Rzecznicy odpowiedzieli na krytykę w artykule „Prokuratura i NIK zamiatają pod dywan”

  • Views 2461
  • Rating 12345

Prokuratura

W związku z zastrzeżeniami zgłoszonymi przez Redakcję CO U NAS, co do odpowiedzi na krytykę prasową z dnia 4 czerwca 2013 roku, sformułowanymi w piśmie z 26 sierpnia 2013 roku, wyjaśniam, że uważam je za bezzasadne.

W opracowanej odpowiedzi szczegółowo odniosłem się do zarzutów Redakcji zawartych w publikacji zatytułowanej ?Wójt ujawnił kosztorys gminnej inwestycji?, zamieszczonej na stronach portalu internetowego CO U NAS. Podniesione wówczas argumenty podtrzymuję w całej rozciągłości.

Nawiązując do pisma Redakcji z dnia 26 sierpnia 2013 roku zauważam, że w skierowanej uprzednio odpowiedzi nie określiłem wprost ilości pism, które zainicjowały działania widzewskiej prokuratury.

Tytułem uzupełnienia potwierdzam, że istotnie przedstawiciel Redakcji zawarł zawiadomienia w dwóch pismach. Adresowane one były do Prokuratura Generalnej, a następnie, zgodnie z właściwością zostały przekazane prokuraturze widzewskiej.

W zakresie natomiast stwierdzeń, dotyczących rzekomych koligacji rodzinnych prokuratora Prokuratury Okręgowej w Łodzi ? Beaty Wiśniewskiej, zanegowałem ich istnienie w odniesieniu do osób ?zatrudnionych przez Wójta w Urzędzie?, co było precyzyjnym odniesieniem się do treści publikacji.

Odnosząc się natomiast do korespondencji z dnia 26 sierpnia 2013 roku zapewniam, że takowe nie występują także w relacjach z projektantem budynku.

Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi
Krzysztof Kopania

 

NIK

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę skargową ?Realizacja zadań Gminy Nowosolna w wybranych obszarach działalności Urzędu Gminy Nowosolna?. Wyniki kontroli zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym i są w całości dostępne na stronie internetowej Izby ( w Biuletynie Informacji Publicznej).

Redakcja ?CO U NAS? wielokrotnie zwracała się do NIK z różnego rodzaju uwagami, wątpliwościami, skargami. Wszystkie one zostały rzetelnie sprawdzone przez odpowiednie komórki NIK, a wyczerpujące odpowiedzi i wyjaśnienia przesłane redakcji.

Najwyższa Izba Kontroli podtrzymuje wszystkie ustalenia, zawarte w wystąpieniu pokontrolnym. Niektóre z przesłanych przez Państwa uwag będą mogły zostać wykorzystane w kolejnych kontrolach.

Rzecznik Prasowy NIK
Paweł Biedziak

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *