Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna odpowiada na krytykę w artykule „Wydymani na śmieciach”

 • Views 2804
 • Rating 12345

W związku z przesłanym do Rady Gminy Nowosolna tekstem artykułu „Wydymani na śmieciach”, opowiadając na krytykę prasową, przesyłam sprostowania dotyczące nieprawdziwych informacji, które zostały opublikowane w „Co u nas”.

1) Kwota przedstawiona w „rankingu” – 531.360 zł to kwota brutto, jaką Gmina Nowosolna jest zobowiązana zapłacić Wykonawcy za usługę odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w ciągu 15 miesięcy, tj. do 30 września 2014 r. (na taki bowiem okres została zawarta umowa z przedsiębiorstwem Remondis Sp. z o.o.), nie zaś w ciągu 12 miesięcy, jak informuje autor prezentowanego artykułu.

2) Dane zawarte w zestawieniu prezentowanym przez autora artykułu są rozbieżne w stosunku do danych, jakie były brane pod uwagę przy obliczaniu kosztów funkcjonowania nowego systemu w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Doskonały przykład stanowi wskazana przez autora liczba mieszkańców – 3827, podczas gdy przy już w czerwcu 2012 r. liczba osób zameldowanych na terenie Gminy Nowosolna wynosiła 4125, zaś zameldowanych, wpisanych na listę wyborców 4337 i te wartości były uwzględniane przy dokonywaniu wszelkich symulacji związanych z ustalaniem opłaty „śmieciowej”(liczba mieszkańców uwzględniona w SIWZ – 4198).

3) W dalszej kolejności warto zwrócić uwagę, że autor publikacji nie posłużył się kwotą brutto we wszystkich prezentowanych gminach – w przypadku Gminy Rogów wskazana została kwota netto, do której należy doliczyć 8% podatek celem ukazania rzeczywistych kosztów funkcjonowania nowego systemu w ww. gminie.

4) By można było mówić o „wyjątkowo wysokich” kosztach wywozu śmieci w Gminie Nowosolna należy przede wszystkim przeanalizować zakres usług, jakie gmina świadczy (lub będzie świadczyć) w ramach uiszczanej przez mieszkańców opłaty oraz mieć na uwadze odmienność Gminy Nowosolna w zakresie metody ustalenia opłaty (od gospodarstwa domowego, niezależnie od liczby mieszkańców w danym gospodarstwie) w stosunku do gmin sąsiednich. Z łatwością można zauważyć, że autor publikacji nie zadał sobie trudu przeanalizowania SIWZ oraz umów gmin sąsiednich, pomijając tym samym wiele elementów, które realnie wpływają na koszt usługi takich jak: częstotliwość wywozu poszczególnych rodzajów odpadów (w Gminie Rogów częstotliwość odbioru szkła wynosi l raz na kwartał dla zabudowy jednorodzinnej, zaś zmieszane odpady komunalne odbierane są przez pół roku l raz w miesiącu, a przez kolejne pół – raz na 2 tygodnie), okoliczność tego rodzaju, czy w ramach usługi Wykonawca dokonuje jedynie odbioru, czy też odbioru i zagospodarowania odebranych odpadów (tak, jak ma to miejsce w przypadku Miasta Brzeziny – jest to umowa tylko na odbiór odpadów), czy też wreszcie zakres dodatkowych usług (w Gminie Nowosolna mieszkańcy mają możliwość przekazania Wykonawcy odpady budowlane pochodzące z remontów nie wymagających zgłoszenia do Starostwa w ramach uiszczanej przez siebie comiesięcznej opłaty, bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów związanych z dojazdem do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – jest to absolutny wyjątek wśród gmin wiejskich w województwie łódzkim).

5) Nazywanie przetargu „ustawionym” oraz posługiwanie się sformułowaniami typu: ” … by kilku osobom żyło się lepiej” w sposób oczywisty godzą w elementarne dobra osobiste Wójta Gminy Nowosolna oraz Jego współpracowników, którzy dołożyli wszelkich starań, aby zarówno pod kątem merytorycznym, jak i pod względem warunków wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych tak SIWZ, jak i umowa możliwie najprecyzyjniej określały warunki zamówienia oraz oczekiwania względem Wykonawcy usługi.

6) Wreszcie na koniec warto przypomnieć o kwestii najistotniejszej. Do przetargu mogła stanąć każda z firm, która uprzednio uzyskała wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Nowosolna w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W dniu ogłoszenia przetargu zaświadczeniem o uzyskaniu powyższego wpisu (a tym samym możliwością zgłoszenia się do przetargu) dysponowało aż osiem przedsiębiorstw.

Dane ustalone w oparciu o analizę SIWZ poszczególnych gmin oraz konsultacje z przedsiębiorstwem Remondis.

Nowosolna – 531.360 zł -15 miesięcy; ilość punktów odbioru -1510

Brzeziny (gmina) – 368.699 zł – 12 miesięcy; ilość punktów odbioru – 1165

Rogów – 442800 zł – 18 miesięcy; ilość punktów odbioru – 1250

Brzeziny (miasto) – 342.648 zł – 12 miesięcy – brak możliwości porównania z uwagi na fakt, że umowa została podpisana wyłącznie na odbiór odpadów komunalnych.

Liczba osób zamieszkujących ustalona na podstawie zebranych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (stan na 23.08.2013 r.) – 4623.

Długość dróg w Gminie Nowosolna – 122,15 km (z wyłączeniem dróg prywatnych).

Okoliczności przemawiające na korzyść Gminy Nowosolna w stosunku do gmin wskazanych w zestawieniu:

– włączenie w nowy system gospodarki odpadami komunalnymi nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

– Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (mieszkańcy mają możliwość pozbywania się odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego etc. bez potrzeby dostarczania ww. odpadów do miejsca wyznaczonego na terenie gminy lub poza gminą na koszt własny),

– możliwość oddawania odpadów budowlanych pochodzących z remontów (budów) nie wymagających zgłoszenia do starostwa w ramach uiszczanej opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych bez potrzeby ponoszenia dodatkowych kosztów).

Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna

Janina Wlazło


3 thoughts on “Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna odpowiada na krytykę w artykule „Wydymani na śmieciach””

 1. Pani Przewodnicząca.
  Co Pani tym artykułem chciała udowodnić?,że płacimy więcej niż mieszkańcy Rogowa,to się Pani udało i jasno wynika z Pani danych .
  Nowosolna – 531360zł/15/1510=23,45zł – tyle płaci gmina Nowosolna za jeden jak to Pani określa pkt.poboru firmie Remondis
  Rogów – 442800/18/1250=19,68zł
  Z tego prostego wyliczenia wynika,że nasza gmina płaci o 3,77 zł drożej, więcej o 19,15% od Rogowa.I dalej jak zapewne Pani znakomicie liczy,proszę wyliczyć jakie oszczędności uzyskałaby gmina przy cenach Rogowa.
  Nie wiem co Pani chciała tym artykułem udowodnić,że 2+2=5!!!
  Jest Pani w błędzie.

 2. Ryba psuje się od głowy, doktor Strosmajer ze „Szpitala na peryferiach” skwitował to jednym zdaniem – P. Przewodnicząca: GDYBY GŁUPOTA MIAŁA SKRZYDŁA, TO PANI FRUWAŁABY, JAK GOŁĘBICA!

 3. Czas zmienić radę gminy! To zależy od nas! Od mieszkańców. Głosujmy na ludzi a nie na formacje partyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *