Oczyszczalnie przydomowe w glinie

 • Views 0
 • Rating 12345

czyszczalnie przydomowe są dobrą alternatywą dla szamb i kanalizacji na terenach o zabudowie rozproszonej. Dają możliwość znacznej redukcji ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska przy małych kosztach eksploatacji. Nasze przepisy preferują budowę takich oczyszczalni na terenach wiejskich.

Wśród wielu typów oczyszczalni są też takie, które mogą być budowane w gruntach nieprzepuszczalnych, gliniastych. Są to różnego rodzaju oczyszczalnie biologiczne. Proces oczyszczania odbywa się w nich w zamkniętych zbiornikach i nie jest konieczne rozsączanie ścieków w gruncie w celu ich oczyszczenia. Na wylocie odbiera się wodę, którą można wykorzystać do celów gospodarczych, jak spłukiwanie ubikacji, podlewanie trawników, mycie samochodów,  uzupełnianie wody w oczku wodnym i t.p.

Oczyszczalnie oparte na złożu biologicznym

Zbudowane są z dwóch zbiorników (betonowych lub z tworzywa sztucznego). Pierwszy zbiornik pełni rolę osadnika, w którym osadzają się części stałe. Drugi jest właściwą oczyszczalnią i składa się z dwóch komór. Pierwsza wypełniona jest żwirem, tłuczniem lub innym materiałem o dobrej przepuszczalności. Przez to złoże ścieki przepływają pionowo i ulegają oczyszczeniu, a następnie są przepompowywane do drugiego zbiornika, z którego mogą być odbierane już jako oczyszczone. Dodatkową zaletą tych oczyszczalni jest to, że nie wymagają dużej powierzchni i mogą być budowane na stosunkowo małych działkach. Niestety oczyszczalnie tego typu mają też wady. Przede wszystkim do prawidłowej pracy wymagają stałego zasilania w energię elektryczną niezbędną do napędzania pompy. Są również wrażliwe na nierównomierny dopływ ścieków.

Oczyszczalnie hybrydowe

Proces oczyszczania odbywa się w osadzie czynnym i złożu biologicznym. Oczyszczalnia taka składa się również z dwóch zbiorników ? osadnika i właściwej oczyszczalni. W tym przypadku budowa zbiornika tworzącego oczyszczalnię jest bardziej złożona.  Na wylocie, jak poprzednio, otrzymuje się wodę, którą można wykorzystać do różnych celów gospodarczych.

Oczyszczalnie te są odporne na nierównomierne zrzuty ścieków, zmianę ich składu oraz stałe przeciążenie ilością zanieczyszczeń. Obecnie są uważane za najbardziej skuteczne.

Oczyszczalnie roślinne (trzcinowe, hydrofitowe)

Taką oczyszczalnie wybudowałem dla siebie. Wybrałem ten typ ze względu na to, że oczyszczalnia nie wymaga absolutnie żadnej obsługi, jest bezawaryjna, ma dużą skuteczność oczyszczania.

Oczyszczalnia roślinna składa się z osadnika oraz poletka z roślinnością bagienną, w którym zachodzą procesy identyczne jak w naturalnym bagnie. W gruntach przepuszczalnych dno bagienka  musi być odizolowane folią. W gruntach gliniastych folia nie jest konieczna. Glina dostatecznie izoluje poletko od wód gruntowych.

Oczyszczalnie roślinne wymagają dość dużo miejsca. Przyjmuje się, że na każdego mieszkańca powinno przypadać od 5 do 7 m2 poletka roślinnego. Zaleca się podwojenie tej powierzchni z uwagi na możliwość okresowego większego zrzutu ścieków. Ponadto w okresie zimowym wydajność takich oczyszczalni spada o ok. 20%. To znaczy, że o tyle powinno się powiększyć powierzchnię tego sztucznego bagna. Ostatecznie można przyjąć, że dla 4-osobowej rodziny powierzchnia takiej oczyszczalni powinna wynosić ok. 67m2, czyli kwadrat 8 x 8 m. Proporcje boków tego poletka mogą być różne, nie musi to być nawet prostokąt. Kształt może być dowolny, dostosowany do koncepcji zagospodarowania działki. Poletko będzie porośnięte trzciną, wierzbą, pałką wodną i innymi podobnymi roślinami. Może stanowić element dekoracyjny ogrodu.

Jeśli wykorzysta się naturalne spadki terenu, to oczyszczalnia roślinna może pracować bez zasilania energią elektryczną. Na świecie istnieją takie oczyszczalnie liczące sobie już ponad 50 lat.  Są to oczyszczalnie bezawaryjne i bezobsługowe. Dużą ich zaletą jest to, że w razie potrzeby można je łatwo rozbudować. Są bardzo odporne na nierównomierny zrzut ścieków a nawet zmianę składu ścieków. Dobrym rozwiązaniem jest połączenie poletka obsadzonego trzciną z poletkiem obsadzonym wierzbą. Takie połączenie pozwala na znaczną redukcję azotu i fosforu. Intensywny wzrost trzciny w pełni wegetacji sprawia na ogół, że latem z takich oczyszczalni nie wypływa woda bo zostaje całkowicie wyparowywana przez rośliny.

Właściwy stopień oczyszczenia uzyskuje się po 3 latach od posadzenia roślin. W tym czasie poletko jest przerastane przez korzenie trzciny, natleniane i staje się odpowiednim siedliskiem dla mikroorganizmów redukujących zanieczyszczenia. Potem jej sprawność z roku na rok rośnie.

Oczyszczalnie te są polecane na terenach o chronionym krajobrazie. Dobrze wkomponowują się w otoczenie. Ich naturalny wygląd nie psuje krajobrazu.

Stopień redukcji zanieczyszczeń w różnych oczyszczalniach

Informacje na ten temat dostępne w literaturze znacznie się od siebie różnią. Z oczywistych względów nie można określić redukcji zanieczyszczeń w sposób dokładny. Dane zawarte w poniższej tabeli należy traktować jako orientacyjne. Jest ona oparta na artykule zamieszczonym w ?Inżynier Budownictwa? nr 12/2012.

Typ oczyszczalni BZT5 i ChZT Zawiesiny Azot Fosfor
Złoże biologiczne 83-93% 91-92% 40-42% 59%
Oczyszczalnie hybrydowe 92-97% 92-97% 39% 69%
Oczyszczalnie trzcinowe 78-96% 65-90% b.d. b.d.
Trzcina i wierzba 90% b.d. 65% 85-95%

Wg niektórych autorów parametry oczyszczalni roślinnych są znacznie lepsze od podanych w powyższej tabeli. Przyczyną może być wiek oczyszczalni. Stwierdzono, że oczyszczalnie roślinne im są starsze, tym skuteczniej oczyszczają ścieki.

Zgodnie z polskim prawem budowlanym ścieki oczyszczone w takich oczyszczalniach można wprowadzać do gruntu na terenie własnej działki w ilości nie przekraczającej 5m3/dobę. Jedna osoba produkuje ok. 150 litrów ścieków dziennie. Nie ma więc obawy, że ograniczenia nałożone przez przepisy zostaną przekroczone.

Budowa oczyszczalni przydomowej nie wymaga pozwolenia na budowę. Wystarczy samo zgłoszenie.

W gminie Nowosolna obowiązujący obecnie Plan Zagospodarowania Przestrzennego umożliwia budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z tym zabudowania mające własną oczyszczalnię nie będą musiały podłączyć się do kanalizacji zbiorczej, gdy ta zostanie już zbudowana. Obowiązek taki będzie ciążył jedynie na użytkownikach szamb.

 


11 thoughts on “Oczyszczalnie przydomowe w glinie”

 1. Bardzo ciekawa informacja. Myślę, że w naszych kalonkowskich warunkach najlepiej sprawdzą się oczyszczalnie roślinne. Pozostałe. zwłaszcza w okresie zimy, wymagają odprowadzenia oczeszczonych ścieków, a z tym duży problem bo nawet rowów brak.

 2. Myślę, że znalazłoby się dość szerokie grono zainteresowanych. Gdyby tak jeszcze udało sie wskazać redakcji firmy specjalizujace się w tego typu oczyszczalniach. Gdyby tak skrzyknąć grupę i podjąć razem negocjacje to wówczas i cena mogłaby sie okazać atrakcyjna.

  1. Jaką grupę zwoływać,tym winni zająć się radni gminy podejmując odpowiednią uchwałę i nią zobowiązać wójta do znalezienia wykonawcy(ów) i przedłożenia ofert i.t.d.

   1. Mam wrażenie , graniczące z pewnością, że komitet organizacyjny mieszkańcówzałatwi sprawę szybciej, a co ważniejsze taniej.. chyba żeby gmina wymyśliła jakieś dofinansowanie. Z tego co wiem rada, a zwłaszcza jeden z radnych bardzo mocno przekonują wójta do podjęcia inicjatywy związanej z opracowaniem koncepcji skanalizowania gminy uwzględniającej specyfikę poszczególnych jej obszarów

    1. Przekonywać można,- rok,dwa………a jak się podejmie uchwałę to się Wójta zobowiąże do jej realizacji.

 3. 1./ Redakcja nie może podać nazw i adresów firm budujących oczyszczalnie. Jakiś czas temu szef firmy Sadeko napisał kilka sponsorowanych artykułów na temat oczyszczalni biologicznych (tel. 604 123 745, http://www.sadeko.pl). Można je znaleźć w egzemplarzach „Co u Nas” z lat 2010-2011.
  2./ Pogłoski o glinie zalegającej w Kalonce wydają mi się mocno przesadzone. Rośnie tam sporo sosen, a są to drzewa lubiące grunty przepuszczalne, wręcz piaszczyste. Prawdopodobnie w Kalonce i okolocach występują różne rodzaje gruntów. Najlepiej wykonać badania geologiczne w konkretnym miejscu. Koszt wykonania otworu do głębokości np. 3 m i pobrania próbek zamknie się kwotą kilkuset zł.
  3./ Według obowiązujących przepisów oczyszczalnia przydomowa może obsługiwać do 50 osób bez konieczności wykonywania operatu wodno – prawnego. W razie potrzeby można zrobić oczyszczalnię obsługującą kilka domów.

  1. Panie Jerzy Strzałkowski moja działka leży na glinie (do głębokości 4m) z tego co mi wiadomo to sąsiednie również a rosną tam sosny.??

   1. Żywe organizmy mogą adaptować się do różnych warunków, co najwyżej rosną gorzej i żyją krócej. Dlatego wyjaśniłem, że w każdym przypadku wskazane jest wykonanie badań gruntowych. Nie zmienia to faktu, że w gruntach gliniastych można budować oczyszczalnie przydomowe.

 4. Okolice Kalonki to typowe tereny polodowcowe ,które charakteryzują się zmiennością podłoża.Oczyszczalnie biologiczne to bardzo trendy brzmi.Mam wątpliwości czy jest to optymalne rozwiązanie dla osiedla takiego jak w Kalonce.Przeciętnie każda działeczka licząca 1000-1500 m kw. musi mieć około 10%powierzchni niezabudowanej w postaci bagna . Wszyscy wiemy jak pachnie bagno, jaką jest wylęgarnią komarów. Nie chciał bym mieszkać na takim osiedlu.Jest to z pewnością dobre rozwiązanie dla gospodarstw rolnych,których zabudowania ze względu na powierzchnie są od siebie znacznie oddalone.

  1. Gmina planuje kanalizę, ale to jest plan na odległą, odległą, przyszłość. Poza tym pompowanie ścieków do Łodzi będzie cholernie drogie i niepotrzebnie obciąży użytkownika. Należałoby przeanalizować opcję lokalnej oczyszczalni dla osiedla.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *