Samorząd lokalny, czyli wolna rączka ale w trybach

 • Views 4866
 • Rating 12345

Debata na temat polityki inwestycyjnej samorządu gminy Nowosolna była dobrą okazją do demokratyzacji władzy lokalnej, do nawiązania kontaktu z mieszkańcami i uwzględnienia ich zdania w podejmowanych decyzjach. Ujawniła jednak niechęć naszego samorządu do dialogu ze społecznością oraz jego ciągoty do narzucania mieszkańcom swej woli. Mamy do czynienia z poważnym kryzysem idei samorządności w gminie Nowosolna, co sygnalizują choćby kroki podjęte przez wójta na wieść o toczącej się debacie oraz zlekceważenie mieszkańców przez większość radnych.

Debata ujawniła, że oczekiwania mieszkańców rozmijają się z priorytetami inwestycyjnymi obecnego samorządu. Ściślej ? obecnego wójta. Nie jest bowiem tajemnicą, że większość Rady to tzw. ?Ludzie wójta?, głosujący zgodnie z jego wolą.

Niewątpliwie mieszkańców, czytelników naszej gazety, nurtuje teraz pytanie, co zrobić, aby samorząd stał się rzeczywistym naszym reprezentantem.

Powszechnie uważa się, że wpływ obywateli na władzę samorządową kończy się z chwilą oddania głosu podczas wyborów. Później mieszkańcy nie mają już wpływu na decyzje swoich przedstawicieli i dopiero po zakończeniu kadencji mogą coś zmienić wybierając nowy samorząd.

To nieprawda. W rzeczywistości mieszkańcy nie muszą bezradnie przyglądać się polityce inwestycyjnej prowadzonej przez wójta i radnych. Mogą sami podjąć właściwe decyzje i zmusić wójta do podjęcia działań zgodnych z ich oczekiwaniami. Mieszkańcy gminy dysponują uprawnieniami dającymi im realną możliwość monitorowania na bieżąco działań samorządu (dostęp do informacji publicznej), oraz podejmowania decyzji o różnych istotnych sprawach bez pośrednictwa radnych, w drodze referendum.

Referendum lokalne ? wyrażenie przez członków wspólnoty samorządowej w drodze głosowania swojej woli co do sposobu rozstrzygania sprawy jej dotyczącej. Referendum lokalne jest podstawową instytucją demokracji bezpośredniej. Podstawą prawną przeprowadzania referendum lokalnego w Polsce jest Konstytucja RP stanowiąca w art. 4:

ust. 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.

ust. 2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

oraz w art. 170: Członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować, w drodze referendum, o sprawach dotyczących tej wspólnoty, w tym o odwołaniu pochodzącego z wyborów bezpośrednich organu samorządu terytorialnego.

Postanowienia Konstytucji rozwiją ustawy:

– ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym stanowiąca w art. 2 :

1. W referendum lokalnym, zwanym dalej ?referendum?, mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego jako członkowie wspólnoty samorządowej wyrażają w drodze głosowania swoją wolę co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki lub w sprawie odwołania organu stanowiącego tej jednostki, a w przypadku gminy także wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

2. Referendum polega na udzieleniu na urzędowej karcie do głosowania pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie lub pytania w zakresie spraw określonych w ust. 1 albo na dokonaniu wyboru pomiędzy zaproponowanymi wariantami.

 

– ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku, która w art. 11 stwierdza:

?Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy.?

 

Referendum może być przeprowadzane w trzech przypadkach:

 – w celu odwołania wójta lub całego samorządu

 – w celu samoopodatkowania się mieszkańców

– w innych sprawach ważnych dla gminy i mieszkańców

 Może ono mieć charakter obligatoryjny, czyli wiążący dla samorządu, lub konsultatywny, informujący samorząd o zdaniu większości mieszkańców. Złożenie wniosku o przeprowadzenie referendum automatycznie blokuje dalsze działania w temacie objętym referendum aż do jego rozstrzygnięcia.

Mieszkańcy gminy jako społeczność stanowią więc rzeczywistą władzę a swoją wolę mogą wyrażać na dwa sposoby ? poprzez swoich przedstawicieli, czyli Radę Gminy ? albo bezpośrednio.
Udział społeczności w tworzeniu polityki lokalnej nazywa się partycypacją w zarządzaniu gminą. Dobrze, gdy samorząd rozumie potrzebę takiej współpracy i sam tworzy warunki do jej realizacji. Źle, gdy usiłuje ignorować głosy mieszkańców i za wszelką cenę dąży do narzucenia im swojej woli.

Lokalne samorządy uzyskały duże uprawnienia i znaczną samodzielność. Zakres ich kompetencji ma ulegać dalszemu rozszerzeniu. Warunki, w jakich działają lokalne samorządy oraz duży zakres ich kompetencji sprzyjają powstawaniu rozmaitych klik i grup interesów załatwiających własne sprawy kosztem całej lokalnej społeczności i zapewne samorządy pozbawione kontroli społecznej będą się w takie kliki przekształcać. Na szczęście mieszkańcy gmin otrzymali jednocześnie konkretne narzędzia, by tę działalność na co dzień kontrolować i kształtować. Mogą skutecznie zapobiegać rozmaitym patologiom. Nikt nie zrobi tego lepiej od nich.
Jest tylko jeden, ale trudny do spełnienia warunek ? mieszkańcy muszą być aktywni. Muszą znaleźć czas i chęci, by włączyć się w życie publiczne. To jedyna bariera.


32 thoughts on “Samorząd lokalny, czyli wolna rączka ale w trybach”

 1. Popieram orlika – niech służy młodzieży w trudnym okresie gimnazjalnym. Nie tylko ważne są drogi i chodniki. Szkoda tylko, że Centrum w Plichtowie nie skupia młodzieży. Ale ludzi coś musi przyciągać. Wystarczy spojrzeć z ulicy – taka wizytówka gminy a chwasty po kolana. W środku z porządkiem też różnie. Kto tam zarządza? Wstyd.

 2. No i po co ci, samorządzie, był ten dom kultury? Czy nie lepiej było dać tę forsę mieszkańcom na to czego potrzebują?Teraz macie tylko kłopot – podobno budowla sypie się od komina, zarasta chwastami i nic się tam nie dzieje. Na utrzymanie tego idzie parę setek co rok. A mieszkańcy będą mieli do Was ciągle pretensje.
  Czy nie lepiej dla Was jest robić to co chcą wyborcy?
  Wójt – dziś jest ten, a za jakiś czas będzie inny.

 3. Nie zaspokoi się wszystkich potrzeb mieszkańców. Kultywowanie tradycji jest bardzo potrzebne i dom kultury też jest potrzebny ale dom kultury to nie tylko budynek. Ludzie muszą mieć ochotę tam przychodzić. nie tylko na duże imprezy ale na co dzień. Czego tam brakuje, żeby tak było?

  1. Brakuje klimatu właściwego takim miejscom.
   Wchodzisz tam i… wita cię dzielnicowy i dwie znudzone baby.
   Cały czas cię obserwują, a ty czujesz się intruzem, nie masz co ze sobą zrobić, przepraszasz i wychodzisz.

    1. CO U WAS – masz oto rozwiązaną zagadkę dlaczego Centrum w Plichtowie nie skupia młodzieży (ani dorosłych).
     Bo, jak większość przedsięwzięć, jest fasadą, a służy m.in. do tego, by dawać swoim ludziom zarobić. Później całe famuły idą głosować i tak to się kręci dwadzieścia parę lat.
     Dobrze zorientowany – Pan Bystroński nie ma co robić jeżeli ma i zastępcę, i rzecznika od spraw obywateli (których jest tylko 4 tysiące). Rada powinna zafundować mu jeszcze błazna dla rozrywki.

 4. Istnieją konieczne narzędzia, jak wykazuje pan Strzałkowski, aby mieszkańcy w swojej Gminie byli podmiotem działania władz samorządowych, a nasze potrzeby stanowiły priorytet pracy rady i wójta.
  Ale jak zaktywizowac spłeczeństwo, aby zrozumiało, że jakośc życia w tej Gminie zależy od nas samych.

   1. gratuluje toku myslenia dzięki takiemu rozumowaniu obecnie panujący wojt trzyma się stołka już 20 lat

    1. gratulować to możesz polskim piłkarzom występu na euro, co do zmian to wystarczy spojrzeć na Polski Sejm,

     1. Mylne porównanie, do sejmu głosujesz na partie, a te dopiero sie rozstawiają. w wyborach do gminy głosujesz bezposrednio np. na Bystrońskiego

         1. chodziło Ci o powiązania pana Bystrońskiego z politykami w Sejmie RP ?
          – moim zdaniem przereklamowane.

 5. Czy pamiętacie ostatnie wybory. ilu wtedy było kandydatów i jak się pięknie nam przedstawiali -że tacy chętni do działania, że jak będą wybrani to…
  Okazuje się, że są możliwości żeby to sprawdzić w konkretnym działaniu.
  Pokażcie się przyszli kandydaci – będzie nareszcie wiadomo na kogo warto zagłosować.

  1. Myślę, że sami powinniśmy takiego kandydata poszukać między nami, a wcześniej zastanowić się jakim kryteriom ma odpowiadać. To, że musi być uczciwy i rzetelny to oczywiste. W dalszej kolejności powinien być w wieku -55 lat i mieć doświadczenie w zarządzaniu większymi organizacjami. Sam urząd i wszystkie powiązane organizacje to stajnia Augiasza. Chodzi o to aby ją posprzątać nie wylewając dziecka z kąpielą. Myślę, że po takim sprzątaniu mielibyśmy od razu 500- 700 tys. zł. więcej na inwestycje. Rozejrzyjmy się dookoła. To jest właśnie szansa jaką daje nam system wyborów bezpośrednich na wójta.
   Pozdrawiam

 6. Co jakiś czas, jak sięgam pamięcią, podejmowane były próby naprawy, zmiany Wójta. Ale, jak się później okazywało, to robiły niezrównoważone osoby, jakieś takie pokręcone, „nieudacznicy”… z zawiści czy co…
  A czasem też ci co ostro byli przeciwko zmieniali się w zwolenników.
  Jak do tej pory zawsze wygrywa wolne przecież wybory.

  1. No, od czegoś trzeba zacząć.
   Tam akurat jest trochę do uporządkowania. Myślę o osi: GPCKiE – stok narciarski Plichtów czyli prywatny biznes – dalej wieża widokowa i parking dla klientów na punkcie widokowym.
   Bo mnie cholera ciska z kąta w kąt, że to za moje podatki.

 7. Przyjeżdżają delegacje z pięciu krajów UE. Jest program na stronie GPCKiE w Plichtowie.

  1. chodzi o spotkanie młodzieży w ramach programu Grundvig. Od kilku lat gmina bierze w tym udział. Nasza młodzież wyjeżdzała na takie spotkania do innych państw a teraz będzie w Plichtowie. ?Młodzi ludzie w działaniu? (?Young people in action?)
   ?Uczenie się przez całe życie?
   Tzw. wizyta partnerska 18.07.2012r. ? 22.07.2012r.,
   a spotkanie z uczestnikami wizyty odbędzie się 19.07.2012r.

 8. Młodzież wyjeżdżała ale ” nasza… – wasza ! „.
  Synowie i córki sołtysów, pracowników. Nie trafiło to do innych bo i po co. Nikt nie zgłosił się kto myśli inaczej niż oni. Wychodząc z pomysłem zawsze można się spodziewać z ogromnym zastanowieniem i oburzeniem.
  Masz pomysł odbiegający od ich grupowych założeń – jesteś dziwakiem, odludkiem
  Nigdy nie było i nie będzie otwartości na innych, nigdy !!!
  ” Pojedziesz za swoje – nigdy, jedź w świat zwiedzisz za friko”- cytat jednej z pracownic Urzędu.Trzeba być przy ty chlewie żeby się po świńsku nażreć.
  Teraz rżną gospodarzy, chwalą się nie wiem czym , naprawdę zastanawiam się czym się szczycą. Naciąganą aktywnością młodzieży, jakiej ?. Założyli przepocone stroje Byszewian- łowiczanki, kilka kroków chodzonego – po prostu hicior. Dobre.Wszystko z przypadku.
  Regina P. może i uczy się przez całe życie – bo musi. Na każdym zakręcie wypada z torów. Jej rebiata jak i innych również.
  Anonim – żal mi ciebie. Widać, że zależy tobie na tym aby być publicznie poklepanym w plecyki przez wójta Bystrońskiego.
  Wasze „działania ” niczego nie wniosą na rozwój kultury wśród dzieci, młodzież ani osób dorosłych z terenu gm. Nowosolna. Odbębnione działania pod kierownictwem pacynkarza.

  1. Na gminne imprezki chodzą również sami swoi.
   Popatrzcie, jak ci, co konsumują – po świńsku żrą będąc przy chlewie, jak to określił Kolega Kasi – potrafili odsunąć resztę mieszkańców. Jakoś tak wszystko robią, że ludzie nie mają ochoty brać w tym udziału, a oni mają spokój od mieszkańców, którzy patrzyliby na ręce albo i czegoś chcieli.

 9. co fakt to fakt, we wszystkich wyjazdach uczestniczyli sami swoi dzieci radnych,znajomków i tzw uczynni nie mówiąc o paniach z urzędu co to mając po przeszło 30 wiosen zaliczały się do młodzieży szkolnej.
  A tak w ogóle to usilnie zapraszam wszystkich do oglądania powtórek rewelacyjnego serialu o większości gmin w Polsce pt „RANCZO” chyba dlatego taki popularny bo pokazuje psychologię rządzenia takich Bystrońskich, no coż on może chwalić się na różnych forach swoimi zainteresowaniami psychologią to wyprzedźmy go i sami zainteresujmy się psychologią i mentalnością takich kacyków aby z nimi skutecznie walczyć i zwalczyć tę stonkę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *