Gmina Nowosolna dofinansuje sterylizacje, kastracje i czipowanie psów i kotów

  • Views 357
  • Rating 12345

Gmina Nowosolna dofinansuje zabiegi sterylizacji/ kastracji lub sterylizacji/ kastracji i czipowania psów i kotów w następujących wysokościach:

Lp. Nazwa zabiegu / Kwota dofinansowania
1. Sterylizacja kotki 100 zł
2. Kastracja kocura 50 zł
3, Sterylizacja suki do 20 kg 220 zł
4. Kastracja psa do 20 kg 120 zł
5. Sterylizacja suki powyżej 20 kg 270 zł
6. Kastracja psa powyżej 20 kg 140 zł
7. Czipowanie jednego zwierzęcia 30 zł
– pozostałe koszty zabiegu pokryje właściciel/opiekun zwierzęcia w miejscu dokonywania zabiegu.

Koszty zabiegów które pokryje właściciel/opiekun zwierzęcia w miejscu dokonywania zabiegu wynoszą:

– Lecznica Weterynaryjna Paweł Nawrocki, ul. Waryńskiego 45, 95-060 Brzeziny,

Lp. Nazwa zabiegu  / Cena jednostkowa brutto
1. Sterylizacja kotki 20 zł
2. Kastracja kocura 10 zł
3, Sterylizacja suki do 20 kg 40 zł
4. Kastracja psa do 20 kg 30 zł
5. Sterylizacja suki powyżej 20 kg 50 zł
6. Kastracja psa powyżej 20 kg 40 zł
7, Czipowanie jednego zwierzęcia 0 zł

– Przychodnia Weterynaryjna „Nowosolna” Anna Hajdamowicz ul. Wiączyńska 4, 92-760 Łódź

Lp. Nazwa zabiegu / Cena jednostkowa brutto
1. Sterylizacja kotki 80 zł
2. Kastracja kocura 50 zł
3, Sterylizacja suki do 20 kg 60 zł
4. Kastracja psa do 20 kg 30 zł
5. Sterylizacja suki powyżej 20 kg 60 zł
6. Kastracja psa powyżej 20 kg 30 zł
7, Czipowanie jednego zwierzęcia 0 zł

Gmina Nowosolna dofinansuje zabiegi sterylizacji/ kastracji przy następujących założeniach:

– prawo do uczestnictwa w akcji mają właściciele zwierząt, którzy zamieszkują na terenie gminy Nowosolna,
– w celu wzięcia udziału w akcji należy złożyć wniosek do Urzędu Gminy Nowosolna wg wzoru dostępnego w Biurze Obsługi Klienta oraz na www.nowosolna.bip.net.pl wraz z kserokopią aktualnego zaświadczenia szczepienia przeciwko wściekliźnie w przypadku psów. Na jednym formularzu wniosku można zgłosić jedno zwierzę,

– warunkiem udzielenia dofinansowania przez gminę zabiegu sterylizacji/kastracji jest posiadanie przez zwierzę elektronicznego oznakowania- czipu, który musi być wprowadzony do Internetowej Bazy Danych Zaczipowanych Psów „Safe Animal” www.safe-animal.eu. W przypadku kiedy zwierzę nie posiada czipu należy wyrazić zgodę na elektroniczne oznakowanie oraz wprowadzenie danych właściciela do bazy „Safe Animal”. Znakowanie elektroniczne zostanie wykonane łącznie z zabiegiem sterylizacji/kastracji i będzie podlegało dofinansowaniu,
– z jednej nieruchomości/posesji można starać się o dofinansowanie zabiegów dla maksymalnie 2 zwierząt,
– niespełnienie powyższych warunków spowoduje, że zwierzę zostanie wykluczone z akcji o czym właściciel zwierzęcia zostanie powiadomiony na piśmie w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku,
– jeżeli lekarz weterynarii wykonujący zabieg sterylizacji/kastracji uzna, że zwierzę nie może zostać poddane zabiegowi ze względu na wiek lub ze względów medycznych, to zwierzę zostanie wykluczone z akcji, a koszty wizyty oraz ewentualnego leczenia poniesie właściciel zwierzęcia,
– o udzielaniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia wniosku,
– czas akcji wyznacza się od 07.05.2018 r. do wyczerpania środków pieniężnych przeznaczonych na ten cel jednak nie później niż do 30.11.2018 r.,
– zabiegi sterylizacji/kastracji wykonywane będą w następujących gabinetach weterynaryjnych:
· Lecznica Weterynaryjna Paweł Nawrocki, ul. Waryńskiego 45, 95-060 Brzeziny,
w godzinach od 900 do 1800 od poniedziałku do soboty,
· Przychodnia Weterynaryjna „Nowosolna” Anna Hajdamowicz ul. Wiączyńska 4, 92-760 Łódź,
w godzinach od 1000 do 1900od poniedziałku do piątku oraz od 1000 do 1400 w soboty,
– podstawą do wykonania zabiegu sterylizacji/ kastracji zwierzęcia jest przedłożenie lekarzowi weterynarii przez właściciela/opiekuna zwierzęcia skierowania z Urzędu Gminy Nowosolna,
– skierowanie na zabieg sterylizacji/ kastracji lub sterylizacji/kastracji i czipowania w przypadku spełnienia wszystkich wymagań zostanie wystawione przez Urząd Gminy Nowosolna w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku przez właściciela/opiekuna zwierzęcia,
– właściciel/opiekun zwierzęcia po otrzymaniu skierowania zgłasza się najpóźniej w terminie 14 dni do gabinetu weterynaryjnego w celu umówienia daty zabiegu. Lekarz weterynarii wykona zabieg nie później niż do 7 dni od dnia zgłoszenia się właściciela/ opiekuna zwierzęcia,
· dofinansowanie obejmuje:
· przeprowadzenie wizyty kwalifikującej do wykonania zabiegu określonego w
skierowaniu wydanym przez Urząd Gminy Nowosolna oraz badania ogólnego zwierzęcia przed zabiegiem w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt, a także określenie terminu
zabiegu,
· wszczepienie transpondera („czipa”) psu/kotu wcześniej nieoznakowanemu i/lub wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji w narkozie infuzyjnej metodą najmniej inwazyjną o najkrótszej
możliwej linii cięcia powłok brzusznych,
· zapewnienie opieki pooperacyjnej zwierzęciu do czasu wybudzenia psa/kota z narkozy, w tym podanie środka przeciwbólowego i antybiotyku,
· przeprowadzenie badania kontrolnego, w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt,
obejmującą badanie ogólne zwierzęcia oraz zdjęcie szwów,
– dofinansowanie nie obejmuje:
· dodatkowych badań (np. EKG, RTG, USG, badań krwi, moczu), które weterynarz może uznać za konieczne do wykonania przed zabiegiem sterylizacji/kastracji,
· kosztów związanych z leczeniem ewentualnych powikłań pooperacyjnych,
· innych dodatkowych zabiegów i usług (kaftaniki, ubranka itp.).


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *