Kongres Biogospodarki zorganizowany przez Województwo Łódzkie

  • Views 473
  • Rating 12345

21 listopada 2017 roku zakończył się trwający dwa dni V Międzynarodowy Kongres Biogospodarki organizowany przez Województwo Łódzkie. Jest to międzynarodowe wydarzenie, które stawia sobie za cel rozwój biogospodarki w Bioregionach Europy Środkowej i Wschodniej. W tym roku gościliśmy blisko 800 osób z kraju i zagranicy. Wśród uczestników Kongresu znaleźli się eksperci reprezentujący instytucje samorządowe, organy ustawodawcze, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele świata nauki, organizacji pozarządowych i branży rolniczej. Uczestnicy wzięli udział w 21 panelach eksperckich.

Drugi dzień Kongresu rozpoczął Doradca Marszałka Województwa Łódzkiego – Andrzej Siemaszko, który podsumował wydarzenia pierwszego dnia. Następnie swoje przemówienia wygłosili przedstawiciele Komisji Europejskiej: Tomasz Calikowski, Lucyna Woźniak, Jose Ruiz Espi, a także Dyrektor Wykonawczy Bio-based Industries Join Undertaking, Philippe Mengal. Wystąpienia te poświęcone były bioregionom w centrum biogospodarki Unii Europejskiej.

O godzinie 11.30 odbyła się konferencja prasowa. W imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego głos zabrał Sekretarz Województwa Jakub Mielczarek. W konferencji udział wzięli również: Philippe Mengal, Jacek Bogusławski – prezes firmy Drob-Boks oraz reprezentanci zwycięskich gmin konkursu „Najlepsza BIOGMINA Województwa Łódzkiego 2017”: burmistrz gminy Rzgów Mateusz Kamiński i wójt gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk. Wyniki Konkursu, który stanowił wyróżnienie dla gmin wspierających środowisko i wdrażających strategię gospodarki w obiegu zamkniętym, poznaliśmy pierwszego dnia Kongresu podczas uroczystej Gali.

Program wydarzenia oraz najważniejsze informacje dostępne są pod adresem: http://bioeconomy.lodzkie.pl/

Lista osób biorących udział w konferencji prasowej:
– Jakub Mielczarek – Sekretarz Województwa Łódzkiego;
– Philippe Mengal – Dyrektor Wykonawczy Bio-based Industries Join Undertaking;
– Mateusz Kamiński – burmistrz gminy Rzgów;
– Tomasz Stolarczyk – wójt gminy Rząśnia;
– Jacek Bogusławski – prezes firmy Drob-Boks.

Informacja prasowa
Aneta Rutkowska PHIN Consulting


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *