Sprawdź budżet każdej gminy w serwisie Nasza Kasa

  • Views 3181
  • Rating 12345

Dostęp do danych finansowych wszystkich gmin w Polsce teraz możliwy dzięki serwisowi Nasza Kasa. Teraz każdy może kontrolować kasę swojej gminy. Czego możemy się dowiedzieć odwiedzając stronę naszakasa.org.pl?

Interaktywny serwis zapewnia dostęp do wiedzy o finansach samorządów. Wystarczy wpisać nazwę gminy, aby wyświetliły się informacje, na jakie cele przeznaczona była ?nasza kasa? oraz skąd pochodziły środki w latach 2006-2012. Informacje, gromadzone dotychczas w specjalistycznych sprawozdaniach, zostały przedstawione w atrakcyjny sposób, w formie czytelnych ikon, tabel i wykresów.

Dane przedstawiono na różnym poziomie ogólności ? możemy sprawdzić całkowitą sumę wydatków i dochodów lub prześledzić szczegółowe informacje, dotyczące np. tego, ile kosztowały podróże służbowe urzędników. Dzięki tej różnorodności serwis powinien zainteresować zarówno specjalistów analizujących finanse gminy, jak i osoby, które dopiero uczą się, jak skonstruowany jest budżet samorządów, lub zechcą w szybki i wygodny sposób sprawdzić, na co przeznaczane są publiczne środki.

Od czego zacząć

Przeglądanie serwisu można rozpocząć od zapoznania się z sumą dochodów i wydatków. Jeśli do kasy gminy trafia mniej środków niż jest wydawanych, wówczas warto zainteresować się okienkiem prezentującym wartość zadłużenia gminy.

Serwis porządkuje pozycje budżetowe. Poszczególne dziedziny i typy wydatków oraz źródła przychodów można rozwijać i przechodzić do bardzo szczegółowych danych. Dodatkową ciekawostkę stanowi możliwość porównywania planowanych i rzeczywistych pozycji budżetowych.

?Nasza Kasa ma ułatwiać dostęp do informacji o finansach naszych gmin, a przez to zachęcać obywateli do zajęcia się sprawami publicznymi. Zebrane przez nas informacje powinny być jawne. Problem polega na tym, że bywały trudno dostępne. Wielu osobom brakowało czasu lub umiejętności, by przeglądać skomplikowane sprawozdania finansowe gmin? ? zaznacza Marta Gumkowska, redaktorka serwisu.

Jak się może przydać

Jakie jest praktyczne zastosowane Naszej Kasy? Za przykład niech posłuży szeroko dyskutowana w ostatnich miesiącach sprawa fotoradarów, które niektórzy komentatorzy wiązali przede wszystkim z poprawianiem kondycji finansów publicznych. W 2012 roku zrobiło się głośno o 10-tysięcznej gminie Kobylnica na Pomorzu, która zasłynęła ustawieniem sześciu fotoradarów, punktujących kierowców przekraczających prędkość. Informacje w serwisie wskazują, że jeszcze w 2008 roku dochody tej gminy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych wynosiły niecałe 2 mln zł, natomiast w 2010 roku już 8 mln zł.

Dane zebrane w serwisie mogą posłużyć za ważny argument w sporach nad budżetem samorządów. W ostatnich latach kontrowersje budziły wydatki miast na obiekty sportowe, zdaniem krytyków ? niepotrzebnie i nieproporcjonalnie wysokie. W Warszawie spierano się o dofinansowanie przez władze stołeczne budowy nowego stadionu przy ul. Łazienkowskiej. Przeglądając Naszą Kasę łatwo odnotować zmianę wydatków na obiekty sportowe: w 2007 roku przeznaczono na ten cel ok. 50 mln zł, w 2009 roku ? gdy trwała budowa stadionu ? ponad 250 mln zł.

Twórcy

Twórcą i pomysłodawcą Naszej Kasy jest Stowarzyszenie Klon/Jawor. Serwis Nasza Kasa powstał jako uzupełnienie portalu mojapolis.pl, który umożliwia dostęp do danych o społeczno-ekonomicznej kondycji gmin, powiatów i województw. Za rozwiązania techniczne oraz grafikę Naszej Kasy odpowiada Laboratorium EE i Logotomia. Od grudnia 2012 roku działa wersja beta strony.

Nasza Kasa powstała w ramach projektu ?Dane, Debata, Demokracja (3D)?, realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

autor: Stowarzyszenie Klon/Jawor , artykuł pochodzi z portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl’ 

 

 


One thought on “Sprawdź budżet każdej gminy w serwisie Nasza Kasa”

  1. Bardzo interesujące byłoby zestawienie porównawcze kilku gmin o liczbie ludności zbliżonej do naszej, w zakresie dwóch wskaźników:
    – wartość inwestycji przypadająca na jednego mieszkańca
    – wartość wydatków na administrację przypadająca na jednego mieszkańca.
    W wolniejszym czasie podejmę się takiego wyliczenia, chyba że ktoś podejmie się tego łatwego zadania wcześniej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *