Ranking Wspólnoty

  • Views 1484
  • Rating 12345

Poniżej chciałbym podzielić się informacją z ostatniego rankingu pisma samorządowego ?Wspólnota? (http://www.wspolnota.org.pl/rankingi/). Ranking opisuje rok 2014. Czytając ranking chciałem ustalić, jakie miejsce zajęła nasza gmina w odniesieniu do innych samorządów.

W kategorii ?Najbogatsze Gminy wiejskie?, spośród 1566 ocenianych gmin wiejskich, Gmina Nowosolna zajęła miejsce 46. Czyli jesteśmy w absolutnie ścisłej czołówce, bo tylko 3% ocenianych gmin wiejskich było bogatszych od naszej. Oceniana była zamożność per capita, która dla gminy Nowosolna wyniosła 4028,50zł.

W kategorii ?Wydatki bieżące na administrację?, spośród ocenianych 568 gmin wiejskich poniżej 5 tysięcy mieszkańców, zajęliśmy miejsce 532. Czyli jesteśmy na absolutnym końcu, bo aż 93% ocenianych gmin miało niższe wydatki na administrację. Oceniane były roczne wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca, które u nas wyniosły 622,32zł.

W kategorii ?Inwestycje w infrastrukturę techniczną?, spośród wszystkich gmin wiejskich, Nowosolna zajęła miejsce 382. Czyli zamykamy pierwszą ćwiartkę, bo 24% gmin zainwestowało w infrastrukturę techniczną więcej od naszej. Oceniane były wydatki w latach 2012?2014 per capita, które dla Nowosolnej wyniosły 533,48zł.

W kategorii ?Wykorzystanie środków zagranicznych przez samorządy 2004?2014?, spośród gmin wiejskich Nowosolna zajęła miejsce 835. Czyli jesteśmy gdzieś pośrodku, bo więcej środków zagranicznych wykorzystało 53% ocenianych gmin. Oceniane były wydatki per capita, które dla Nowosolnej wyniosły 1264,77zł.

W kategorii ?Zadłużenie gmin wiejskich w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych?, wśród gmin wiejskich Nowosolna zajęła miejsce 1284. Czyli pozycja niezła, bo aż 82% gmin było bardziej zadłużonych. Dla Nowosolnej zadłużenie wyniosło 11,42% dochodu z 2014.

W kategorii ?Gminy wiejskie o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.? Nowosolna zajęła miejsce 557 w grupie 1566 gmin wiejskich, to znaczy aż 65% gmin miało gorszą zdolność kredytową od naszej. Zdolność oceniana była jako % dochodów za 2015 i dla Nowosolnej wyniosła 11,094%.

Oczywiście, niezmiennie, uwagę zwraca fakt, iż jesteśmy bardzo bogatą gminą o bardzo dużych wydatkach na administrację. To wszyscy wiemy. Niekoniecznie jednak wszyscy dostrzegamy nasze zaniedbania w obszarze najważniejszym, czyli w poprawę jakości infrastruktury, bo to ona przecież ma wpływ na jakość naszego życia i bezpieczeństwo. Na zaniedbania w tym obszarze wskazują dwie proste przesłanki.

Po pierwsze: co prawda kategoria wydatków inwestycyjnych umieszcza naszą gminę dość wysoko, zauważmy jednak, iż jest to pozycja dużo gorsza, niż zajmowana przez nas w kategorii zamożności. Mówiąc krótko, gmina jest bogata, ale kasa rozłazi się gdzieś po bokach, zamiast być wydana na sprawy ważne. (Gdzie kasa się rozłazi wątpliwości nie ma, ranking mówi wprost).

Po drugie: wykorzystując środki unijne byliśmy ledwie marnym średniakiem. Oczywiście można było sięgnąć po więcej i dużo więcej skorzystać, zwłaszcza mając tak niskie zadłużenie. Warunkiem uzyskania środków z zewnątrz jest udział środków własnych, na co wielu po prostu nie stać. Nasza zdolność kredytowa wskazywała na spore możliwości, które zostały przespane.

Oczywiście pamiętać też trzeba, że ranking w ogóle nie odnosi się do tematu jakości inwestycji, ale to jest już temat odrębny.

Nie jestem ekonomistą, ani też nie mam szczegółowej wiedzy na temat lokalnych uwarunkowań. Z tego powodu mój komentarz może być tylko bardzo amatorski. Liczę jednak, iż zwróciłem uwagę na spore możliwości jakie mamy, aby poprawiać jakość naszego wspólnego życia. Mam też nadzieję, że ranking za 2014 nie stanie się okazją do krytyki ekipy wybranej dopiero pod koniec tego roku, ale pomoże jej ponownie przemyśleć podejmowane decyzje.

Straniero


One thought on “Ranking Wspólnoty”

  1. Czyli należy mieć nadzieję, że ranking za 2015 będzie na korzyść nowej ekipy, ciekawe,
    zostawić to i porównamy w lutym 2017. Obawiam się, że jednak będzie jak po równi pochyłej tylko w dół

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *