Przewodnicząca Rady Gminy odpowiada na krytykę prasową

 • Views 0
 • Rating 12345

Po opublikowaniu artykułu „Uchwała in blanco” przesłaliśmy ten tekst Radzie Gminy gdyż prawo prasowe stanowi :

„Organy państwowe, przedsiębiorstwa państwowe i inne państwowe jednostki organizacyjne oraz organizacje spółdzielcze są obowiązane do udzielenia odpowiedzi na przekazaną im krytykę prasową bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.” 

Oto odpowiedź pani Janiny Wlazło, przewodniczącej Rady Gminy Nowosolna :

28 sierpnia 2012

Na podstawie z art. 6 ust. 2 ustawy prawo prasowe ( Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 ze zmianami ) w związku z tekstem zamieszczonym w gazecie „Co u nas” zawierającym krytykę Rady Gminy Nowosolna, w artykule „Uchwała in blanco” informuję, że :

– projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/25/2002 Rady Gminy Nowosolna z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie wystąpienia do agencji Rolnej Skarbu Państwa o nieodpłatne przekazanie na własność Gminy Nowosolna, 2 działek gruntu, był przedstawiony i omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Nowosolna w dniu 14 czerwca 2012 roku;

– na sesji przed głosowaniem wyjaśniono Radnym umieszczenie w tekście projektu uchwały zapisu „oraz na cele kulturalne”.

Z uwagi na to, że uchwała nr XVIII/114/12 podjęta w dniu 20 czerwca 2012 roku dotyczy zmiany uchwały nr V/25/2002 Rady Gminy Nowosolna z dnia 30 grudnia 2002 roku:

– w projekcie uchwały znalazły się numery działek nr 117/4 i 118/6;

– działka nr 117/4 została przejęta przez Gminę na drogę na mocy uchwały V/25/2002 , i w związku z tym nie może mieścić się w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.

Ponadto radni, członkowie Komisji Finansów na posiedzeniu objazdowym byli zapoznani z położeniem w miejscowości Kalonka działki nr 118/6 oraz działki nr 117/4, która aktualnie jest drogą gminną.

Stwierdzenia zawarte w artykule dotyczące niewiedzy radnych odnośnie położenia i przeznaczenia działki nr 118/6 są gołosłowne i stanowią próbę manipulacji faktami.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Gminy Nowosolna
Janina Wlazło

przed instalacją licznika było 160 odsłon +


3 thoughts on “Przewodnicząca Rady Gminy odpowiada na krytykę prasową”

 1. Widać wyraźnie, że faktami manipuluje Pani Przewodnicząca a nie gazeta. Tyle słów napisała żeby nie wyjaśnić najważniejszego, mianowicie dlaczego radni nie znali treści poprawianej uchwały i dlaczego numery działek zostały usunięte z tej poprawki. A co z ewidencją gruntów? Dlaczego działka nie figuruje w Kalonce tylko w innej miejscowości? Przewodnicząca traktuje nas niepoważnie.

 2. Odpowiedź p. Przewodniczącej rzeczywiście nie na temat, zupełnie rozmija się z treścią artykułu, ale optymistyczne jest, że działania Redakcji zmusiły samorząd do tłumaczenia się ze swoich czynów przed społecznością gminy.
  Można mieć nadzieję, że p. Przewodnicząca udzielając kolejnych wyjaśnień nie będzie już lekceważyła inteligencji czytelników.

 3. Mój komentarz
  Dokumentem urzędowym jest uchwała. Jej treść powinna jasno i dokładnie określać, czego dotyczy. To, co widzieli radni na wycieczce po gminie nie ma tu żadnego znaczenia.
  Art. 101 pkt. 1 ustawy o samorządzie gminnym mówi:
  ?Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może – po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia – zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego.?
  Aby mieszkańcy mogli z tego prawa skorzystać, muszą wiedzieć, czy uchwała narusza ich interes, czyli znać jej treść. W przypadku tej uchwały nikt, nie wyłączając radnych, nie zna jej treści, ponieważ nie dołączono uchwały sprzed dziesięciu lat i nigdzie jej nie opublikowano. Już choćby z tego powodu uchwała w tej postaci nie powinna pozostawać w obrocie prawnym.
  Drugim powodem, dla którego należy ją anulować jest to, że zawiera treści sprzeczne z prawdą. Mówi się w niej o przejęciu 2 działek gruntu, podczas gdy w rzeczywistości, jeśli wierzyć wyjaśnieniom przewodniczącej, chodzi o przejęcie tylko jednej działki ? druga jest już przejęta. Obecne wyjaśnienia p. Przewodniczącej również nie są dokumentem. W mocy pozostaje ilość działek zapisana w uchwale podjętej przez głosowanie.
  Ponieważ uchwała nie tylko nie dostarcza informacji niezbędnych do oceny jej oddziaływania na interesy mieszkańców, ale na dodatek zawiera treści sprzeczne z prawdą to w tej postaci daje duże możliwości dokonania malwersacji. Wystarczy napisać od nowa dokument, na który powołuje się uchwała, by przejąć dowolne dwie działki. Informację, że mają to być działki znajdujące się w posiadaniu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa można pominąć nazywając ją ?oczywistą omyłką pisarską?, jak to w tej gminie się praktykuje.
  Jerzy Strzałkowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *