Referendum

Referendum odbędzie się, jeżeli inicjatywa zyska poparcie 354 mieszkańców gminy mających czynne prawo wyborcze. Akcja zbierania podpisów rozpoczęła się 11 kwietnia i według ustawy może trwać 60 dni – do 10 czerwca.

Z uwagi na to, że sprawy, których referendum dotyczy są w toku i mogą zapadać niekorzystne decyzje chcemy skrócić termin zakończenia akcji zbierania podpisów do dnia 30 kwietnia.

  •  budowa kanalizacji w Natolinie 
    Rada Gminy wyraziła już zgodę na budowę kanalizacji w strefie przemysłowej. Wójt może więc dysponować funduszami na realizację tej inwestycji i na dniach ma ogłosić przetarg. Nie chcemy, by doszło do zaciągania przez gminę zobowiązań finansowych zanim mieszkańcy zdecydują o dalszych losach tej inwestycji.
  • tuczarnia w Lipinach 
    Jeżeli referendum ma mieć wpływ na decyzje dotyczące tej inwestycji, to wniosek z podpisami musi być złożony w Urzędzie do 30 kwietnia. Wynika to z dalszych procedur. Rada Gminy ma 30 dni na podjęcie uchwały o przeprowadzeniu referendum, która odbiera wójtowi możliwość decydowania w sprawach objętych referendum. Wójt wyznaczył termin podjęcia decyzji w sprawie tuczarni w Lipinach na 31 maja. Jeśli przed tym terminem zapadnie uchwała o referendum ? decyzja będzie należała do mieszkańców. Jeśli nie zdążymy zebrać podpisów poparcia w skróconym terminie ? do 30 kwietnia – to wynik referendum może nie mieć wpływu na losy tej inwestycji. Będzie dotyczył wszystkich przyszłych prób lokalizowania podobnych tuczarni.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *