Gospodarka ściekami ? karygodne zaniedbania wójta gminy Nowosolna

 • Views 6338
 • Rating 12345

Do 31 grudnia 2015 roku wszystkie gminy w Polsce muszą wprowadzić w pełnym zakresie zasady gospodarki ściekami określone w dyrektywie unijnej 91/271/EWG. Zobowiązuje nas do tego Traktat Akcesyjny. Czasu zostało niewiele, a w gminie Nowosolna zaczyna ujawniać się ogromna skala zaniedbań w tej dziedzinie. To skutek dotychczasowych działań wójta gminy, Tomasza Bystrońskiego.

Pierwsze wytyczne dotyczące terminów i sposobów rozwiązywania problemu ścieków powstały w roku 2003, a więc jedenaście lat temu. Czasu było dużo. Większość gmin w Polsce wykorzystała go należycie. Budowały systemy kanalizacji, oczyszczalnie grupowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków posiłkując się szczodrymi w tym przypadku dopłatami unijnymi.

Wójt Bystroński roztaczał wizję skanalizowania całej gminy ale niewiele robił, by ją zrealizować. Działania ograniczały się do zrobienia koncepcji oraz zgłoszenia w 2008 roku terenu całej gminy do aglomeracji Łódź, czym zobowiązał się do skanalizowania wszystkich miejscowości i odprowadzania gminnych ścieków do Łodzi. Kolejne lata zajęło wójtowi negocjowanie z miastem warunków włączenia gminy do łódzkiego systemu kanalizacji.

W miarę upływu czasu i skracania się terminów zaczęto w gminie trzeźwiej oceniać sytuację i dostrzegać brak możliwości realizacji wizji wójta. W 2013 roku wycofano większość wsi z aglomeracji łódź pozostawiając w niej jedynie Natolin, Teolin i Lipiny. W tych miejscowościach planowano budować kanalizację z wykorzystaniem unijnych funduszy przeznaczonych dla aglomeracji. Zakupiono dokumentację projektową kanalizacji w Natolinie, po czym okazało się, że dotacji nie będzie gdyż planowana inwestycja nie spełniała wymogów ? zbyt mało mieszkańców przypada na kilometr kanalizacji. Znów ignorancja wzięła górę nad zdrowym rozsądkiem. Nie sprawdzono nawet, czy liczba mieszkańców tych wsi jest wystarczająco duża by otrzymać dofinansowanie. A to ważny czynnik, bo mieszkańcy muszą to dofinansowanie spłacić w ciągu 20 lat eksploatacji sieci. Zbyt mała liczba mieszkańców spowoduje tak wysokie koszty, że mieszkańcy ich nie udźwigną. I tak właśnie stało się z tymi trzema wyróżnionymi wsiami.

Oczyszczalnie przydomowe były i są preferowane w gminach wiejskich, w których budowa kanalizacji z oczywistych powodów się nie opłaca. Okazuje się, że to rozwiązanie powinno być wprowadzone w gminie Nowosolna.

Wójt obiecuje, że teraz rozpocznie starania o pieniądze z innych źródeł na budowę kanalizacji w tych wsiach. Czy zdąży w półtora roku zdobyć fundusze  i sfinalizować budowę? A co zresztą gminy? W pozostałych miejscowościach problem utylizacji ścieków również musi zostać w tym terminie rozwiązany.

Wójt chce też całkowicie wypisać się z aglomeracji, co nie jest proste. Decyzja taka musi być zaakceptowana przez Radę Ministrów poprzez aktualizację KPOŚK (Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych). Na ostatniej sesji Rada Gminy podjęła uchwałę potrzebną do rozpoczęcia tej procedury.

Wójt stworzył gminie, czyli nam – mieszkańcom, całkiem realny i poważny problem. Bo niewprowadzenie do 31 grudnia 2015 roku dyrektywy unijnej nr 91/271/EWG grozi nałożeniem kar finansowych. Tych kar nie będzie płacił wójt ani jego dyspozycyjni radni. Będą je płacić mieszkańcy.

autor: Zofia Rózga

 


2 thoughts on “Gospodarka ściekami ? karygodne zaniedbania wójta gminy Nowosolna”

 1. Wystąpienie gminy z aglomeracji poprzedzone było posiedzeniami Komisji Finansów, a następnie Komisji Wspólnej. Posiedzenie Komisji Finansów odbyło się w przeddzień planowanego podpisania przez Gminę umowy o dofinansowanie budowy kanalizacji w Natolinie. Wójt Bystroński przebywał wtedy w sanatorium, a w jego imieniu umowę miał podpisać jego zastępca i z urzędu Pani Skarbnik. Analiza treści umowy wskazała jednakże jak duże zagrożenie dla gminy wyniknęłoby w przypadku jej podpisania.
  Tym razem świadoma tego niebezpieczeństwa była również Pani Skarbnik, która odmówiła swojego podpisu pod umową ( tzw. kontrasygnaty). Pod naporem argumentów radnych i Pani Skarbnik gminna władza odstąpiła od podpisania umowy, a w konsekwencji wójt po powrocie z sanatorium złożył projekt uchwały o wystąpieniu Gminy Nowosolna z Aglomeracji Łódzkiej.
  Przyczyną całego zamieszania była znacznie zawyżona przez wnioskodawcę, czyli gminę, tzw. liczba r.l.m tj. wskaźnika liczby mieszkańców jaka miałaby zostać przyłączona do projektowanej kanalizacji. Niewykonanie tego wskaźnika może być zagrożone zwrotem części lub całości przyznanej dotacji. W tym przypadku mogło to stanowić wartość kilku milionów złotych, a w konsekwencji pozbawić gminę możliwości inwestycyjnych na kilka lat.

 2. Już najwyższa przyszła pora ,
  aby wygnać króla z Dwora
  Zamienić wszystko ..i Dwór cały ,
  by się lepsze czasy stały .
  I dla tego ten kto żyje !
  Apel ! Zmieńmy ,,Wilkowyje”
  I tak zdrowy jak i chory,
  niech pośpieszy na wybory
  By się wnuki z nas nie śmiały ,
  jakie rządy tu bywały .
  Jak to Król i świta cała ,
  wszystkich nas oszukiwała .
  I dla tego ten kto żyje ,
  APEL ! Zmieńmy ,,Wilkowyje „

Pozostaw odpowiedź Śledzik Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *