Wójt ? Janosik?

 • Views 4373
 • Rating 12345

Autor jednego z komentarzy do naszego artykułu podał informację, że do budżetu gminy wpływa ponad 6 mln zł z podatków PIT, czyli od osób pracujących.  Od przedsiębiorstw pochodzi ponad 1,5 mln zł, a z podatków rolnych wpływa do budżetu tylko niecałe 200 tys zł. Większość ludzi pracujących i dobrze zarabiających mieszka w Kalonce i okolicach. Jednak pieniądze z tego budżetu idą na inwestycje prowadzone we wszystkich innych rejonach gminy, tylko nie w Kalonce. A tam w osiedlach brakuje podstawowej infrastruktury takiej jak kanalizacja czy utwardzone ulice.

Czytając taką informację można odnieść wrażenie, że wójt Bystroński działa jak legendarny Janosik ? zabiera bogatym mieszkańcom Kalonki i daje biednym rolnikom. Gdy jednak przyjrzeć się wydatkom gminy Nowosolna, to okazuje się, że wcale tak nie jest.

Wójt dołożył starań, by zapewnić gminie Nowosolna wysoki budżet. Zadbał m.in. o urbanizację Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich oraz o utworzenie w Natolinie czegoś w rodzaju strefy przemysłowej, a także o to, by podatki adiacenckie były u nas najwyższe z dopuszczanych przez prawo. Dzięki temu gmina Nowosolna ma rzeczywiście budżet nieproporcjonalnie duży w porównaniu z innymi gminami w regionie. Jednak jej mieszkańcy, zarówno ?starzy? jak i ?nowi?, nic na tym nie zyskują, o czym świadczy struktura wydatków gminy, a widać to jeszcze wyraźniej przy porównaniu nas z inną gminą.

Porównaliśmy gospodarkę finansową w gminie Nowosolna i w gminie Brzeziny. Budżety tych gmin w 2012 roku wynosiły:

 • gmina Nowosolna 16.394.499,59 zł
 • gmina Brzeziny 13.622.415,- zł

Budżet gminy Nowosolna jest większy o 2.772.084,59 zł. Zobaczmy, gdzie podziewa się ta różnica. Na początek przyjrzyjmy się kosztom utrzymania jednostek budżetowych w obu gminach.

Jednostka budżetowa Nowosolna Brzeziny
Urząd Gminy 2.490.590 1.422.236
Szkoły Podstawowe 4.469.5192 szkoły 4.496.0193 szkoły
Oddziały Przedszkolne 517.057 203.807
Przedszkola 200.000 161.000
Gimnazja 1.989.806 988.651
Biblioteki, świetlice, domy kultury 519.800 118.990
Razem 10.186.772 7.390.703

Na utrzymanie jednostek budżetowych gmina Nowosolna wydaje więcej o 2.796.069 zł. To jest tyle, ile wynosi różnica w budżetach gmin. Z zestawienia widać, że największa różnica dotyczy wydatków na funkcjonowanie urzędu gminy. Mamy na utrzymaniu większą liczbę urzędników, choć gmina jest mniejsza powierzchniowo (100 km2 Brzeziny, 54 km2 Nowosolna) i liczebnie (5100 mieszkańców w gm. Brzeziny, 4000 w gm. Nowosolna).

Analizując dalej widzimy, że gmina Brzeziny utrzymuje o jedną szkołę więcej. Finansuje też obsługę sieci wodociągowych, czym u nas zajmuje się oddzielne przedsiębiorstwo. W gminie Brzeziny jest 10 remiz OSP, a w Nowosolnej tylko dwie.

Z porównania widać więc, że w gminie Nowosolna na mniejsze cele wydaje się więcej pieniędzy – o blisko 3 mln.

Dzieje się tak, bo mieszkańcy gm. Nowosolna mają na utrzymaniu większą liczbę urzędników. Wójt zapewnił pewnej grupie ludzi wygodne życie na koszt wspólnoty. Zatrudniani są oni nie tylko w urzędzie gminy, gdzie mamy jeden z najwyższych wskaźników zatrudnienia. Również przeważającą część wydatków na kulturę i na oświatę stanowią płace pracowników.

W szkołach podstawowych koszty utrzymania pracowników to niemal 74% kwoty przeznaczonej na utrzymanie tych szkół. Na wyposażenie i pomoce naukowe przeznaczone jest zaledwie 1,65% wydatków. Koszty dowożenia uczniów w gminie Nowosolna to zaledwie 81.300 zł, a w gm. Brzeziny to 279.475 zł. Tak więc wysokie koszty utrzymania szkół nie przekładają się na lepsze warunki dla uczniów.

Na ośrodki kultury gmina Nowosolna wydaje 519.800 zł. Większość z tego stanowią wydatki na GPCKiE w Plichtowie, gdzie znaleźli zatrudnienie kolejni wybrańcy. Utrzymanie tego domu kultury kosztuje mieszkańców 380.000 zł. rocznie.

Z powyższego zestawienia widać, że dochody gminy uzyskane dzięki zapobiegliwości wójta nie przekładają się na inwestycje nakierowane na zaspakajanie potrzeb ogółu mieszkańców. Są ?przejadane? przez ludzi zatrudnionych w jednostkach budżetowych.

Na tym nie koniec. Popatrzmy na inwestycje. Gmina Nowosolna znacznie więcej płaci za realizowane obiekty. W latach 2008-2010 gmina Nowosolna realizowała Gminno-Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie, a gmina Brzeziny budowała nową siedzibę urzędu gminy. Porównajmy poniesione nakłady:

 parametry obiektu Nowosolna – GPCKiE Brzeziny – Urząd
Powierzchnia użytkowa [m2] 360 1008,70
Cena projektu [zł] ? 85.400,-
Koszty budowy [zł] ? 3.499.466,74
Koszty realizacji razem [zł] ok. 2,2 mln 3.584.866,74
Koszt 1 m2 6100 zł 3554 zł

Oba zrealizowane budynki są obiektami użyteczności publicznej. W obu przypadkach projekt obejmował utwardzenie terenu ? parkingi i dojazdy. Skąd więc taka różnica w cenie? Jeśli cenę 3554 zł/m2 uznamy za prawidłową, to koszt budowy centrum w Plichtowie powinien zamknąć się kwotą 1.279.440 zł. To znaczy, że budowa ta została ?przepłacona? o ponad 900 tys. zł.

Tak się szczęśliwie składa, że obie gminy realizują w tym samym czasie sale gimnastyczne. Porównajmy ich koszty.

Parametry obiektu Nowosolna Brzeziny
Boisko pow. [m2] 442,97 574,22
Powierzchnia użytkowa [m2] 786,24 815,45
Sala do gimnastyki korekcyjnej [m2] brak 37,20
Cena projektu [zł] / Liczba ofert w przetargu ? / 6 24.600,- / 25
Koszty budowy [zł] / Liczba ofert w przetargu 2.323.121,75 / 6 1.756.877,39 / 18
Koszty realizacji razem [zł] 2.323.121,75 1.781.477,39
Koszty 1 m2 [zł/m2] 2955 2185

Znowu drożej budowano w gminie Nowosolna ? tym razem o ok. 600 tys. Gmina Brzeziny za mniejsze pieniądze potrafiła zbudować salę większą i bardziej funkcjonalną.

Kolejne różnice w gospodarowaniu finansami – Gmina Nowosolna więcej pieniędzy przeznacza na obsługę długów:

 • gm. Brzeziny ? 180.000 zł
 • gm. Nowosolna ? 226.950 zł

…. i znacznie mniej na inwestycje służące bezpośrednio mieszkańcom.   Gmina Brzeziny dofinansowuje różne inwestycje służące poprawie środowiska i obniżające koszty utrzymania. Ostatnio dofinansowała budowę przydomowych oczyszczalni. Obecnie przygotowuje się do finansowania instalacji solarnych. Natomiast w gminie Nowosolna takich inicjatyw nie ma, gmina w żaden sposób nie pokrywa kosztów związanych z instalacjami obniżającymi mieszkańcom koszty utrzymania.

Cóż więc mają mieszkańcy gminy Nowosolna  z większego budżetu ? Nic, a właściwie prawie nic. Mają huśtawki. Jest to w ostatnich latach przebój inwestycyjny ? za cenę kilkunastu tysięcy zamyka się usta mieszkańcom wsi, którzy już nie mogą narzekać, że nic nie dostali.

Większy budżet nie przekłada się na większe korzyści dla mieszkańców gminy Nowosolna. Pieniądze te wyciekają z gminnej kasy poprzez zakłady budżetowe i inwestycje i nie przynoszą korzyści ani ?bogatym? z Kalonki, ani ?biednym? z pozostałych miejscowości. Przerosty zatrudnienia i przepłacane inwestycje to są koszty rządów obecnego wójta.

Jak widać wójt Tomasz Bystroński nie jest Janosikiem – zabiera równo biednym i bogatym, a obdarowuje wybranych.

*****

Na marginesie

Nasz samorząd obraduje obecnie nad sposobem zbierania opłat za wywożenie śmieci. Roczny koszt odbioru śmieci z terenu gminy nie przekracza miliona złotych (ok 600.000 zł) . Gmina bez trudu mogłaby pokryć całą sumę, nie zbierając od mieszkańców żadnych dodatkowych pieniędzy. Wystarczy zracjonalizować zatrudnienie w Urzędzie, przyłożyć się do inwestycji i przestać je przepłacać, a oszczędności uzyskane w ten sposób pokryją opłaty za wywóz śmieci – z nawiązką.

 


10 thoughts on “Wójt ? Janosik?”

 1. Ci wybrani to jego armia gotowa na wszystko. A wojsko by dobrze działało musi być opłacane. Szeregi muszą się powiększać, bo wróg nie śpi tylko spiskuje. W koszarach „GPCKiE” aż się gotuje od manewrów i szkoleń młodej kadry.
  Wyjazdy studyjne to też niezłe działania by ludziom dobrze namieszać w głowach.
  Młodzież oczywiście tylko ta, która dobrze rokuje to w nagrodę wyjedzie na imprezę na Cypr pod dowództwem Reginy P. To całe GPCKiE nie przynosi i nie wnosi dla większości mieszkańców żadnych korzyści kulturalnych. Z zasady nie dopuszcza się tam osób nieprzychylnych władzy. Z punktu widzenia mieszkańca działa to na minimum mocy, widać tu niekompetencje pani dyrektor oraz zatrudnionych tam osób. Porównując tą instytucję z innymi podobnymi a niejednokrotnie z mniejszymi możliwościami to nasze GPCKiE wypada bardzo mizernie.
  Pani Renato proszę się ogarnąć bo według kalendarza to niecałe dwa lata jeszcze a co potem będzie ?
  Szanowni państwo to wszystko kosztuje…to są nasze pieniądze powierzone ?władzy?

 2. Dom kultury jest przede wszystkim dla mieszkancow gminy Nowosolna. nie mozna nikomu zabronic wstepu ale z wiekszosci zajec korzystaja mieszkancy Lodzi- osiedla Nowosolna. utrzymanie obiektu to koszt budzetu gminy Nowosolna. Czy ktokolwiek wie, czy za platne zajecia instruktorzy rozliczaja sie z dyrekcja, czy maja jakies umowy? Przeciez oni zarabiaja na tym a utrzymanie budynku kosztuje – prad, woda,srodki czystosci, sprzatanie. Czy komisja rewizyjna sprawdza takie rzeczy?

 3. Chyba ktoś, kto spłodził te brednie powinien udać się do lekarza i to szybko, jekiej specjalizacji? Tylko jedna jest tu właściwa….
  Autor „Co u nas” proszę o podpis pod tymi wypocinami….wstyd to podpisać prawda?

  1. Autor raczej dobrze kontaktuje z rzeczywistością – przecież dostrzegł, że w sąsiedniej gminie jest tańsza hala sportowa, że jest mniej urzędników, że tamta gmina daje na oczyszczalnie i solary – czy to według Ciebie są brednie i wypociny?

 4. Kilka dni temu Wojt i jego swita (w tym pani Regina Piatkowsta soltys) wpadli i zorganizowali Wigilie w Swietlicy Srodowiskowej w Byszewach(dawny PGR).Jacy oni wspaniali, dobroduszni..rozdawali ,pozdrawiali,obiecywali..biedny ,lekko trzezwy (bo przeca wypada) lud niemal calowal rece swego Janosika i jego kompanow. Paczki swiateczne bardzo uradowaly stosunkowo liczebne osiedle post-PRL-owskie ,a obietnice kolejnych akcji i prezentow dzialaly jak miod na serce ludzi pracy bez pracy i nadzieji…
  W demokracji to sie nasza obecna wladza poruszac potrafii brawa,brawa

 5. Panie idealisto nie masz wiarygodnych informacji. Wigilie zorganizowal opiekun swietlicy K. Rokicki a swite zaprosil. Nie pogardzaj ludzmi,ktorzy dostali paczki, bo nigdy nie wiadomo co Ciebie w zyciu moze spotkac.

 6. Ja tylko wskazuje na sposoby pozytkowania pieniedzy publicznych (bo raczej nie prywatnych Pana Rokickiego-chyba na etacie publicznym?!) Jest nim podpisywanie sie z haslami typu „ja daje ,bierzcie i jedzcie”. Paczki zakupione z pieniedzy pochodzacych z podatkow i datkow , a robi sie z tego kampanie obecnych wladz.
  To oczywiscie standard ,nic szczegolnego ale ja jestem idealista.
  Do ludzi obdarowanych ,a szczegulnie tych „wyciagajacych rece po dary”
  czuje max. politowanie nigdy pogarde.
  Uwazam ze nalezy szczegulnie ostroznie prowadzic tzw.gospodarke spoleczno-socjalna by nie tworzyc nawykow „beneficjenta permanentnego”

 7. Bardzo zabawna ta gazetka, tekst niby jakiś jest, a autora tego tekstu brak 🙂 Taka odwaga, żeby pisać „prawdę” ale tylko troszkę, bo może trzeba się będzie jeszcze kiedyś do wójta przytulić 🙂

 8. Drogi xyz masz odwage podaj nazwisko a miejsca na ciele wójta do przytulenia dla nowych to już brak bo ledwo starzy sługusi się mieszczą

 9. XYZ mnie nie wydales sie zbytnio drogi,wybacz ale skoro sugerujesz mi przytulanie do wojta wzamian za (co?) tzw.protekcje? to chyba sadzisz podlug siebie.
  Ja do urzednika publicznego przytulac sie nie zamierzam gdyz to narod jest suwerenem w tym panstwie. KONSTYTUCJA Matolku

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *