TTIP i CETA

  • Views 1506
  • Rating 12345

TTIP i CETA to umowy handlowe negocjowane obecnie między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi i Kanadą. W Unii Europejskiej nasilają się protesty społeczeństw przeciwko tym umowom. W Europie zebrano już ok. 3 mln podpisów. W wielu krajach zebrano więcej podpisów, niż się spodziewano. Polska zawiodła. W naszym kraju zebrano najmniej, tylko 41% głosów, jakie spodziewano się uzyskać. Nie można wykluczyć, że jest to skutek niedoinformowania opinii publicznej.

TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) – umowa między UE a Stanami Zjednoczonymi

CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) -umowa między UE a Kanadą

W negocjacjach biorą udział urzędnicy UE oraz przedstawiciele międzynarodowych korporacji. Opinia publiczna nie jest informowana o prowadzonych rozmowach.

Skutki obecnie negocjowanych umów dla społeczeństw krajów należących do Unii Europejskiej można przewidzieć. Nie są to pierwsze tego typu organizacje. W roku 1994 powstała NAFT-a ? umowa o wolnym handlu między Meksykiem, USA i Kanadą. Na tym przykładzie można nakreślić czarny scenariusz dla państw Unii Europejskiej jeśli umowy TTIP i CETA zaczną obowiązywać.

Skutki NAFT-y dla Meksyku i Kanady były bardzo negatywne. Korporacje uzyskały wpływ na stanowienie prawa w poszczególnych krajach objętych tą umową. Korporacje mogą pozywać rządy tych krajów do sądu, w przypadku gdy wprowadzane są jakieś przepisy uszczuplające ich dochody. Meksyk na tej umowie stracił 2 mln miejsc pracy w samym rolnictwie. Kanada straciła ok. 350 tys. miejsc pracy. Do tego dochodzą koszty odszkodowań wypłacanych przez rządy Meksyku i Kanady międzynarodowym korporacjom. Sama Kanada wypłaciła już 135 mln Euro odszkodowań. Skutek NAFT-y jest taki, że korporacje mają większy wpływ na prawodawstwo danego kraju, niż demokratycznie wybrane rządy.

TTIP oraz CETA dają korporacjom dużo większe uprawnienia, niż NAFT-a. Korporacje będą mogły pozywać do sądu nawet samorządy i ograniczać finansowanie szkół, służby zdrowia, domów opieki i t.p. Uzasadnieniem pozwów może być to, że na skutek dofinansowań wymienionych celów korporacje nie osiągną spodziewanych zysków.

Dziennik Gazeta Prawna opublikowała wywiad z Maude Barlow, która od wielu dekad działa jako aktywistka w walce o sprawiedliwe traktaty handlowe w Kanadzie i na całym świecie. Można go przeczytać pod poniższym linkiem:

http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/938198,umowy-handlowe-ttip-nafta-maude-barlow.html

Zachęcam do zainteresowania się tymi umowami, przeczytania wywiadu z Maude Barlow. W artykule są linki do innych opracowań, szczegółowo omawiających zagrożenia związane z umowami TTIP i CETA.

Społeczeństwa Unii Europejskiej masowo protestują. W Niemczech zebrano ponad 1600% podpisów jakie spodziewano się uzyskać. W Anglii ponad 700% , w Czechach ponad 116 % , a w Polsce najmniej – tylko 41% .

Swój sprzeciw można złożyć pod poniższym linkiem. Skorzystajmy z tej możliwości, póki jeszcze możemy zaprotestować.

http://ttipniedziekuje.pl

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *