Prawie 20 mln zł do wydania ? krótka relacja z uchwalania budżetu gminy Nowosolna

 • Views 2612
 • Rating 12345

Wydatki gminy Nowosolna wyniosą w bieżącym roku 19 mln 904 tys i 782 złote, a dochody 18 mln 986 tys 648 zł.
Rada Gminy Nowosolna uchwaliła budżet na 2015 rok.

Choć nad projektem budżetu autorstwa poprzedniego wójta, pana Bystrońskiego, nowy samorząd pochylał się prawie od początku kadencji, to nie wprowadził w nim zbyt radykalnych zmian.
Wójt Piotr Szcześniak zapowiedział urealnienie tego budżetu w marcu, kiedy będzie już znany ?bilans otwarcia?. Dopiero wówczas mogą nastąpić radykalne zmiany w gospodarowaniu finansami gminy. Obecnie uchwalony budżet wójt określił jako ?punkt startowy?, tłumacząc się ciążącym na gminach obowiązkiem uchwalania budżetu do dnia 31 stycznia.

Jedną z ważniejszych zmian wprowadzonych do budżetu było obcięcie kwoty dofinansowania domu kultury GPCKiE w Plichtowie. Budząca tak wiele emocji planowana kwota 600 tys. zł została zmniejszona o 172 tys. Pieniądze te mają być przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg ? czyli czyszczenie rowów, wycinkę krzewów i gałęzi. Wójt chce, by w widoczny sposób zmienił się wygląd gminy.

Krytycznie o budżecie wypowiedział się radny Grzegorz Grzeliński, doświadczony ekonomista i samorządowiec (druga kadencja w radzie). Jego zdaniem nadwyżki w budżecie mogą być znacznie wyższe i wyższe powinny być nakłady na inwestycje. Realność wykonania inwestycji zapisanych w budżecie radny ocenił na 50%. Przypomniał też, że mieszkańcy oczekują oszczędności związanych z wydatkami na utrzymanie administracji, które mamy najwyższe w całym regionie.
Zdaniem innego doświadczonego radnego Czesława Marciniaka (druga kadencja w radzie) zbyt mało było dyskusji roboczych nad budżetem i nie padły odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania.
Nowi radni natomiast wnioskowali jedynie o zorganizowanie szkolenia, które przybliżyłoby im tajniki budżetu.

Dochody gminy ( 18 mln 986 tys. 648,31 zł) pochodzą głównie z
– podatków dochodowych mieszkańców ? 7 mln 560 tys. 59 zł
– innych podatków i opłat ? 4 mln 493 tys. 355, 81 zł
– subwencji oświatowej ? 3 mln 785 tys. 481 zł
– dotacji ? 1 mln 586 tys. 677, 90 zł
– dochodów z majątku gminy ? 1 mln 446 tys. 84,60 zł

Głównymi pozycjami w wydatkach gminy (19 mln 904 tys. 782, 71 zł )są:
– wydatki na oświatę i wychowanie – 7 ml 263 tys. 229,64 zł
– wydatki na administrację ? 3 mln 71 tys. 759,05 zł
– na inwestycje ? 3 mln 74 tys. 967,36 zł
– transport i łączność 1 mln 921 tys. 730,36 zł
– rolnictwo ? 1 mln 808 tys. 162 zł
– pomoc społeczną ? 1 mln 575 tys. 981 zł

Za pieniądze przewidziane w tym roku na inwestycje gmina chce zrealizować następujące zadania :

 • kanalizacja sanitarna w Natolinie i Teolinie (917 tys 592 zł)
 • modernizacja hydroforni Dobieszków (570 tys zł)
 • rozbudowa szkoły w Skoszewach (350 tys. zł)
 • budowa świetlicy w Kalonce (200 tys. zł)
 • modernizacja budynku OSP w Skoszewach (10 tys zł)
 • przebudowa wodociągu Kopanka ? Dąbrowa ? Bukowiec (85 tys zł)
 • budowa dróg osiedlowych w Kalonce, Kopance, Starych Skoszewach, Lipinach, Moskwie, Plichtowie, Grabinie, Boginii (200 tys zł)
 • przebudowa drogi Wódka -Kalonka (100 tys zł), droga w Wiączyniu Dolnym (50 tys); droga w Bukowcu (200 tys zł), droga Plichtów ? Moskwa (10 tys);
 • budowa chodników w Byszewach (30 tys. zł); Wiączyniu Dolnym (50 tys. zł)
 • oświetlenie ulic osiedlowych w Kopance (25 tys. zł), ulicy Kasztanowej (30 tys. zł), ul. Pszenicznej (5 tys. zł na projekt)
 • wiaty przystankowe w Grabinie (8 tys. zł), Kalonce (13 tys.zł), Wiączyniu Dolnym (10 tys 800 zł)
 • plany zagospodarowania przestrzennego (150 tys. zł)
 • zakup gruntu (30 tys. zł)
 • a także zakup namiotu biesiadnego i doposażenie placów rekreacyjnych w Moskwie, Teolinie i Lipinach.

Przewidywany deficyt w budżecie gminy wynosi 918 tys zł i zostanie pokryty z kredytów i pożyczek.

Szczegółowe dane znajdą Państwo w uchwale budżetowej, która zostanie niebawem opublikowana w BIP-ie gminy Nowosolna.


5 thoughts on “Prawie 20 mln zł do wydania ? krótka relacja z uchwalania budżetu gminy Nowosolna”

 1. Chciałbym odnieść się do dyskusji która miała miejsce podczas ostatniej sesji rady gminy. Dyskutowano mianowicie o ustaleniu jednostkowej stawki za m2 na utrzymanie dróg gminnych. Wyliczenie tej stawki oparto o kwotę dotacji którą otrzymać ma ZGK. Przy okazji tego punktu obrad pojawił się temat niejako poboczny ale omówiony dość pieczołowicie.
  W gminie Nowosolna funkcjonują obecnie dwie Spółdzielnie Socjalne; „Na Wzniesieniach” oraz „Robelia”. Pan radny Grzegorz Grzeliński konkretnie i rzeczowo określił środki wsparcia na jakie mogły liczyć te podmioty ekonomi społecznej. Swoje wystąpienie poparł argumentem doświadczenia „w dotowaniu ze środków programu KAPITAŁ LÓDZKI”. Druga część wypowiedzi Pana Grzelińskiego to już niestety zbitek domysłów i insynuacji. Postanowiłem stanowczo zaprotestować, gdyż pełnię funkcję prezesa Zarządu Spółdzielni Socjalnej Robelia. Wiem zatem i jestem w stanie Panu radnemu udowodnić, że owe wnioski nie dotyczą naszej spółdzielni i przytaczanie ich podczas dyskusji publicznej,w ramach sesji rady gminy, uważam za dalece niestosowne. Stwarzają bowiem wrażenie, że istniejące,z założenia niezależne, podmioty gospodarcze maja zamiar żerować na pieniądzach podatników.Tak nie jest. Zasady współpracy Spółdzielni Socjalnych z samorządami określają stosowne przepisy prawa i jeśli Pan radny się z nimi nie zgadza to proponuje sprzeciw zgłaszać u ustawodawcy.
  Spółdzielnia Socjalna Robelia powstała w grudniu 2012 roku, a rokiem dotowania ze środków Unijnych był rok 2013. Dotychczasową współpracę z gminą Nowosolna określę jako niewielką. Opiekowaliśmy się boiskiem gminnym w Byszewach przez okres ponad ośmiu miesięcy. Robiliśmy to za cenę dużo poniżej ceny rynkowej. Podejmowaliśmy taką decyzję aby; a)pozyskać stałego klienta instytucjonalnego, największego w okolicy. b)udokumentować nasze umiejętności na obiekcie użyteczności publicznej (rezultat osiągnięto gdyż z obiektu korzystali nie tylko lokalni ale również drużyna ligowa z Dobieszkowa,a gracze drużyn doceniali postęp który udało się osiągnąć w krótkim czasie) c)jako wyraz wdzięczności dla samorządu który wsparł nas podpisem( za-ca Wójta Pan Jan Kieler) na liście intencyjnym o woli współpracy kiedy jeszcze staraliśmy się o pozyskanie dotacji.

  Smutne, że rezultaty naszej pracy zostały zaprzepaszczone w roku 2014 kiedy to zarząd gminy podjął decyzje o nieprzedłużaniu współpracy z nami w tym zakresie. Obecni wygląd obiektu jest dowodem, że był to błąd. Dla słabiej zorientowanych powiem jedynie, że w 2014 głównym użytkownikiem obiektu zostały dziki pod nowym, pewnie niedrogim szyldem „Nordic Walking Park”.
  Sporadycznie zajmowaliśmy się również wykaszaniem poboczy na zlecenie sołectw.Co prawda doszło do pewnych nieporozumień ale miast szukać kompromisu sprawa zakończyła się wielką publiczną awanturą rodem z jarmarku.. i tu także koniec. Jedynie Pan Sołtys z Grabiny postanowił powierzyć nam „swoje” pobocza na kolejny sezon(2014). Odpłacaliśmy się rzetelną i sprawna usługą.
  Wygraliśmy również konkurs ofert na oczyszczanie działek w Bogini. Tych wystawionych na sprzedaż.Cena była rynkowa i jak mówi wynik najniższa co można sprawdzić.
  Suma wszystkich tych zleceń jest jedynie symboliczna w ogólnym rozrachunku finansowym naszej spółdzielni. Mówiąc bardziej obrazowo; dawno byśmy padli opierając się tylko na współpracy z gminą. Niemniej jednak pragniemy współpracę z gminą poszerzać i chcemy to robić na zasadach rynkowych więc zarzuty Pana Grzelińskiego o „charytatywnej” pomocy której udzielać ma naszej spółdzielni gmina należy uznać za mocno chybione. Przerzucę więc je na barki zmęczenia i braku zrozumienia dla stanowczej postawy Pana Grzegorza w walce o oszczędną gminę. Pragnę podkreślić, że w tej walce ma Pan w Spółdzielni Robelia sojusznika.
  Spółdzielnia powstała dzięki pracy i pomysłowości członków założycieli oraz wsparciu Stowarzyszenia „Ja-ty-my”. Gmina wsparła nas jedynie deklaracją o woli współpracy. Wypominanie środków z budżetu UE które pozyskaliśmy, wydatkowaliśmy i rozliczyliśmy(zapłaciliśmy wszystkie, wymagane prawem podatki i daniny publiczno prawne!) na forum rady gminy wywołało moja reakcję. Adresatem Pańskiej wypowiedzi jest istota dotacji unijnych,a odwoływanie się do wolnego rynku w warunkach polskich przywołuje uśmiech..
  Centrum Adama Smitha szacuje że udział wydatków publicznych w PKB na 2015 rok wynosić ma 44,99%. Czy możemy zatem mówić o wolnym rynku w warunkach gdy niemal co druga złotówka pochodzi z kieszeni podatnika? Dodatkowo każdy niemal przetarg publiczny wymaga od podmiotów uczestniczących doświadczenia udokumentowanego zleceniem na kwoty zbliżone do zakładanych w budżecie danego przetargu. Proszę mi powiedzieć jak taki wymóg spełnić ma nowy podmiot?..Dyskusję czy bliżej naszej gospodarce do systemu nakazowo-rozdzielczego czy do legendarnego wolnego rynku możemy odłożyć na inny termin.
  Spółdzielnia Socjalna Robelia ma okresy słabsze i lepsze ale członkowie założyciele powołali ją do życia aby pracować i pracować owocnie. Poza środkami z dotacji wypracowaliśmy nadwyżki które zainwestowaliśmy w nowy sprzęt. Proponuję by Szanowna Rada Gminy Nowosolna pozwoliła nam wykorzystać owoce naszej dotychczasowej pracy,doświadczenie, nasz młodzieńczy zapał i patriotyzm lokalny dla dobra Naszej wspólnej, najbliższej okolicy.

  1. Panie Marcinie, wielokrotnie słyszałem opinię, że spółdzielnie socjalne po tym jak upłynął rok, kiedy to otrzymywały dotacje z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa Polskiego, zaczęły popadać w trudności finansowe. Toteż kiedy dotarła do mnie argumentacja, że trzeba zwiększyć o 120 tys. zł. dotacje do ZGK, z przeznaczeniem na prace zlecane spółdzielniom, trochę mnie poniosło. Siłą rzeczy opierać się muszę na informacjach zasłyszanych bo przecież spółdzielnie nie mają obowiązku przedstawiania radnym swoich sprawozdań finansowych. W każdym bądź razie przyjmujący zlecenie utrzymania poboczy dróg gminnych jak również zlecający – dyr. ZGK, będą oceniani z tego w jakim stanie te pobocza będą utrzymywane. Jeśli mieszkańcy gminy będą zadowoleni nikt zapewne nie będzie powracał do tematu.
   Pozdrawiam

  2. Mam pytanie: na czym polegało uporządkowanie działek w Bogini wystawionych na sprzedaż przez gminę? I które konkretnie to były działki?

 2. Będzie powracał do tematu. Widziałam w ubiegłym roku prace spółdzielni! Płakać się chciało, po prostu czasy PRLu jeden coś tam gmerał a czterech się obijało /to delikatne stwierdzenie/. Powinny być wyznaczone odcinki utrzymania i na zasadzie konkursu wszyscy mogliby startować kto posiada sprzęt. Sądzę ze rolnicy również by chętnie o to zadbali. Zacznijmy wreszcie oszczędzać. Pan dyrektor ZGK szasta naszymi pieniędzmi a efekty małe.

  1. Jak widzę udaje się dyskusję sprowadzać na boczne tory.
   Administracja plus edukacja -10mln 300tyś ale rada i mądre internetowe głowy robią „burze mózgów” jak tu zaoszczędzić „kupe forsy” na robotach porządkowych gdzie prawie 90 kilometrów dróg a w budżecie ile? 170tyś. przerzucono na wykoszenie, karczowanie ale już deklaracje padają że nie wszystko zostanie na ten cel wydane…Należy zatrudnić grono specjalistów, utworzyć komisję i rozwiązać tę „sprawę najwyższej wagi”..wszak ona tworzy deficyt 918 tyś..? A my dalej możemy jeździć autami w krzakach po rzekach i redlinach. No przecież nie skarzemy klasy pracowników administracyjnych na „przeklęte umowy śmieciowe”..lub co gorsza broń nas Panie Boże od zwiększania bezrobocia wśród gminnej inteligencji pro-państwowej..
   Oszczędności potrzebne są w miejscach gdzie występują nadmierne wydatki. Przetargi i konkursy rozstrzygać należy uczciwie i transparentnie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *