Historia projektów przebudowy skrzyżowania w Kalonce

  • Views 1480
  • Rating 12345

Historia projektów przebudowy skrzyżowania w Kalonce jest bardzo długa i skomplikowana.
2-3 lata temu inwestycja ta miała być jedynie pretekstem zmuszającym władze gminy do realizacji zupełnie innej inwestycji, a mianowicie budowy nowej Świetlicy.

Pomimo, że poprzedni wójt zlecił projekt przebudowy skrzyżowania w takim kształcie, że możliwe było zachowanie świetlicy, to grupa ?trzymająca władze? nalegała usilnie o tak wypasiony projekt skrzyżowania aby konieczne było rozebrania całej świetlicy lub sporej jej części.

Z pomocą zdrowemu rozsądkowi przyszły zasady przyznawania funduszy unijnych. Początkowo, grupa trzymająca władzę żyła w naiwnym przekonaniu, że dotacje na tzw. rewitalizację budynku świetlicy, gmina otrzyma w przypadku rozbiórki części świetlicy i dobudowanie w zamian skrzydła prostopadłego do pozostałej części. Wówczas nowa świetlica miałaby kształt litery L. Za takim rozwiązaniem szczególnie optowała przewodnicząca rady. Bryła taka byłaby dobrym rozwiązaniem, aczkolwiek, zdaniem jednego z radnych, który jako jedyny posiada profesjonalne doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji, w tym na rewitalizację, taki projekt nie zostałby uznany jako rewitalizacja i nie otrzymałby dotacji.

Przez blisko dwa lata grupa trzymająca władze była głucha na takie argumenty pomimo, że są w niej ludzie uznający się za wybitnych we wszystkich możliwych dziedzinach. W ostatnich miesiącach ktoś inny zapewne wyjaśnił im, czym jest rewitalizacja Tymczasem upłynął co najmniej rok czasu na zrozumieniu, że rewitalizacja polega na przywróceniu dawnej świetności rewitalizowanego obiektu i na pewno nie jest nią całkowita zmiana kształtu budynku.

Dobrze się w końcu stało, wszystko jedno dzięki komu, że zdrowy rozsądek zwyciężył i przebudowa skrzyżowania nie będzie wymagała zburzenia części świetlicy, co zwiększa szanse na dotacje.

Szkoda tylko, że przetarg na przebudowę skrzyżowania został ogłoszony późną jesienią, kiedy firmy budowlane pędzą z robotami drogowymi aby zakończyć je przed zimą. Znalazła się zatem jedna ale spodziewając się braku konkurencji, dała bardzo wysoką cenę. Moim zdaniem należałoby przetarg powtórzyć za dwa miesiące i dobrze go wypromować aby liczba uczestników, głodnych zamówień na 2017, była znacznie większa, a cena znacznie niższa.

Skrzyżowanie w Kalonce nie jest jedynym, które zostało unieważnione z tych samych powodów ( ogłoszenia późną jesienią). Innymi są budowa ulic Magnoliowej i Bukowej.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *