Majstrowanie przy Planie

 • Views 3679
 • Rating 12345

W kampanii wyborczej wójt i radni obiecywali nam, że priorytetem ich rządów będzie pozyskiwanie funduszy unijnych i inwestycje przyjazne mieszkańcom, takie jak drogi, chodniki, przedszkole, a nawet obiecywali wybudować mieszkańcom basen. Obietnice okazały się zwykłą ?kiełbasą wyborczą?. Połowa kadencji już minęła, a pozyskiwanie funduszy kuleje tak samo jak za poprzednika*. O budowie basenu nikt nawet nie wspomina. Nasi wybrańcy realizują zupełnie inne cele, o których w kampanii wyborczej nie było mowy. Zajmują się zmianą kierunku rozwoju gminy z mieszkaniowego na przemysłowy. Przekształcenia planistyczne są bez wątpienia bardziej ekscytujące niż zaspokajanie potrzeb mieszkańców.

Do tej pory gmina Nowosolna rozwijała się w kierunku budownictwa mieszkaniowego. Konsekwentne realizowanie wytycznych kolejnych planów zagospodarowania zachęcało do osiedlania się tu i powoli gmina Nowosolna stawała się sypialnią Łodzi. Bogatą sypialnią, gdyż przyjęty kierunek rozwoju okazał się bardzo korzystny. Dochody budżetu gminy wzrosły z 9,2 mln zł w 2007 r. do 25,0 mln zł zapisanych w budżecie na 2017 r. Odejmując dotacje z budżetu Państwa na program 500+, dochody gminy w 2017 wyniosą 22,2 mln zł. Tak więc w ciągu 10 lat dochody budżetowe Gminy Nowosolna wzrosły o 241 %. Najdynamiczniej wzrastającą pozycją dochodów są podatki, jakie płacą mieszkańcy w postaci odpisów od podatku PIT. W 2007 r., z tego tytułu do budżetu wpłynęło 3,3 mln zł, natomiast w 2017 wpłynie 9,8 mln zł, a zatem nastąpi wzrost o niemal 300%. W ostatnim rankingu, opracowanym przez wydział Zarządzania UŁ, a opublikowanym przez Dziennik Łódzki, jesteśmy na drugim miejscu w województwie łódzkim pod względem dochodu per capita.

Nowa ekipa chce zarzucić poprzednie osiągnięcia i rozwijać przemysł. Wkrótce po objęciu rządów samorząd zabrał się za zmianę studium zagospodarowania przestrzennego gminy. Najpierw podjęto uchwałę o przystąpieniu do zmiany studium w obrębie Lipiny, gdzie planuje się utworzyć nową strefę przemysłową. Po roku, kiedy protesty oburzonych mieszkańców tych terenów nieco przycichły, samorząd przystąpił do zmian w obrębie Natolin. Tu planuje się obniżyć parametry terenów dopuszczając inwestycje mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Tereny objęte zmianami w obrębie Lipiny i w obrębie Natolin bezpośrednio ze sobą sąsiadują i tworzą jeden duży obszar przemysłowy.

gmina Nowosolna

Działania samorządu są nieprzejrzyste. Samorząd przystąpił do tworzenia obszarów przemysłowych bez dokonania uprzedniej analizy finansowej korzyści i strat tego przedsięwzięcia. Takiego rachunku nie przedstawiono do dziś, choć prace planistyczne są już mocno zaawansowane. Nie wiadomo, czy ta zmiana kierunku rozwoju gminy w ogóle się opłaca, czy zyski ze spodziewanych podatków od firm, które by się ulokowały na tych terenach, zrównoważą straty gminy w wyniku zahamowania osadnictwa mieszkaniowego. Nie wiadomo, w jakim czasie można się spodziewać tych zysków i ile gmina musi zainwestować w przygotowanie terenów pod zabudowę przemysłową (budowę dróg dojazdowych, odwodnienia terenu, doprowadzenia mediów). Nie wiadomo jaka będzie kwota odszkodowań dla mieszkańców, którzy budowali tu domy zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania – za spadek wartości mienia spowodowany zmianą przeznaczenia terenu.

Decyzje w sprawach zmiany przeznaczenia terenów leżą w gestii Rady Gminy.
Do Rady z wnioskiem o obniżenie parametrów terenów i dopuszczenie inwestycji, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zwrócił się deweloper zainteresowany pośredniczeniem w sprzedaży terenów. Radni większością głosów uchwalili przystąpienie do wprowadzenia żądanych zmian w Studium. Przed głosowaniem radni zostali poddani ?obróbce? przez tego dewelopera. Zaproszono przedstawicieli firmy deweloperskiej na posiedzenie przed sesją, a ci, by pozyskać tereny do sprzedaży, zastosowali wobec radnych cały wachlarz swoich marketingowych umiejętności.
O liście inwestycji, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko radni za wiele nie wiedzą, ponieważ przed głosowaniem nie zostali z nią zapoznani. Zamiast tego wójt zapewnił radnych, że samorząd będzie miał moc zabronić budowania obiektów uciążliwych dla mieszkańców. Sceptycyzm okazało tylko dwoje radnych, pozostali radni przyjęli zapewnienia wójta z ufnością.
Kilkunastu radnych zapomniało w tym momencie, że niedawno wójt zmuszony był wydać pozwolenie na budowę przemysłowej tuczarni, chociaż przez dwa lata usiłował zatrzymać tę inwestycję. (Uznajmy, że był to skutek przebytego prania mózgu, a nie próbka intelektualnych możliwości radnych). Na przykładzie tuczarni w Lipinach wszyscy mogliśmy się przekonać, że to co zostanie zapisane w dokumentach planistycznych, naprawdę obowiązuje. Przeznaczenie rolnicze terenu umożliwiało budowę tuczarni i niczego inwestorowi nie dało się zabronić.
Obserwując obrady samorządu można zauważyć, że motorem przedsięwzięcia jest przewodnicząca Rady i wójt. Radni natomiast są umiejętnie urabiani (jw.), i utwierdzani w poczuciu braku osobistej odpowiedzialności za skutki uchwał podejmowanych zbiorowo.

Komu zmiana przeznaczenia terenów przyniesie korzyści? Na pewno zainteresowani są rolnicy pragnący sprzedawać grunty. Ale oni prezentują w mediach brak zainteresowania tym, że pogorszą się ich warunki życia. Mówią, że po sprzedaży ziemi planują wyprowadzić się stąd.

Odejdą również ludzie obecnie sprawujący władzę, którzy dokonają przekształcenia dużych obszarów gminy na przemysłowe. Ich kadencja kończy się za dwa lata.
Nam, mieszkańcom którzy tu z pewnością zostaniemy, mogą pozostawić niejasny miraż zysków i same kłopoty – zagraniczne firmy korzystające z przywilejów podatkowych, niedogodności wynikające z obecności przemysłu (wzmożony ruch tirów, hałas, zanieczyszczenie powietrza, gleby, zniszczenie krajobrazu itd.), ponoszenie kosztów odszkodowań za straty majątkowe wynikłe ze zmiany przeznaczenia terenu oraz ponoszenie kosztów uzbrojenia terenu, czego żądać będą nabywcy terenów przemysłowych.

Przedstawiliśmy fakty. Takie nieprzejrzyste działania przy przekształceniach planistycznych mogą wywoływać podejrzenia o nieuczciwe intencje. W komentarzach do tego artykułu prosimy nie formułować imiennych zarzutów ani też zarzutów pod adresem instytucji samorządowych. Jest to w świetle prawa karane. Redakcja nie będzie publikowała takich komentarzy, ponieważ z powodu procesów sądowych wytaczanych redakcjom zamknięto już w Polsce wiele lokalnych gazet.

Argumentem za utworzeniem terenów przemysłowych jest to, że przebiega tutaj autostrada, która sama w sobie jest uciążliwa dla mieszkańców. Czy jednak dodanie uciążliwości od terenów przemysłowych będzie już bez znaczenia? Chyba nie, ponieważ w tej małej gminie nie ma miejsca na utworzenie wystarczająco obszernych terenów buforowych, które izolowałyby strefy mieszkaniowe od przemysłowych (tak jak zrobiono to w Strykowie). Ponadto dotychczasowy rozwój gminy w kierunku budownictwa mieszkaniowego sprawił, że domy mieszkalne występują praktycznie wszędzie, tak, że nowe tereny przemysłowe projektuje się w miejscach, gdzie już istnieją osiedla mieszkaniowe.

Jest wiele gmin, dla których podstawowym źródłem dochodu są tereny przemysłowe przy autostradach. Jednak każda gmina ma swoją specyfikę i w wyniku rzetelnej analizy uwarunkowań, może okazać się, że dla naszej gminy korzystniejsze jest dalsze rozwijanie osadnictwa mieszkaniowego niż rozwijanie przemysłu.

 

*) Gmina przegrywa rywalizację o dotacje z innymi gminami ponieważ jest zbyt bogata. Gmina Nowosolna płaci „janosikowe”.


5 thoughts on “Majstrowanie przy Planie”

 1. Przed takimi ważnymi decyzjami, które zmienią nam warunki życie Szanowni Radni powinni posłuchać Mieszkańców, a nie jakiegoś developera.
  Kto za to odpowiada, kto pozwolił na taką manipulację?!!
  Radni dali świadectwo co są warci. Masakra !!!

 2. Wszystko po cichutku, bez rozgłosu, o konsultacjach społecznych nie wspomnę. Rozumiem, że tereny blisko autostrady są wręcz nieatrakcyjne dla potencjalnych nowych mieszkańców, ale stałe poszerzanie strefy uciążliwej nie może odbywać się w nieskończoność. Oby do wyborów! Wybierzmy wreszcie ludzi, którzy mają pojęcie o ekonomicznym uzasadnieniu każdego działania z uwzględnieniem aspektu społecznego. Ekonomicznym względem Gminy.

 3. Kim są ludzie którzy tworzą prawo lokalne? Nasi radni…., nasz wykonawca. Boję się napisać co myślę…., tyle myśli mam takich łączących się ze sobą… Wynika z tego że zmiana studium i pewnie planu będzie robiona pod firmy „z daleka”. Te standardy to republika bananowa lub jakiś kołchoz; Wybory w 2018? Obyśmy wybrali lepiej.

 4. jestem za strefa logistyczna jak komus nie pasuje to mógl sie gdzieindziej pobudowac bo juz 15 lat temu było wiadomo ze powstanie tu autostrada i strefa logistyczna

 5. Kiedy Gmina Nowosolna zmieni nazwę i przestanie używać nazwy Osiedla Nowosolna. Będzie pusty budynek po gimnazjum . Przenieście tam siedzibę zmieńcie wreszcie nazwę bo obecna wprowadza zamieszanie i ludzi w błąd.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *