Proponowana reforma emerytalna jest wyrazem braku szacunku dla człowieka

  • Views 0
  • Rating 12345

Proponowana reforma emerytalna jest wyrazem braku szacunku dla człowieka, podobnie jak cały szereg innych przejawów działań polskich polityków. Platforma Obywatelska zręcznie doprowadziła do wykluczenia wcześniej Samoobrony z życia politycznego. Ruch Palikota zmanipulował świadomość polskiego społeczeństwa stwarzając pozory partii lewicowej. Interesujące, że ogół społeczeństwa biorącego udział w wyborach odznaczał się na tyle bezkrytycznym sposobem myślenia, że uwierzył w tę lewicowość. Odebrało to głosy SLD. Partia ta również ma program pozornie lewicowy, skoro aprobuje – podobnie jak Ruch Palikota – liberalizm ekonomiczny. Na marginesie trzeba tu dodać, że jedynie pozostająca poza parlamentem PPS ma odwagę konsekwentnie domagać się wartości socjalizmu. Zastanawiam się nad przerażająco nikłą wiedzą, skoro socjalizm kojarzy się jedynie z PRL. Wielki socjalista, mistrz Żeromskiego, Edward Abramowski i jego rzeczywista troska o człowieka są zapomniane, by poprzestać na tym przykładzie.

Wracając do reformy emerytalnej, partie wyraźnie się samookreśliły, bowiem Ruch Palikota ujawnił brak lewicowości wstrzymując się w czasie głosowania. PiS głosując przeciw reformie emerytalnej potwierdził wypowiadany przeze mnie w odczytach i w prasie pogląd, że ta partia w sprawach społecznych jest lewicowa. Poparcie przez PSL stanowiska Platformy potwierdza obserwację, że partia ta szuka jedynie władzy a nie troszczy się o polską wieś.

W sprawie tak istotnej jak gwarancja środków utrzymania powinno następować zatarcie podziałów na lewicę i prawicę. Partie o przeciwstawnych poglądach mogą i powinny jednoczyć się w sprawach mających znaczenie dla całego narodu. Unia Pracy miała kolejny raz możliwość zamanifestowania swojej lewicowości, ale nie słychać głosu przedstawicieli tej partii. Być może nie są oni dopuszczani do mediów.

Dyktatura większości w parlamencie, czyli Platformy Obywatelskiej, pozostaje w sprzeczności z demokracją. W tym ustroju obowiązuje szacunek dla partii mniejszościowych, bowiem reprezentują one poglądy części społeczeństwa, a rządząca większość ma obowiązek uwzględniania stanowiska grup mniejszościowych.

Sens ruchu o nazwie Solidarność należy poddać w wątpliwość zważywszy nie tylko upadek edukacji na który zezwala oraz brak oczekiwanej wolności światopoglądowej, brak demokracji telewizyjnej, ale przede wszystkim brak troski o człowieka. Stało się to szczególnie jaskrawe za rządów PO. Na marginesie należy dodać, że ponowne wybranie tej partii w czasie ostatnich wyborów było głębokim nieporozumieniem.

Należy wiązać nadzieję związane ze zbieraniem podpisów przez SLD i OPZZ pod obywatelskim wnioskiem w sprawie referendum odnośnie reformy emerytalnej. Nie można godzić się z tym, żeby grupa osób, zajmująca się bardziej troską o własną karierę w strukturach europejskich niż o dobro Polaków, narzucała reformy krzywdzące człowieka, a zwłaszcza pracowników fizycznych. Oburzenie wywołuje lekceważenie osób biednych i wykonujących prace podrzędne, ale istotne z punktu widzenia społeczeństwa. Być może urzędnik zdolny będzie wykonywać swoją pracę dłużej niż obecnie, czyli zgodnie z projektem reformy ale nie osoba, która musi zaangażować w swoją pracę duży wysiłek fizyczny.

Projekt tej reformy emerytalnej jest jednym z przejawów poszukiwania środków finansowych nie tam, gdzie one są. Rozdęta biurokracja oraz szara strefa, jak również niezbadane sposoby dochodzenia do wielkich majątków, zasiliłyby budżet. Podobnie do zasilenia budżetu przyczyniłaby się kontrola przeprowadzonych prywatyzacji, przepisy nie pozwalające na raje podatkowe, etc. Warto tu dodać, że sprawą, która przy tej okazji powinna być załatwiona jest przyznanie bezrobotnym zasiłków.

Rząd i podległe mu media rozpala konflikt między młodszymi a starszymi obywatelami fałszywie przekonując, że obecnie pracujący utrzymują rencistów i emerytów. Kłamstwo wyraża się w tym, że każdy kto pracuje ma zabierane co miesiąc składki na późniejszą rentę i emeryturę. Jeżeli rządy roztrwaniają te pieniądze, to nie wolno im kłamać, że ktoś kogoś utrzymuje.

Lekceważenie społeczeństwa przez rządzących jest na tyle duże, że zignorowano wiele tysięcy osób protestujących przed sejmem. Stwierdzono, że decyzje zapadają w sejmie. Zlekceważono mimo, że protestowały związki zawodowe Solidarność, które wyniosły do władzy parlamentarzystów podejmujących decyzje sprzeczne z oczekiwaniami społeczeństwa.

Demokracja przedstawicielska, czyli parlamentarna, okazuje się nie wystarczająca, by zapewnić rządy demokratyczne. Począwszy od Jana Jakuba Rousseau jest oczywiste, że wyższą postacią demokracji jest demokracja bezpośrednia. W ustroju takim w drodze referendum każdy obywatel wyraża swój pogląd na temat proponowanych ustaw. Demokracja bezpośrednia staje się realna i tania w niedalekiej przyszłości w związku z powszechnym korzystaniem z Internetu.

Wybór przedstawicieli, czyli parlamentarzystów, od wielu lat okazuje się zawodny również z tego powodu, że poszukują często własnych interesów i brakuje im wyobraźni oraz odpowiedzialności. Częsta zmiana przynależności partyjnej po wyborze do parlamentu sprawia, że nie można oczekiwać, by zajmowali się losem przeciętnego obywatela.

Na zakończenie chcę dodać, że sensowny jest projekt, by mogli ewentualnie dłużej pracować ci, którzy tego pragną, bowiem wykonywana przez nich praca stanowi ich pasję życiową. Trzeba jednakże brać pod uwagę, że w przypadku większości społeczeństwa przedłużony wiek emerytalny stanowi katastrofę, bowiem już dziś pracodawcy nie chcą zatrudniać osób po pięćdziesiątce. Kpiną jest propozycja, by przechodzić wcześniej na emeryturę utrzymując się z połowy jej wysokości. Nawet pełna emerytura bardzo małej grupie osób pozwala na zaspokojenie potrzeb życiowych.

prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska

 

 


2 thoughts on “Proponowana reforma emerytalna jest wyrazem braku szacunku dla człowieka”

  1. Bardzo madra kobieta, szkoda tylko, że takich mało w naszym rządzie, ale z drugiej strony co Ona by robiła z tymi nieudacznikami.
    A mozeby tak więcej kobiet w rządzie niedość że mądrzej,spokojniej to i ładniej by było

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *