Piotr Szcześniak poinformował o swoich osiągnięciach w minionym roku

 • Views 1579
 • Rating 12345

BLASKI I CIENIE PIERWSZEGO ROKU PRACY WÓJTA
Piotr Szcześniak

Szanowni Państwo.

Wójtem jestem z Waszej woli. Wybraliście mnie, gdyż oczekiwaliście zmian ? dynamizmu w rozwoju gminy, lepszego zarządzania i konsultowania z Wami pomysłów, kierunków i idei.
Zbliża się koniec roku, chciałbym rozliczyć się przed Wami z tego, co udało mi się dokonać, ale też i przyznać do porażek.
Narzekanie na poprzednią władzę to banał. Niemniej zasada ciągłości władzy, respektowania podjętych wcześniej zobowiązań w dużym stopniu ciążyła na tym roku, zwłaszcza na inwestycjach. Ale po kolei…

SPRAWNY ZESPÓŁ
Do zmiany sposobu funkcjonowania gminy trzeba sprawnego zespołu ludzi – dobrze zarządzanych i kompetentnych. Idea ta przyświecała mi od samego początku i zaowocowała reorganizacją struktury urzędu. Zależało mi na stworzeniu układu z jasnym podziałem zadań, gdzie każdy referat ma swojego kierownika odpowiadającego za pracę podległych mu pracowników. Nie ukrywam, że to się udało i jestem z tego dumny. W trakcie tych zmian udało mi się zmniejszając liczebność pracowników urzędu, zwiększyć znacząco komórkę zajmującą się inwestycjami i pozyskiwaniem funduszy. Obecnie w dziale inwestycji i funduszy pracują 3 osoby (wcześniej tylko jedna), co już dało wymierne efekty.

FUNDUSZE UNIJNE i KRAJOWE
W czasie mojej kadencji udało się pozyskać 254 tysiące złotych na  doposażenie 4 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Starych Skoszewach i Lipinach w sprzęt komputerowy i multimedialny oraz wyposażenie infrastruktury wewnętrznej.
Pomogliśmy szkołom zdobyć fundusze na ekopracownie, które są już w każdej szkole na terenie naszej gminy oraz wspólnie ze szkołami złożyliśmy wnioski do projektów: ?Książki naszych marzeń? oraz ?Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa?, dzięki którym biblioteki szkolne zostaną wzbogacone o nowe tytuły niebędące podręcznikami.
Złożyliśmy wniosek na dofinansowanie do zakupu średniego wozu bojowego dla OSP w Starych Skoszewach i czekamy na ogłoszenie wyników tego konkursu.
Rozliczyliśmy środki pozyskane przez mojego poprzednika na budowę kanalizacji w Natolinie, choć przyznam, że inwestycja ta ze względu na błędy formalne, merytoryczne i projektowe wisiała na włosku. Istniało realne zagrożenie, że pieniądze trzeba będzie zwrócić, a co za tym idzie ponieść dodatkowe koszty wynikające z kar za niewywiązanie się z umowy.
Przystąpiliśmy do programu tzw.: ?schetynówek? i dzięki porozumieniu z powiatem złożyliśmy wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej we Wiączyniu Dolnym wraz z chodnikami do końca Eufeminowa i do autostrady (droga na Eufeminów). Po ocenie merytorycznej wniosków uplasowaliśmy się na drugim miejscu listy rankingowej, co daje nam realną szansę na pozyskanie tych pieniędzy i rozpoczęcie inwestycji w 2016 roku.
Kolejne wnioski o pozyskanie środków są przed nami. Nadal wiele konkursów nie zostało jeszcze ogłoszonych i wciąż czekamy na wytyczne. Jak tylko zostaną ogłoszone będziemy gotowi, by do nich przystąpić.
Wracając do pozostałych działań, które udało mi się zakończyć i do tych, które rozpoczęły się już za mojej kadencji, chciałbym przedstawić je Państwu w kilku zdaniach i wyjaśnić z czym musiałem się uporać i na jakim etapie jesteśmy.

KANALIZACJA NATOLIN
Choć nie bez przeszkód to jednak możemy uznać, że I etap tej inwestycji jest zakończony. Wymieniliśmy wodociąg, wybudowaliśmy kanalizację i sięgacz kanalizacyjny. Dodatkowo sporządziliśmy dokumentację projektową wykonania nakładki asfaltowej i poboczy. Planujemy zakończyć wszystkie prace jeszcze w tym miesiącu.

HYDROFORNIA DOBIESZKÓW
Zakończyliśmy modernizację hydroforni w Dobieszkowie. Wykonaliśmy nowy odwiert, zamontowaliśmy nowe zbiorniki retencyjne, usprawniliśmy ciąg techniczno-technologiczny uzdatniania wody, zmodernizowaliśmy budynek.

REMONT SZKOŁY W LIPINACH
Trwają prace remontowe przy budynku Szkoły Podstawowej w Lipinach: opaska, izolacja przeciwwilgociowa i termiczna. Planowane zakończenie: grudzień 2015. Pozostałe prace nakazane przez Powiatowy Nadzór Budowlany wykonywane będą sukcesywnie w miarę posiadanych środków.

ULICA BUKOWA
Zadanie „Przebudowa wodociagu Kopanka ? Dabrowa ? Bukowiec” miało finalnie zakończyć się wykonaniem porządnej drogi. Tę inwestycję (kontynuowaną po poprzedniku) uważam za moją porażkę. Wprawdzie wykonano odcinek sieci wodociągowej, niemniej błędy przy projekcie okazały się na tyle znaczące że prace stanęły. Pracuję nad rozwikłaniem tej sprawy…

ULICE OSIEDLOWE NA KALONCE
Ta inwestycja też niestety nie powiodła się. Wszystkie projekty na drogi wewnętrzne w Kalonce wykonane w latach ubiegłych zakładały wykorzystanie niewłaściwej technologii, niedostosowanej do warunków gruntowych i bardzo kosztownej. Podjęcie decyzji na remont tych dróg byłoby z mojej strony zgodą na wykonanie kolejnego bubla, których nie chcemy już w naszej gminie

ROZBUDOWA SZKOŁY W STARYCH SKOSZEWACH
Inwestycja, która wzbudzała przez cały rok mnóstwo kontrowersji. Pierwotny projekt zakładał wykonanie budynku kosztownego, wymagającego sporych nakładów na prace związane z niwelacja terenu, dla którego trzeba by było zbudować oddzielną kotłownię. Szacowany koszt wykonania tej rozbudowy to ok. 3,5 miliona złotych. Inwestycja ta nie była możliwa w ramach naszego budżetu, a i koszty związane z późniejszą eksploatacją nie należały do najniższych.
Zdecydowałem się na zmianę projektu. Nowy projekt zakłada rozbudowę szkoły o powierzchnię znacznie większą niż we wcześniejszej wersji i jest tańszy zarówno w budowie o ok. 1,5 miliona złotych, jak i w utrzymaniu oraz nie wymaga tak skomplikowanych robót ziemnych dzięki innemu posadowieniu (na szczycie sali gimnastycznej)

DROGI I CHODNIKI WE WIĄCZYNIU DOLNYM
Kończymy utwardzanie tłuczniem drogi  gminnej we Wiączyniu Dolnym prowadzącej na cmentarz wojenny. Zakończyliśmy budowę chodnika przy Gimnazjum w stronę skrzyżowania w Nowosolnej i czekamy na rozstrzygnięcie konkursu w sprawie drogi na Eufeminów. Ta ostatnia inwestycja ruszy w przyszłym roku.

POROZUMIENIE Z POWIATEM
Udało mi się wypracować dobry kontakt ze Starostwem Powiatowym, co zaowocowało podpisaniem porozumienia. Porozumienie to jest częścią większego planu inwestycyjnego. Przewiduje ono m.in.:
– przejęcie w zarząd wszystkich dróg powiatowych,
– wspólne finansowanie przebudowy drogi we Wiączyniu Dolnym (w ramach ?schetynówki?),
– wspólne finansowanie chodnika przy gimnazjum we Wiączyniu (inwestycja już zakończona),
– wspólne finansowanie robót na skrzyżowaniu w Kalonce, zmierzające finalnie do wymiany i przebudowy sieci wodociągowej, poszerzenia drogi, wybudowania chodnika od ul. Głównej do ul. Aksamitnej. Prace już się rozpoczęły.

POLITYKA INFORMACYJNA
Zmieniłem sposób komunikacji się z Państwem. Zachowując standardowe techniki oparte o kontakt osobisty, np. obecność na różnego rodzaju zebraniach czy indywidualne spotkania, uzupełniłem je o inne formy wykorzystujące nowe technologie.:
– Bieżące informowanie o tym, co w gminie „piszczy” to domena profilu Gminy nafacebooku.
– strona internetowa uzupełnia informacje o uchwały Rady Gminy i inne urzędowe dokumenty. Jej przebudowa na bardziej funkcjonalną i interaktywną  jest w trakcie. W styczniu będziecie mogli Państwo ocenić jej nową wersję.
– informator sms, który zyskuje coraz większe zaufanie mieszkańców zdał wielokrotnie egzamin np. podczas niedawnej poważnej awarii przesyłu gazu, kiedy to wszyscy użytkownicy informatora sms błyskawicznie zostali poinformowani o sposobie postępowania unikając tym samym kosztownej wizyty prywatnego instalatora.

ROZWÓJ GMINNO PARKOWEGO CENTRUM KULTURY I EKOLOGII W PLICHTOWIE
Praca dla społeczności to nie tylko budowanie infrastruktury, to także kultura, która buduje więzi społeczne, uwrażliwia i ubogaca. Chciałbym, by zbudowane za mojego poprzednika GPCKiE w Plichtowie rozwinęło skrzydła. Obecnie zwiększyliśmy ofertę zajęć skierowanych zarówno do dzieci w różnym wieku, jak i dorosłych. Udało się także zmienić nieco formułę imprez gminnnych, by w przyszłości mogły się one stać polem do wspólnego działania i integracji. Dalszy rozwój będzie możliwy przy zaangażowaniu pracowników Centrum w sprawy i potrzeby mieszkańców.

STREFY: PRZEMYSŁOWA, MIESZKANIOWA, ROLNICZA
Harmonijny rozwój gminy to jasne rozgraniczenie stref: przemysłowych, rolniczych i mieszkaniowych. Kierując się tą ideą, podjąłem prace nad zmianami planów zagospodarowania przestrzennego. Na pierwszy ogień poszedł obręb geodezyjny Lipiny, z racji swojego strategicznego położenia w pobliżu autostrady. Pierwsza koncepcja, po konsultacjach z mieszkańcami, została skorygowana. Przygotowaliśmy dwie nowe koncepcje, które pokazaliśmy mieszkańcom w dniu 8 grudnia.  Prace nad doprecyzowaniem nowego planu nadal trwają.

Mam nadzieję, że jasno i w miarę dokładnie przedstawiłem Państwu najważniejsze dokonania i nakreśliłem plany rozwoju. Stanowisko wójta, co zawsze podkreślam, to praca 24 godziny na dobę kosztem życia rodzinnego i czasu prywatnego. To stanowisko, która zmusza do pokory i nakłada ogrom odpowiedzialności. Uczy godzenia czasem przeciwstawnych racji i zmusza do realizmu. Byłem pewien, że przez pierwszy rok zrobię rewolucję i dokonam obiecanych w programie wyborczym zmian. Nie wszystko udało się zrobić tak szybko jak chciałem. Przyznaję się do tego. Uważam jednak, że kierunki działań, jakie obrałem są właściwe, pierwsze efekty są już widoczne, a kolejne będziecie mogli ocenić Państwo sami w następnym roku.

źródło: http://www.gminanowosolna.pl/aktualnosci/blaski-i-cienie-pierwszego-roku-pracy-wojta.html


3 thoughts on “Piotr Szcześniak poinformował o swoich osiągnięciach w minionym roku”

 1. Z artykułu wynika, że nasz wybraniec ani grosza, ani trudu na PR nie żałuje. Najbardziej prawdziwe w treści powyżej jest pierwsze zdanie, to dotyczące oczekiwań wyborców, niestety w najmniejszym stopniu nie spełnionych. Mnie, jako radnego wybranego (i to dwukrotnie) głosami mieszkańców Kalonki najbardziej oburza fragment dotyczący budowy ulic. Znam temat bardzo dobrze, bowiem uczestniczyłem w spotkaniach z projektantami. Zgadzam się z tym, że w dokumentacji biura projektowego z Zielonej Góry były drobne błędy, przede wszystkim w kosztorysie. Zgodnie z umową powinny być zgłoszone w określonym terminie. Pan wójt zgłosił swoje zastrzeżenia kilka miesięcy po upływie tego terminu. Nie uczynił tego, bowiem czekał aż projektanci przyjadą specjalnie z Zielonej Góry na ul. Sienkiewicza w Łodzi, odbiorą dokument i przywiozą go do Nowosolnej. Pomimo, że obowiązek dostarczenia tegoż dokumentu rzeczywiście należał do projektantów, zainteresowany i dynamiczny wójt poleciłby kierowcy aby przy okazji innych spraw załatwianych w Łodzi przywiózł tenże dokument. W chwili obecnej współpraca z projektantami jest zerwana, a oni zajęli się tworzeniem kolejnych bubli projektowych, realizowanych z powodzeniem gdzie indziej, w miejscach gdzie nie maja zastosowania rowy i odwodnienie trzeba poprowadzić pod powierzchnią jezdni. Awantura z projektantami była tylko pretekstem do wstrzymania tej inwestycji, bowiem Pan wójt musi być posłuszny ludziom, którzy posadzili go na tym stołku, a oni, pomimo, że z Kalonki, mają zupełnie inne priorytety inwestycyjne.

 2. Jednym słowem kompromitacja. Inwestycje praktycznie zero,poza kontynuacją inwestycji rozpoczętych przez byłego wójta.Same przeszkody-teraz nagle okazuje się, że są złe projekty, – ale w kampanii wyborczej którą Wójt prowadził były dobre i nie było żadnych przeszkód, aby je realizować.Te projekty wpłynęły do Urzędu Gminy gdy Wójt był radnym .Czy zapoznał się z nimi?Śmiem twierdzić,że nie.Przecież nie zgłosił żadnych uwag do projektów na posiedzeniach rady gminy w 2014 roku.Ale sztandarowym hasłem-Nowa nawierzchnia na ulicy Bukowej-potrafił mamić mieszkańców przed wyborami.Praktycznie taka sama sytuacja z projektem nowej nawierzchni ulic w Kalonce.
  A teraz kuriozum :
  Cytuję – ” Niemniej zasada ciągłości władzy, respektowania podjętych wcześniej zobowiązań w dużym stopniu ciążyła na tym roku, zwłaszcza na inwestycjach”
  To nie zasada ciągłości władzy ciążyła na inwestycjach,a wg.mnie brak podstawowej wiedz w tej dziedzinie, bądź świadome ukrywanie czegoś,albo co gorsza kogoś kto merytorycznie odpowiada za te tematy w gminie.

 3. To są osiągnięcia? drwina, popieram poprzednie komentarze.Pan Wójt traktuje gminę jak swój prywatny biznes , konsultacje i spotkania z mieszkańcami nic nie wnoszą do sprawy. Fakt ,że my mieszkańcy nie chcemy mieć STREFY PRZEMYSŁOWEJ p.wójta nie NIE INTERESUJE- bo zapewne są tu już zaplanowane stosowne biznesy..
  A może my zastanowimy się w Nowym Roku czy chcemy mieć takiego WÓJTA, który nie słucha głosu mieszkańców gminy..

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *