Wójt gminy Nowosolna kręci w sprawie przetargu na wywóz śmieci

 • Views 32734
 • Rating 12345

Wójt gminy Nowosolna, Tomasz Bystroński usiłuje zamazać ślady manipulacji przy przetargu na odbiór odpadów. W ich efekcie do przetargu przystąpiła tylko jedna firma.

Na krytykę lokalnych mediów wójt odpowiada następująco:

?treść ogłoszenia o przetargu [?] brzmiała: ?Łódź:Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowosolna. Numer ogłoszenia: 201614-2013; data umieszczenia 23.05.2013? czyli była bardzo zbliżona do ogłoszeń zamieszczanych przez inne gminy, a tym samym zupełnie odmienna od tej wskazanej w artykule na portalu counas.info?

Jest to kolejna manipulacja, której obiektem są tym razem mieszkańcy gminy Nowosolna płacący najwyższe w regionie stawki za odbiór śmieci.

Manipulacja polega na tym, że wójt pomija to, co było przedmiotem krytyki, a mianowicie ukrycie ogłoszenia o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod tak sformułowanym zawiadomieniem :

Gmina Nowosolna figuruje tu jako Łódź, ogłoszenie znajduje się pośród dziesiątek ogłoszeń z terenu miasta, a do tego w treści zawiadomienia nie napisano czego dotyczy przetarg. Skutki znamy: do przetargu przystąpiła tylko jedna firma oferując cenę wyższą niż w innych, sąsiednich gminach. Wcześniej zainteresowanie tym przetargiem zgłaszało aż 8 firm.

Dlaczego w taki sposób zawiadomiono o przetargu na wywóz śmieci i dlaczego, przy jednym oferencie z wysoką w porównaniu z innymi gminami ceną nie unieważniono przetargu? Ani wójt, ani przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna nie chcą tego wyjaśnić. To skłania do przypuszczeń, że przetarg był ustawiony.

Kolejną manipulacją zdaje się być wmawianie mieszkańcom, że większa liczba punków odbioru śmieci powoduje wysokie koszty obsługi gminy Nowosolna.

Wyobraźmy więc sobie dwie gminy – jedna ma dwa punkty odbioru śmieci odległe od siebie o 100 km, a druga ma 100 punktów leżących bardzo blisko siebie. Nie ma wątpliwości, że pierwsza gmina za każdy punkt odbioru zapłaci bardzo wysoką cenę , natomiast druga parę groszy za punkt. Dobrym przykładem jest tu miasto Brzeziny, które ma bardzo dużo punktów odbioru. Według tego co głosi wójt (oraz przewodnicząca Rady Gminy) koszty ponoszone przez Brzeziny powinny być wyższe niż koszty ponoszone przez gminę Nowosolna. A są niższe.

Poza tym z wyjaśnień udzielonych w odpowiedzi na krytykę prasową dowiadujemy się, że płacimy firmie Remondis nie tylko za wywożenie odpadów wielkogabarytowych i odpadów budowlanych, z czego przeciętny mieszkaniec korzysta bardzo rzadko albo wcale. Płacimy również za wywożenie śmieci z działek, na których nikt nie mieszka, a odpady powstają tam przez miesiąc-dwa w ciągu roku.

Nasi samorządowcy hojnie szafują naszymi pieniędzmi i zamówili w firmie Remondis prawdziwy full-serwis.

*****

Ogłoszenia o przetargach publikowane są na stronie internetowej www.uzp.gov.pl.

Krótka instrukcja jak korzystać z tego serwisu

Po wejściu na stronę wybieramy z menu na górze zakładkę BZP, a następnie z menu po lewej stronie opcję ?Przeglądaj BZP?. Przechodzimy do strony, na której określamy ogólne warunki, jakie ma spełniać szukane ogłoszenie. Są to:

 • czego dotyczy: np. roboty budowlane, usługi lub
 • jaki rodzaj przetargu: nieograniczony, ograniczony i t.p.
 • jaki rodzaj ogłoszenia: o zamówieniu (czyli przetargu), o udzieleniu zamówienia (czyli wynik przetargu) i t.p.
 • numer ogłoszenia, jeśli znamy, jeśli nie znamy możemy tego pola nie wypełniać
 • aktualność ogłoszenia: archiwalne, aktualne lub wszystkie
 • data zamieszczenia ogłoszenia lub przedział czasowy, w którym prawdopodobnie zostało ogłoszone
 • województwo, miasto
 • kod z obrazka i klikamy ?szukaj?

Nie wszystkie pola trzeba wypełniać, jednak im lepiej sprecyzujemy, o co nam chodzi, tym mniej wyników wyszukiwania będziemy musieli przeglądać.

Przeglądarka wyświetli nam listę zawiadomień o ogłoszeniach spełniających określone przez nas kryteria. W zależności od tego, jak dokładnie określiliśmy kryteria, lista ta może zawierać od jednego do kilkuset zawiadomień.

W zawiadomieniu znajduje się numer ogłoszenia, data zamieszczenia, miasto i krótka informacja o tym, czego ogłoszenie dotyczy. Ludzie szukający ogłoszeń przeglądają właśnie tę listę. Dobrze zredagowane zawiadomienie o treści ogłoszenia pozwala znaleźć to ogłoszenie w ciągu paru minut. Źle zredagowane, ukrywające treść ogłoszenia jest często ignorowane.

Każda pozycja listy zawiadomień jest linkiem do właściwego ogłoszenia. Przechodzimy do niego klikając na numer ogłoszenia, który wyświetlany jest na czerwono.

autor: Jerzy Strzałkowski


One thought on “Wójt gminy Nowosolna kręci w sprawie przetargu na wywóz śmieci”

 1. Skłaniam się ze swoimi poglądami na sprawę śmieci w gminie w stronę autora artykułów. Cena za wywóz jest bardzo wysoka w porównaniu np z gminą Dobroń, a warunki niewspółmiernie niskie do ceny. Mieszkańcy przez 2 miesiące dostawali po jednym worku na odpady sortowane na gospodarstwo domowe (co w rezultacie nie miało nic wspólnego z sortowaniem) i jeden mały brudny i rozpadający się plastikowy pojemnik na odpady niesegregowane. Dopiero pod koniec sierpnia pojawiły się odpowiednie worki by we wrześniu znowu pojawił się problem worków. Gromadzenie śmieci w workach w domu jest niedopuszczalne. Po pierwsze nie ma na to miejsca, po drugie po tygodniu opakowania po mleku, serkach itp zaczynają śmierdzieć. Wystawienie worka przed dom nie jest estetyczne i grodzi rozerwaniem go przez wałęsające się koty. Gmina niestety poległa na śmieciach. Mam nadzieję, że damy to odczuć władzom w najbliższych wyborach samorządowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *