Przestańmy dziamolić

 • Views 1733
 • Rating 12345

Ta skromna dyskusja, która toczy się wokół projektu koncepcyjnego świetlicy to żadna dyskusja.. Przypomina mi dziamolenie bez żadnej myśli merytorycznej.

Przecież ten projekt (czy założenia do projektu) mógłby i powinien być zaczątkiem szerszej dyskusji o stanie gminy. Spróbuję tę dyskusję zapoczątkować i nie obrażę się jeżeli będę skrytykowany. Jestem przyzwyczajony do pisania i otrzymywania krytycznych recenzji podpisywanych imieniem, nazwiskiem i afiliacją. Nie wymagam afiliacji, ale jeszcze raz napiszę dobitnie, przestańmy pluć na innych anonimowo, piszmy o problemach merytorycznie jeśli mamy coś twórczego do powiedzenia, bo inaczej tę gazetę będą czytać tylko oszołomy i pieniacze.

Rozpocznę jeszcze raz od ostatnich wyborów.
Zmieniliśmy wójta i zdecydowanie skład rady gminy. Dlaczego? Bo większości obywateli naszej społeczności nie podobała się ( to delikatne powiedzenie) polityka prowadzona przez poprzednie władze. Najważniejsze to że nasze pieniądze (różne podatki) były źle wydawane, były bezmyślnie albo celowo, nie chcę tu tego dociekać, przejadane.
Nowa Rada ale i nowy Wójt otrzymała od mieszkańców mandat zaufania. Ale równocześnie nowe władze wzięły na siebie obowiązek poprowadzenia innej polityki i innego sposobu wydawania naszych pieniędzy.
Mnie też niecierpliwią ruchy albo ich pozór wykonywane w urzędzie gminnym. Poczekajmy jednak do połowy marca i tak jak obiecał wójt doczekamy się nowego, racjonalnego budżetu i działań związanych z jego wdrożeniem. Dotychczasowe działania wójta i rady nie napawają optymizmem. Ale obym się mylił, poczekajmy.

Rozpocznijmy zatem merytoryczną dyskusję o naszej gminie, która może pomóc obecnym władzom.

Tematów jest mnóstwo. Zacznę o drogach ponieważ sprawa była, jest i będzie aktualna przez wiele lat oraz o świetlicach, a to w związku z tym kalonkowskim projektem.

DROGI:
Drogi, chodniki, oświetlenie to obecnie najważniejsze inwestycje w naszej gminie. Należy, (a powinienem napisać należało ? bo to powinno być zrobione w poprzednich kadencjach) ustalić kryteria obowiązujące przy poprawie i utrzymaniu standardu tych dróg. Wg mnie generalne kryteria inwestycji i utrzymania dróg powinny być następujące:
1. Dbamy wspólnie z powiatem o drogi powiatowe ( o drogach krajowych nie ma co mówić).
2. W dalszej kolejności dbamy o główne drogi gminne.
3. Dbamy o pozostałe drogi gminne i osiedlowe.
Ad. 1. Przeanalizować przejęcie dróg powiatowych. Wydaje się, że warunkiem wstępnym musi być czynna przebudowa przez powiat niektórych odcinków tych dróg.
Ad 2. Główne drogi gminne powinny być utrzymywane w dobrym stanie technicznym, na bieżąco modernizowane.
Ad 3. Ustalić dokładnie kryteria wykonywania dywaników asfaltowych (ekwiwalentów).
Wg mnie te kryteria powinny być następujące:
przekazanie przez mieszkańców nieodpłatnie pasa drogowego gminie,
zameldowanie wszystkich mieszkańców mieszkających przy planowanej inwestycji w gminie, lub oświadczenie o przekazaniu PITu do naszej gminy,
partycypacja finansowa w wysokości co najmniej 50% w kosztach budowy.
nie wykonywanie pokrycia dróg w trakcie budowy domów.
wąska szerokość dywaników osiedlowych.
Krótki komentarz:
Proszę nie obrażać się, ale trzeba wreszcie powiedzieć prawdę. Żyję na świecie dość długo i wiem jedno, na pewno gdy kupuje się działkę przy drodze asfaltowej to kosztuje ona drożej niż taka sama działka przy drodze gruntowej. Każdy kupujący działki był tego świadomy. To teraz z punktu widzenia moralnego nie można żądać założenia asfaltu bez własnej partycypacji w kosztach. Inaczej jest to zawłaszczanie cudzych pieniędzy.

KULTURA ( ŚWIETLICE):
Od 10 lat piszę, że nasza gmina składa się z czterech głównych obszarów ? lipiński, skoszewski, wiączyński i kalonkowski. Te obszary to w dużych gminach jakby sołectwa. Ośrodki kultury (w tym świetlice) powinny powstawać odpowiednio w tych obszarach, aby były miejscami integracji i działalności kulturalnej mieszkańców. Nie ma najmniejszego sensu budowanie czy instalowanie małych świetlic w każdym sołectwie. One są tam zupełnie niepotrzebne. Ale jeżeli mieszkańcy uznają że jest to im niezbędne to od tego są fundusze sołeckie.
Zanim przejdę do dalszej analizy, należy odpowiedzieć na pytanie: czy szkoły mogą przejmować pewne funkcje świetlic. Wydaje się że tak. Po zakończeniu lekcji (szkoły są ogrzewane) mogą pracować jako świetlice. Ponadto mogą i powinny pracować jako miejsca rekreacyjno-sportowe. W krajach bogatszych od nas jest to oczywiste .

Teraz przejdę do niepogłębionej analizy poszczególnych obszarów.
LIPINY – jest doskonale wyposażona szkoła wraz z zapleczem sportowym.
Jest świetlica OSP (licha). Czy potrzeba nowej świetlicy? Nie, najwyżej w przyszłości docieplić i doposażyć świetlicę OSP.
SKOSZEWY – jest doskonale wyposażona szkoła wraz z zapleczem sportowym. Jest świetlica OSP, w Byszewach ośrodek kulturalny, Plichtów ?GPCKiE. Czy trzeba tam coś dodać? Na pewno nie, raczej zracjonalizować istniejące obiekty.
WIĄCZYŃ – jest doskonale wyposażona szkoła wraz z zapleczem sportowym i boiskiem orlik. Czy potrzebna tam świetlica? Nie.
KALONKA – ( ponad 1/3 mieszkańców gminy) ? nie ma szkoły ( kiedyś była ale została zlikwidowana), świetlica i koło gospodyń ? ruiny stojące na skrzyżowaniu dróg powiatowych o dużym natężeniu ruchu. Nie ma krytego zaplecza rekreacyjno-sportowego. Nikt nie żąda świetlic w Borchówce, Dobieszkowie, Wódce, Kopance i innych kalonkowskich sołectwach bo mieszkańcy widzą jaki to bezsens stawiania ciupek, które do niczego nie służą. Chcą w jednym miejscu postawić normalną świetlicę gminną, służącą dzieciom, młodzieży, osobom starszym ,seniorom? nam wszystkim. Czy to duże żądanie?
Uważąm, że powinna się odbyć dyskusja nad projektem, ale dyskusja merytoryczna a nie dziamgolenie. Naturalnie gdyby udało się pozyskać z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa inną działkę i połączyć tę świetlicę z przedszkolem czy żłobkiem myślę że byłoby zdecydowanie lepiej.

Kończąc powiem tak:
Budujmy wszystko z głową, uwzględniając perspektywę, nie tak jak do tej pory bez żadnej wizji przyszłościowej.
A wójtowi i radnym życzę ciężkiej i satysfakcjonującej mieszkańców naszej gminy pracy nad budżetem i naszymi inwestycjami.
Wiem, że żyjemy teraz ?chlewnią?. Bo ten projekt jest ewenementem na skalę krajową a może nawet europejską i świadczy o horyzontach myślowych niektórych osób.
Roman Zarzycki


3 thoughts on “Przestańmy dziamolić”

 1. Dziękuję Pani Ani za czuwanie nad poprawnością językową na portalu. Czytelników przepraszam za brak należytej staranności w tym zakresie ze strony redakcji. Błąd został poprawiony.
  Zofia Rózga

 2. Bardzo dobry artykuł, Panie Profesorze.
  Kalonka jest wyraźnie zaniedbana częścią gminy zarówno pod względem drogowym jak i kulturalno oświatowym. „Święte oburzenie” które ujawniło się po publikacji wstępnych planów świetlicy nie jest głosem rozsądku i sprawiedliwości. Wynikać ono może, po części, z wieloletniej polityki dzielenia mieszkańców, której wirtuozem był miniony wójt.
  Najważniejsze jednak, aby urząd gminy i jednostki podległe rozpoczęły realne działania oszczędnościowe bo w obecnej sytuacji zadłużenie gminy tylko wzrasta. Budować na kredyt to każdy potrafi tylko nie można wtedy mówić o odpowiedzialnym rządzeniu.. Zresztą Panowie Grzeliński i Strzałkowski udzielili bardzo trafnej odpowiedzi na apel nowego Pana Wójta.
  Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *