Samorządowcy

 • Views 4233
 • Rating 12345

Współczesny świat z jednej strony coraz bardziej się globalizuje, z drugiej zaś coraz większe znaczenie zyskują lokalne społeczności, reprezentowane przez samorządy. Coraz częściej zaleca się ?myśleć globalnie, działać lokalnie?. Taka postawa wymaga jednak szerokich horyzontów, znajomości i zrozumienia problemów i zagrożeń nękających współczesny świat.

Horyzonty współczesnego samorządowca nie mogą ograniczać się do własnej wsi i własnego elektoratu. Musi on rozumieć, że świat jest właśnie sumą lokalnych społeczności i że suma tych, wydawałoby się drobnych, lokalnych działań w efekcie poprawia lub pogarsza sytuację w regionie, w kraju, na świecie.

Samorządy mają obecnie bardzo dużą suwerenność i kształtują życie lokalnych społeczności w bardzo szerokim zakresie. W ich gestii jest m.in. szkolnictwo, opieka zdrowotna, ochrona środowiska i wiele innych dziedzin życia.

Zwróćmy więc baczniejszą uwagę na swój samorząd. Zainteresujmy się, czy jest zdolny do analizy sytuacji i podejmowania racjonalnych i perspektywicznych decyzji. Ciekawych informacji na ten temat dostarczają nagrania sesji Rady Gminy Nowosolna publikowane w Internecie. Można zapoznać się, jakie są umiejętności radnych do pracy w grupie, wymiany poglądów, umiejętności argumentowania, analizowania i krytykowania argumentów wysuwanych przez oponentów. Wymienione cechy zwane są w skrócie ?kulturą parlamentarną?.

Poziom merytoryczny dyskusji i ważkość wysuwanych przez radnych argumentów nie napawa optymizmem. W grupie radnych liczącej 15 osób zaledwie 4 ? 5 osób wyraża swoje przemyślenia i popiera je argumentami dotyczącymi poruszanego problemu. Większość radnych albo nie wypowiada się w ogóle, albo usiłuje niwelować wypowiedzi tej wąskiej grupy za pomocą różnych epitetów. Najczęściej używane jest określenie ?Narcyz?, które ma sugerować, że interlokutor się ?wymądrza?, uważa się za lepszego, mądrzejszego od pozostałych. Co ciekawe, tego typu argumenty rzeczywiście świadczą o znacznej intelektualnej przewadze owego interlokutora zwanego ?Narcyzem?. Wszak to on próbuje nawiązać dyskusję merytoryczną, można rzec ?na poziomie?, a natrafia na mur ignorancji.

Nagrania z posiedzeń Rady ujawniają, że samorząd nie jest w stanie prowadzić dyskusji, wymieniać poglądów i argumentów. Decyzje które tam zapadają nie są , jak można by oczekiwać, wynikiem ?burzy mózgów?. Są to arbitralne decyzje grupy radnych zwanej ?ludzie wójta?, mającej większość głosów. Radni ci dyskusji unikają, nie potrafią rzeczowo skrytykować poglądów swych oponentów ani wyrazić swojego zdania. Za to wiedzą, jak głosować. A wójt do pozostałych radnych, tych niezależnie myślących, kieruje pretensje, że nie rozumieją jego wizji. Jednakże tych ?wizji? wójt przedstawić nie potrafi.

Wizje wójta T. Bystrońskiego pozostają więc niepojęte, za to efekty działania jego i kolejnych samorządów są widoczna nazbyt dobrze. Podczas debaty poświęconej inwestycjom wskazywano na bezużyteczność realizowanych w gminie obiektów, nieadekwatność do potrzeb i błędy w założeniach (podmokły stadion w Byszewach czy hydrofornia, którą postawiono przy źródle wody niezdatnej do picia). Nowe przedsięwzięcia nie wyglądają lepiej. Obecnie buduje się głównie altanki i place zabaw oraz, w dalszym ciągu, kolejne obiekty sportowe.

Te altanki to miejsca, w których odbywają się libacje. Na co dzień okupowane są przez młodzież, która pije w nich wódkę. Od czasu do czasu dorośli organizują tam popijawy zwane dla niepoznaki ?spotkaniami integracyjnymi?.

Budowa obiektów sportowych została dostatecznie skrytykowana w debacie o inwestycjach. Nie ma sensu powtarzać użytych tam argumentów.

Zwróćmy uwagę, że samorząd całkowicie zaniedbuje intelektualny rozwój młodzieży. Młodym ludziom stwarza się okazje i możliwości do rozpijania się, a ich rozwój upatruje w kopaniu piłki. To stanowczo za mało. To, co się w tej gminie robi, to w rzeczywistości jest demoralizacja. Młodzież uczy się bierności, poczucia niemocy i jałowego marnotrawienia czasu. Rosną kolejne pokolenia ludzi biernych i zakompleksionych, powiększając elektorat łatwy do manipulowania. Zbyt mało jest działań w celu aktywizacji tych młodych ludzi, zarażenia ich pasją poznawania świata, zdobywania wiedzy o różnych, istotnych dla współczesnego człowieka dziedzinach życia, kształtowania postawy twórczej, niezależnej, pełnej inicjatywy. We współczesnym świecie tylko tacy ludzie się liczą i mogą odnieść autentyczny sukces.

Stosunek naszego samorządu do drugiej ważnej dla współczesnego świata kwestii ? ochrony środowiska – jest karygodny. W to się nie inwestuje. Gmina nie przystąpiła do programu budowy oczyszczalni ścieków ani kanalizacji. Realizacja przyjętego przed dekadą Planu Zagospodarowania Przestrzennego spowodowała dewastację Parku Krajobrazowego – nawet NIK stwierdził, że doszło do nadmiernej urbanizacji i nieodwracalnych zniszczeń w środowisku naturalnym. Samorząd nie potrafi uruchomić programu budowy instalacji wykorzystujących energię słoneczną, co wdrażają obecnie inne samorządy skuszone licznymi dotacjami. Warto tu zauważyć, że inwestycje w ochronę środowiska naturalnego jednocześnie służą obniżaniu kosztów utrzymania ? całej gminy i poszczególnych gospodarstw. Nie są to więc pieniądze wydane, ale zainwestowane.

Budowa dróg wręcz uważana jest przez mieszkańców za formę korupcji. Nie ma spójnego planu budowy ciągów komunikacyjnych. Realizuje się nieplanowane wcześniej fragmenty dróg prowadzących donikąd (słynne drogi ?do pól?). Natomiast na obszarach zabudowanych realizacje są odwlekane. Brakuje chodników, progów ograniczających prędkość. Ostatnio dużym nakładem, nie wiadomo w jakim celu, budowany jest ogromny parking w Kalonce.

Problemy, z którymi styka się samorząd, z uwagi na dokonujący się ciągle postęp cywilizacyjny, stają się w oczywisty sposób coraz bardziej złożone. Nie każdy, kto sprawdzał się jeszcze kilkanaście lat temu, jest w stanie sprostać obecnym wymaganiom. Wymieńmy pokrótce: zmiany klimatyczne, rosnąca liczba ludności i związane z tym coraz większe emisje zanieczyszczeń, ubywanie ziemi uprawnej, urbanizacja, coraz szybsze tempo życia i wynikająca z tego konieczność nieustannego zdobywania wiedzy, rosnąca liczba pojazdów i rosnące zagrożenia komunikacyjne, rosnące ceny energii, wody i t.p. Generalnie są to problemy związane z postępującą dewastacją środowiska naturalnego oraz postawami ludzi. Samorządowcy powinni te zagrożenia, czy raczej wyzwania, znać, rozumieć i szukać najlepszych sposobów zaradzenia im. Rola i możliwości obecnych samorządów są zbyt duże, by powierzać tę funkcję ludziom nie mającym swojego zdania, nie umiejącym nawiązać dialogu i niezdolnym do wymiany poglądów. Tacy ludzie nie są w stanie bronić interesów lokalnej społeczności.

przed instalacją licznika było 287 odsłon +


23 thoughts on “Samorządowcy”

 1. Myślę, jak tak redakcja dokładnie analizuje radnych, to nie będzie problemem ( o czym się niedawno dowiedziałam ) napisać , a raczej zrobić rozeznanie Redakcji, czy nasza radna Kamińska powinna być radną, skoro tutaj jak mówi sama i podobno pisze w innych dokumentach nie zamieszkuje na terenie naszej Gminy, a w Łodzi. w Kalonce ma tylko willę i wpada tam okazjonalnie. O ile wiem ustawa mówi jednoznacznie, że liczy się miejsce zamieszkania – bardzo proszę to sprawdzić Redakcjo . Po co nam radny, który mieszka w Łodzi i tam płaci podatki ? Całkowita ignorancja wyborców, czyli mnie i nie godzę się na to !

 2. Szanowna redakcjo ja też mam pytanie i wątpliwości czy radny Pietrzak może być pracownikiem podległej UG jednostce tj.Szkole Podstawowej w Lipinach.
  Bardzo proszę o analizę.

 3. Do Zosi R. Panią Kamińską wybrali mieszkańcy naszej gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami.Odsłuchując sesje Rady Gminy chciałbym aby większość radnych była tak merytorycznie przygotowana, zaangażowana w rozwiązywanie problemów w naszej gminie.Zosiu R. jeżeli zajmujesz się problematyką meldunkową to może wyjaśnisz jakim sposobem Pan Jerzy Rydzyński wieloletni pracownik Urzędu Gminy mieszkający na stałe w Lodzi przebywający w czasie urlopu na działce w St. Skoszewach odziedziczonej po rodzicach znalazł się z rodziną na liście wyborców.Czy to nie zastanawiające?

 4. święte słowa list do m.No właśnie, radny Pietrzak dostał etacik w Szkole w Lipinach!Teraz widac dlaczego niektórzy bezustanne głosują zgodnie z wolą wójta, opłaciło się – dostaje sie posadkę…

 5. „Te altanki to miejsca, w których odbywają się libacje. Na co dzień okupowane są przez młodzież, […] dla niepoznaki ?spotkaniami integracyjnymi?. ”
  to są chyba kpiny- jeśli pani redaktor tak uważa to proszę podać konkretne miejsca w których tak się dzieje. Bo w obecnej sytuacji to są jedynie jakieś pomówienia. śmiech….

  1. Trzeba przyznać, że tu pan Wójt trafił w dziesiątkę i wyszedł na przeciw potrzebom ludności, specjalnie młodszej części. Altanki rzecz potrzebna, jak sami pamiętacie z tych lat, nie tylko do picia różnych napojów. Postuluję, żeby były trochę bardziej osłonięte żeby się nie poprzeziębiali.

 6. gdyby pani radna nie mieszkała to z mocy ustawy nie została by dopuszczona do kandydowania

 7. Zaniepokojonym wyjaśniam.Jestem od 8 lat mieszkanką Gminy Nowosolna.Wraz z moim mężem,profesorem Wojciechem Bruszewskim,zakochaliśmy się w Parku Krajobrazowym i dla tego zapragnęliśmy spędzić tu resztę życia. Niestety od 3 lat jestem wdową.Mój mąż,który zmarł w naszym domu w Kalonce , jako drugi został pochowany na tutejszym cmentarzu,bo zawsze podkreślał,ze ta okolica to nasz mały raj.W moim domu przebywam stale .Jestem wpisana zgodnie z prawem na stałą listę wyborców.A zatem mogę zarówno wybierać ,jak i być wybierana.Należne podatki płacę.Gdyby ktoś miał jeszcze jakieś pytania,chętnie odpowiem.Gdyby ktoś z Państwa chciał zasygnalizować jakiś problem wart rozwiązania,jako radna Gminy Nowosolna służę pomocą.Korespondencji w sprawach publicznych oczekuję pod adresem mailowym radnakaminska@gmail.com.Od początku kadencji pełnię także dyżury w siedzibie Seniorek z Kalonki w pierwszy czwartek miesiąca o godz,18,a jeśli jest to dzień świąteczny,to w kolejny czwartek.Serdecznie zapraszam.

 8. Radna Kamińska została wybrana zgodnie z prawem. Zobowiązana jest płacić na rzecz gminy podatki lokalne ale jeśli w Gminie Nowosolna nie ma stałego meldunku, to część podatku od jej dochodów trafia do gminy, w której jest zameldowana – szkoda, że ta część nie zasila budżetu gminy Nowosolna, gdzie została wybrana do podejmowania decyzji – na co przeznaczyć budżet.
  Ważne jest, w którym urzędzie skarbowym rozlicza się z podatku dochodowego.

 9. Witam
  To co napisałam, to napisałam po rozmowie z p. Kamińską (sama mi powiedziała gdzie teraz mieszka). Nie obchodzi mnie gdzie kto mieszka ani gdzie jest zameldowany, ale to w jaki sposób działa. W mojej profesji ma się mało czasu na pracę społeczną, ale jakoś nie mogę zaakceptować podejścia p. Kamińskiej, które jest bardzo destrukcyjne dla mieszkańców Kalonki i okolic. Zdopingowałam się do posłuchania „merytorycznej” radnej w nagraniu z sesji w Internecie i oto wniosek : najciekawszym momentem było zdjęcie z porządku obrad jakiegoś punktu i i uświadamianie, że pracownicy są „be”, bo są pracownikami Urzędu, inny radny (męski głos) stwierdził, że jednak znają język polski, bo piszą piękną polszczyzną, ale tylko niektórych, wypowiedzi, że będę glosowała przeciwko, bo jestem z opozycji ……..
  Nie zauważyłam merytorycznej dyskusji , tylko „merytoryczna” radna podczas gdy zabierała głos, wprowadzała ogólny zamęt, bo albo nie na temat, albo nie wiadomo o co jej chodziło.
  Pismo „to” mieniąc się niezależnym , nie jest niezależnym, bo interesuje się tylko wybranymi tematami i to nieobiektywnie, a na mój e-mail, nawet nie potafiono mi „merytorycznie” odpisać, na zadanie pytanie.
  Wszystkim czytelnikom polecam portal , który człowieka nie stresuje : http://www.nowosolna.info

  1. Radzę uważnie słuchać,a szczególnie cytat wypowiedzi p.Wójta,jaki przedstawiła radna p.Kamińska – można go również odsłuchać jaką polszczyzną posługuje się Pani ulubieniec. Jaki Pan taki kram.

   1. hi…hi..hi… To teraz wiem dlaczego chcą skończyć z transmitowaniem sesji w Internecie. – Pan Czesiu zapodał już o tym na posiedzeniu Rady. …ha…ha…ha

 10. Hej, niunia, może weź się może kobieto za wypieki świąteczne, albo mycie okien, sesje se na żywo oglądasz więc po co ci transmisje…

 11. I nic dziwnego, że Pan Czesio wyszedł z taką inicjatywą. Z przesłuchań wynika, że to największy w Radzie pro-wójtowy beton

 12. Zosiu R radna Kamińska.obszernie i wyczerpująco ustosunkowała się do Twoich wątpliwości . Skoro milczy Pan Rydzyński oraz osoby odpowiedzialne za sporządzanie list wyborczych może ustosunkowała byś się do mojego wpisu z dnia 30.11.2012r. dotyczącego Pana Rydzyńskiego

  1. Jak brakuje argumentów to najlepiej obrzucać błotem – typowe prostactwo i brak kultury.

   1. w końcu napisałeś prawdę o sobie wielki mieszkańcu, a co ty zrobiłeś dla gminy..pewnie nic bo jedyne co potrafisz to pisać gnioty w Internecie

    1. Nie o sobie, tylko między innymi o takich „ktosiach” którzy jedno co potrafią zrobić dla gminy to obrażać jej mieszkańców.

 13. Szmirę tworzą ludzie, którzy nie mają argumentów, a ich brak zastępują inwektywami pod adresem przeciwników lub gazety. Jak na razie nikt nie podważył treści artykułów krytykujących wójta i samorząd. Zamiast tego próbuje się dyskutować z faktami i rozmydlać ich wymowę. Brak argumentów, to nic innego, jak przyznanie racji stronie przeciwnej. To nie tylko brak kultury, to także wyraz bezradności.
  A epitety przynoszą ujmę tym, którzy je rzucają w dyskusji i chcą innych obrazić.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *