymi się kierowali przy podejmowaniu decyzji w sprawie szkoły w Wiączyniu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *