Po wyjaśnieniach przewodniczącej Rady Gminy podejrzenie o ustawienie przetargu zyskało nowe argumenty

  • Views 2304
  • Rating 12345

Informacje przekazane przez panią Wlazło w odpowiedzi na krytykę prasową, wbrew intencjom autorki, potwierdzają tezy zawarte w artykule „Wydymani na śmieciach” i wzmacniają przypuszczenia, że doszło do ustawienia przetargu.

– gmina Nowosolna rzeczywiście płaci najwięcej

Koszty liczone według wartości podanych przez p. Przewodniczącą wynoszą, po przeliczeniu na miesiąc:

  • w gminie Brzeziny 368.699 / 12 miesięcy = 30.725 zł (gmina największa)
  • w gminie Rogów 442.800 / 18 miesięcy = 24.600 zł (gmina średnia)
  • w gminie Nowosolna 531.360 / 15 miesięcy= 35.424 zł (gmina najmniejsza)

Mamy już teraz pewność, że gmina Nowosolna, choć najmniejsza powierzchniowo i mająca najmniej mieszkańców, płaci najwięcej.

– osiem firm było zainteresowanych przetargiem

Z informacji pani Wlazło: ?Do przetargu mogła stanąć każda z firm, która uprzednio uzyskała wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Nowosolna (…)W dniu ogłoszenia przetargu zaświadczeniem o uzyskaniu powyższego wpisu (a tym samym możliwością zgłoszenia się do przetargu) dysponowało aż osiem przedsiębiorstw.?

Oznacza to, że aż osiem firm było zainteresowanych obsługą gminy Nowosolna. Firmy te zgłosiły się do wójta Bystrońskiego i uzyskały wpis do rejestru. Dlaczego więc do przetargu przystąpiła tylko jedna firma?

– płacimy za odbiór śmieci i za co jeszcze?

Z pisma pani Wlazło dowiadujemy się, że w gminie Nowosolna jest 1510 punktów odbioru śmieci. Rozumiem, że tyle jest gospodarstw, działek i innych nieruchomości. Mieszkańcy płacą miesięcznie 30 zł (załóżmy optymistycznie, że wszyscy segregują śmieci). Wpływy do kasy gminy od mieszkańców wynoszą więc miesięcznie 30 x 1510 = 45.300 zł. Jest to o 9876 zł więcej, niż gmina płaci firmie odbierającej śmieci. W ciągu roku kwota ta wynosi 118.512 zł (w rzeczywistości jest większa, bo część mieszkańców nie segreguje śmieci). Co dzieje się z tymi pieniędzmi?

– dodatkowe usługi to większy zarobek firmy odbierającej odpady

Z pisma pani Wlazło dowiadujemy się, że mieszkańcy gminy Nowosolna płacą dodatkowo za ? absolutny wyjątek wśród gmin wiejskich w województwie łódzkim? jakim jest Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Czyli za możliwość pozbywania się odpadów wielkogabarytowych i sprzętu elektrycznego bez potrzeby dostarczania ich do miejsca zbiórki. Płacą też za możliwość oddawania odpadów budowlanych pochodzących z remontów i budów.

Jak często wyrzucamy meble, telewizory czy lodówki? – Zdarza się to raz na kilka lat. Bez wątpienia  taniej jest dowieźć taki odpad do punktu zbiórki, niż co miesiąc płacić firmie za gotowość do jego odbioru. Tym bardziej, że od lat dużą część takich odpadów odbierają od nas ?złomiarze?, którzy objeżdżają gminę i zabierają stare pralki, zmywarki i wszelkie metalowe przedmioty zupełnie za darmo. Nawet pomagają te sprzęty wynosić ? czego firma Remondis nie robi.
Jak często budujemy dom lub wykonujemy w nim remont generujący odpady budowlane? Śmiem twierdzić, że większość mieszkańców domy już posiada, a remont wykona może raz, dwa razy w życiu lub nawet wcale. Ale za wywożenie odpadów budowlanych musimy płacić co miesiąc.

?odmienność Gminy Nowosolna w zakresie metody ustalenia opłaty (od gospodarstwa domowego, niezależnie od liczby mieszkańców w danym gospodarstwie)?   – i skutki finansowe tej odmienności

Oceńmy prace samorządów gminy Brzeziny i Nowosolna z punktu widzenia osoby prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo. Są to osoby przeważnie najsłabsze ekonomicznie, w większości przypadków utrzymujące się z emerytury.

  • W gminie Brzeziny taka osoba płaci za wywóz śmieci miesięcznie 7 zł. Roczne koszty wynoszą w jej przypadku 84 zł.
  • W gminie Nowosolna taka osoba płaci miesięcznie 30 zł. Rocznie ponosi koszt 360 zł.

Różnica wynosi 276 zł.  Za te pieniądze mogłaby opłacić kilkumiesięczne rachunki za energię elektryczną, czy też kupić więcej opału na zimę.

W gminie Nowosolna osoby najsłabsze ekonomicznie łożą na bogatszych mieszkańców:

  • dopłacają do wywożenia śmieci rodzinom wielodzietnym lub wielopokoleniowym
  • dopłacają bogatym sąsiadom za to, że firma Remondis odbierze od nich niepotrzebne meble i sprzęt AGD
  • dopłacają bogatym, budującym i remontującym domy sąsiadom za odbiór odpadów budowlanych

Pani Wlazło uważa, że obciążanie ludzi samotnych i z reguły biednych kosztami generowanymi przez bogatych jest wielkim osiągnięciem gminy Nowosolna. Ja uważam, że jest dokładnie odwrotnie. To samorządy w takich gminach jak Brzeziny, Rogów, Andrespol i wielu innych realnie oceniają potrzeby, dbają o ekonomikę przyjętych rozwiązań i dbają o mieszkańców. Dlatego przetargi prowadziły inaczej i takich ?odmiennych? rozwiązań u siebie nie wprowadzały.

Na koniec wypada mi odnieść się do zarzutu podawania nieprawdziwych danych.

Pani Wlazło zwraca słusznie uwagę, że okresy na jakie zawierano umowy w poszczególnych gminach są różne.

– Artykuł powstał w jeden wieczór, po tym, jak udało mi się znaleźć ogłoszenie o przetargu z gminy Nowosolna, którego poszukiwałem bezskutecznie przez kilka tygodni. Dlatego nie jest on analizą wszystkich aspektów związanych z gospodarką odpadami w gminie. Moim celem było zwrócenie uwagi na metody ukrywania ogłoszeń o przetargach i skutki finansowe jakie ponoszą mieszkańcy. Nie dociekałem też, która gmina w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia podała cenę netto, a która brutto ? założyłem, że wszystkie podały cenę netto, bo taką powinny podawać.
Sprostowanie tych danych przez panią Przewodniczącą niczego, jak widać, nie zmieniło.

Natomiast jeśli chodzi o liczbę mieszkańców zarzut jest niesłuszny.

Liczby mieszkańców w poszczególnych gminach podałem celowo według danych Krajowej Komisji Wyborczej, gdyż podane tam wartości pochodziły z tego samego dnia i nadawały się do porównań. Na stronach internetowych poszczególnych gmin dane takie pochodzą z różnych okresów, często są nieaktualne. W artykule napisałem zresztą wyraźnie (w uwadze pod tabelą) skąd pochodzą dane.

Przewodnicząca Rady Gminy skupiła się w swojej odpowiedzi na rzeczach mało istotnych, sądzę, że dla odwrócenia uwagi Czytelników od niewygodnych dla samorządu spraw.
Jakiej odpowiedzi udzieli mieszkańcom wójt Tomasz Bystroński dowiemy się wkrótce.

autor: Jerzy Strzałkowski


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *