Referendum ? egzamin z demokracji

  • Views 1708
  • Rating 12345

Na spotkaniu ze Stowarzyszeniem Zielona Nowosolna poruszono temat referendum w sprawie budowy tuczarni w naszej gminie. W trakcie dyskusji pojawił się problem wymaganej frekwencji. Liczby podawane z pamięci były mało wiarygodne. Sprawdziłem te wymogi w ustawie o referendach lokalnych. Jest to ustawa z 15 września 2000 roku.

W dużym skrócie organizacja referendum przebiega w opisany niżej sposób.

Wniosek o zorganizowanie referendum w przypadku gminy może złożyć grupa inicjatywna złożona z 5 mieszkańców danej gminy uprawnionych do głosowania (art. 11 ustawy). Wniosek składa się na ręce wójta, który niezwłocznie, na piśmie, potwierdza otrzymanie wniosku. Wniosek musi zawierać dane personalne członków grupy inicjatywnej oraz pytanie lub pytania referendalne.

W ciągu 14 dni od otrzymania wniosku wójt powiadamia organizatorów referendum o liczbie uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy.
Inicjatorzy referendum mają następnie 60 dni na powiadomienie mieszkańców o przedmiocie referendum i zebranie podpisów popierających. Muszą zebrać podpisy od co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców. Te 10% jest warunkiem zorganizowania referendum. Jeśli nie zbiorą podpisów w tej liczbie, to do referendum nie dojdzie.

Koszty akcji informacyjnej pokrywają członkowie grupy inicjatywnej, ale mogą oni zbierać fundusze od mieszkańców, z wyłączeniem jednostek i instytucji wymienionych w art. 43 ustawy. To są jedyne koszty ponoszone przez organizatorów. Koszty samego referendum ponosi gmina.

Wyniki referendum dotyczącego określonej sprawy są wiążące, jeśli weźmie w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy. Zauważmy, że w wyborach samorządowych w naszej gminie wzięło udział prawie dwukrotnie więcej osób.

Rodzi się pytanie, czy uda się zainteresować problemem taką liczbę mieszkańców. Tego nie sposób przewidzieć. Jednakże referendum jest jedynym sposobem wzięcia swoich spraw w swoje ręce. To na pewno lepsze, niż bierne czekanie, aż ktoś podejmie decyzję za nas.

Sprawa lokalizacji tuczarni w pobliżu zabudowy mieszkaniowej staje się w naszym kraju coraz poważniejszym problemem. Coraz więcej ludzi doświadcza wszystkich negatywnych skutków takich inwestycji. Media nagłaśniają takie przypadki i opór społeczny rośnie. To daje nadzieję, że znaczna część mieszkańców gminy Nowosolna może być zainteresowana zakazem budowy tuczarni i podobnych uciążliwych dla otoczenia obiektów . Ponadto składając wniosek o referendum mieszkańcy zyskują czas (60 dni) na poinformowanie większej grupy ludzi i zgromadzenie dodatkowych argumentów.

Przed organizacją referendum powstrzymuje ludzi obawa, że frekwencja może być za mała. Jednak w tym przypadku widać, że wójt nie wie, co robić. Odwleka podjęcie decyzji bo z jakichś powodów nie jest w stanie ocenić przedkładanych mu przez inwestora dokumentów. Wydaje się, że w takiej sytuacji referendum, czyli podjęcie decyzji w sprawie tuczarni przez samych mieszkańców, bez udziału wójta,  jest skutecznym sposobem na rozwiązanie obecnego problemu oraz zapobiegnie próbom lokowania w przyszłości podobnych inwestycji na terenie gminy.

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *