Moje pierwsze 100 dni… Komunikat Wójta Gminy Nowosolna Piotra Szcześniaka

  • Views 1642
  • Rating 12345

Szanowni Państwo, przyjęło się że po 100 dniach od przejęcia odpowiedzialności za sprawowany urząd dokonuje się  pierwszego rozliczenia gospodarza z efektów jego pracy. Korzystając z tej symbolicznej daty chciałbym zapoznać Państwa z moimi dotychczasowymi działaniami oraz przedstawić plan zamierzeń na najbliższe miesiące.

Nie ukrywam, że jako ?świeżo upieczony? wójt stanąłem przed trudnymi wyzwaniami. Odziedziczyłem gotowy budżet i wcześniej rozpoczęte inwestycje. Jako, że obowiązuje mnie zasada ciągłości władzy, pierwsze działania ukierunkowałem na próby stawiania czoła konsekwencjom decyzji, które zapadały za czasów mojego poprzednika, głównie ich porządkowaniu i poprawianiu.
Jestem człowiekiem czynu. Widzę problemy i szukam sposobu rozwiązania ich. Nie ukrywam, że jest ciężko, niemniej mogę już się pochwalić efektami mojej pracy.

  1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Natolinie. To jedna z największych inwestycji zaplanowanych na rok 2015. Jej koszt to prawie półtora miliona złotych. Jednym z  elementów inwestycji był projekt przepompowni, którą projektant umieścił na prywatnej działce. Jej właściciel zmarł, a niewłaściwa forma umowy jaka została z nim zawarta przestała obowiązywać spadkobierców. Inwestycja stanęła pod znakiem zapytania. Zacząłem prowadzić rozmowy z nowymi właścicielami  i wynegocjowałem, choć nie bez dodatkowych kosztów, umowę przyrzeczenia sprzedaży niewielkiej działki należącej do tych samych spadkobierców, z  nieużywanym zbiornikiem ppoż., na której postawimy przepompownię. Niestety potrzebny będzie na to nowy projekt. Kolejny problem przy uruchamianiu tej inwestycji, to fakt że już po wykonaniu projektu przyłącza ścieków gminnych do kanalizacji miejskiej, miasto z niewiadomego powodu stworzyło przejście dla pieszych dokładnie w tym samym miejscu, co skutkuje koniecznością odpłatnego przeprojektowania już zapłaconego projektu. Dla nas to nie tylko dodatkowe wydatki, to także strata czasu i opóźnienia inwestycji.
  2. Przebudowa ulicy Bukowej. Zastałem niewesołą sytuację ? wykonany i zapłacony projekt, który po wniesieniu do niego uwag przez mieszkańców, został ?zarzucony? przez projektanta. Projektant zniknął… Odszukałem człowieka, spotkałem się i podjąłem negocjacje dotyczące korzystnego dla nas rozwiązania sprawy. Po przeanalizowaniu możliwych rozwiązań uznałem, że szansą wyjścia z opresji cało jest podzielenie prac na etapy. Po Świętach Wielkanocnych, zaczynamy prace związane z wymianą wodociągu. O dalszych postępach tej inwestycji będę informował Państwa na bieżąco.
  3. Budowa dróg osiedlowych w Kalonce. Zastałem projekt, kosztowny (60 tys. złotych), zapłacony praktycznie w 80% zakładający dość nowatorskie, ale jednocześnie drogie i słabo przetestowane rozwiązanie dotyczące odwodnienia. Po analizie okazało się, że projekt zawiera szereg błędów dotyczących kosztorysowania tej inwestycji sięgających pół miliona złotych i błędnych założeń projektowych, znanych wcześniej i nie potraktowanych właściwie przez mojego poprzednika. Spotkałem się z projektantem i ustaliłem podział pracy na dwa etapy. Pierwszy to uwzględnienie poprawek zgodnie z naszymi uwagami, a drugi to rozpoczęcie prac na jednej drodze, celem weryfikacji zaproponowanej technologii.
  4. Zmiana priorytetów  w ramach projektu ?Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego?, o której wspominałem w wywiadzie do poprzedniego numeru gazety ?Na Wzniesieniach? Przygotowałem nową koncepcję tego projektu w taki sposób, żeby pieniądze, które otrzymamy nie zostały przeznaczone tylko na budowę kolejnego niepotrzebnego budynku (takie były wcześniejsze założenia), ale żeby można było je przeznaczyć na cele, które są nam bardziej potrzebne. Dzięki tej zmianie zrewitalizujemy ?Grodzisko? w  Starych Skoszewach i zapewnimy tam odpowiednie zaplecze poprzez modernizację OSP w Starych Skoszewach, zrewitalizujemy także ?strażnicę? w Lipinach oraz budynki w Kalonce z przeznaczeniem ich na cele kulturalno-społeczne. W ramach tych pieniędzy będziemy mogli także przystosować GPCKiE do imprez plenerowych i zrealizować połączenia funkcjonalne w postaci dróg, ciągów pieszych i rowerowych w celu dobrego skomunikowania ze sobą obiektów kulturalnych.
  5. Wprowadzenie systemu SMSowego Powiadamiania Mieszkańców Gminy Nowosolna, INFORMATOR SMS, którego zadaniem jest jak najszybsza wymiana informacji między gminą a jej mieszkańcami. Dzięki temu systemowi można będzie otrzymać wszystkie informacje dotyczące wydarzeń kulturalnych, imprez, wystaw, informacji urzędowych, zagrożeń jak burze czy pożary, utrudnień i awarii. Na naszej stronie internetowej w zakładce ?INFORMATOR SMS?  jest już regulamin i można wydrukować sobie oświadczenie zgody. Wkrótce uruchomimy także możliwośc rejestrowania się do systemu ?on-line?.
  6. Oszczędności. Te kilkadziesiąt pierwszych dni poświęciłem także na szukanie oszczędności, które pozwolą na realizację dodatkowych kosztów inwestycji i zapoczątkują nowe myślenie o pieniądzach gminy – myślenie gospodarskie.

Wymagam od siebie i od moich pracowników, żeby każdy grosz publiczny obrócili trzy razy zanim zostanie wydany. Udało się mi się ?znaleźć? już ponad pół miliona złotych, zaoszczędzonych głównie na cięciu kosztów administracyjnych, co myślę jest dużym osiągnięciem.
Wkrótce przedstawię Państwu publikację, która w jasny i przejrzysty sposób przedstawi skąd gmina ma pieniądze i na co je wydaje, z zaznaczeniem pierwszych poczynionych zmian, żeby pokazać w jakim kierunku zmierzamy.

Tyle się dało ?na już?…

Problemem głębszym jest zmiana planów zagospodarowania przestrzennego, których dotychczasowy kształt powoduje nieporozumienia i konflikty, jak choćby te dotyczące tuczarni. Tego nie da się rozwiązać w  trzy miesiące. Niemniej, mogę i chcę zapoczątkować ich weryfikację, byśmy mieli jasno wytyczone w gminie przestrzenie: przemysłową, mieszkalną i rolniczą. To jest plan na najbliższe lata. Jako wójt rekomenduję zmianę studium zagospodarowania przestrzennego i w konsekwencji planu. Liczę, że radni zrozumieją tę konieczność i poprą mój pomysł.
Zdaję sobie sprawę, że mieszkańcy Naszej Gminy oczekują reform i efektów widocznych szybko i gołym okiem, ale to niestety musi potrwać. Przejąłem stanowisko wójta po 26 latach zarządzania przez mojego poprzednika  i nie mam możliwości prawnych, żebym błyskawicznie skorygował istniejący  system.
Zależy mi na tym, by uporządkować strukturę urzędu i jednostek podległych. Cały czas weryfikuję stan zatrudnienia, kwalifikacje i zakres obowiązków moich pracowników. Zacząłem wprowadzać zmiany, których celem jest stworzenie zespołów z kierownikami i pracownikami podległymi z jasno określonym podziałem kompetencji. Liczę na to, że pod koniec roku dostaniecie Państwo czytelny informator, który pokaże do kogo i  z jaką sprawą można się zwrócić.
Nie brak mi zdecydowania. W trakcie trwania kadencji konsekwentnie będę zmieniał i porządkował, wytyczał nowe cele i dążył do stworzenia gminy mądrze i dobrze zarządzanej, oszczędnej i przyjaznej mieszkańcom. Stworzę jasny plan działania, ze zrozumiałymi dla wszystkich kryteriami planowania i wykonywania inwestycji. Będą one także skutecznie nadzorowane, co w konsekwencji pozwoli na właściwie i terminowe ich realizowanie.
KONCEPCJA – USTALENIE KRYTERIÓW ? PROJEKT – REALIZACJA ? tak ma wyglądać modelowy system zarządzania gminą. Model, w którym mieszkańcy mają do odegrania znaczącą rolę. Zależy mi bowiem na tym, byśmy wszyscy mieli świadomość bycia członkiem wspólnoty, świadomość współdecydowania i odpowiedzialności za gminę, w której mieszkamy. Każdy z mieszkańców ma prawo zgłaszać swoje uwagi, wójt nie jest instytucją wszechwiedząca i nieomylną, choć długo taki właśnie model panował. Teraz nastał czas zmian.
Piotr Szcześniak
Wójt Gminy Nowosolna

źródło: http://www.gminanowosolna.pl/aktualnosci/moje-pierwsze-100-dni.html


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *