Tuczarnia w Lipinach – spotkanie informacyjne Stowarzyszenia Zielona Nowosolna

  • Views 2274
  • Rating 12345

W czwartek, 20 marca 2014 roku, odbyło się spotkanie mieszkańców z członkami Stowarzyszenia Zielona Nowosolna. Spotkanie dotyczyło planowanej budowy tuczarni w Lipinach. Oprócz członków Stowarzyszenia wzięli w nim udział zaproszeni goście ? przedstawiciele Urzędu i samorządu gminy Nowosolna. Zaproszono również profesora Politechniki Łódzkiej, pana dr hab. inż. Grzegorza Wielgosińskiego.

Z wypowiedzi profesora wynikało, że w większości przypadków wójtowie kierują się opinią publiczną przy podejmowaniu podobnych decyzji. Częste są przypadki negatywnych decyzji nawet wtedy, gdy planowana budowa spełnia wszystkie przepisy. Jako przykład profesor podał przypadek miejscowości, gdzie obywatele zorganizowali referendum, które jednak okazało się nieważne z uwagi na małą frekwencję, ale wpłynęło na decyzję burmistrza, gdyż sprzeciw społeczny został wyraźnie zaznaczony.

Zainteresowanie mieszkańców przeprowadzeniem referendum w sprawie budowy tuczarni w gminie Nowosolna było duże. Padały bardzo konkretne pytania o sposób organizacji. Opór społeczny przeciwko tej uciążliwej inwestycji nie słabnie. Mieszkańcy są coraz bardziej zdeterminowani.

Z wypowiedzi sekretarza gminy, pana Sławomira Jasińskiego wynikało, że planowany termin wydania przez wójta decyzji, tj31 marca br, prawdopodobnie nie zostanie dotrzymany. Samorząd rozważa obecnie zlecenie niezależnemu ekspertowi wykonania oceny dokumentów przedstawionych przez inwestora. Wójt podjąłby decyzję dopiero po zakończeniu prac nad tym opracowaniem.

Członkowie Stowarzyszenia Zielona Nowosolna zapoznali zgromadzonych ze statutem stowarzyszenia i poinformowali jak można przystąpić do organizacji. Należy mieć ukończone 18 lat, pełnię praw obywatelskich, akceptować statut stowarzyszenia i złożyć wniosek podpisany przez dwóch członków wprowadzających.

Zrobimy wszystko, żeby inwestycja nie powstała ? zapewniał pan Tomasz Czarnecki ? Stowarzyszenie jest znakomicie przygotowane. Poinformował, że Stowarzyszenie prowadziło rozmowy z wieloma kancelariami prawnymi w Łodzi i w Warszawie i wybrało najlepszą z nich. Stowarzyszenie zdobyło też wsparcie europosłanki Joanny Skrzydlewskiej.

Wójt Tomasz Bystroński na spotkaniu w ogóle nie zabrał głosu, czemu bardzo się dziwili obecni tam mieszkańcy Helenowa z sąsiedniej gminy Brzeziny, a także inni goście.

Organizatorzy zapowiedzieli zorganizowanie następnych spotkań informacyjnych.

 


One thought on “Tuczarnia w Lipinach – spotkanie informacyjne Stowarzyszenia Zielona Nowosolna”

  1. przełożenie terminu na wydanie decyzji o 2 miesiące to jawna kpina! co robił urząd przez ponad 2 miesiące? dlaczego teraz dopiero chce prosić biegłego sądowego o opinię? to przykre, że mający służyć obywatelom urząd celowo przesuwa terminy a tym samym każe mieszkańcom żyć przez kolejne miesiące w stresie.

Comments are closed.