Zagadkowa podwyżka ceny wody

 • Views 2524
 • Rating 12345

Rada Gminy Nowosolna na ostatniej sesji uchwaliła podwyżkę ceny wody o 9 groszy. Niewielka to podwyżka, ale zasadność jej wprowadzenia jest wielką zagadką.

Na sesji przed głosowaniem toczyła się dyskusja.

Grzegorz Grzeliński - radny Gminy NowosolnaPan radny Grzegorz Grzeliński oponował przeciwko uchwaleniu podwyżki argumentując, że jest ona nieuzasadniona, ponieważ dochody z tytułu sprzedaży wody znacznie przewyższają koszty związane z jej wydobyciem i dostawą. Dostawcą wody jest Zakład Gospodarki Komunalnej. W roku 2014 Zakład osiągnął dochód ze sprzedaży wody w wysokości 742 tysiące złotych. Koszty jakie poniósł na dostawę wody wyniosły 597 tysięcy złotych. Czyli zysk ZGK był na poziomie 24%. W roku poprzednim, 2013, ten zysk wyniósł 20%. Skoro widzimy, że zysk dostawcy z roku na rok rośnie, to dla człowieka racjonalnego nie ma uzasadnienia zwiększanie jeszcze jego dochodów. Podwyżka ceny wody powinna mieć miejsce wtedy, gdy koszty dostawcy zaczynają przekraczać dochody ze sprzedaży – twierdził pan Grzeliński. Zwrócił też uwagę na to, że już teraz płacimy znacznie wyższą stawkę za wodę niż mieszkańcy sąsiednich gmin.

Janusz Pacewicki - dyrektor ZGK gmina NowosolnaDyrektor ZGK pan Janusz Pacewicki – ? ostatnio taryfa była podnoszona w roku 2012. Przez rok 2013 i 2014 obowiązywała ta sama taryfa. W roku 2014 było to 2,91 zł. Według tej nowej taryfy będzie 3 zł, czyli zmiana jest 9 groszy za metr sześcienny. Zakładamy, że pojedyncze gospodarstwo zużywa 10 metrów sześciennych wody na miesiąc. Jest to zmiana o 90 groszy miesięcznie.? Dyrektor podkreślił, że nie ulega zmianie opłata abonamentowa.

 

DSC_0198Pan radny Bartosz Rakowski poinformował zebranych na sali obrad, że ?…lepsza jest niewielka podwyżka 3% a niżeli jednorazowa 30% …?zaznaczając, że jego zdanie jest … prywatne

( sic!).

 

DSC_4Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał Nowacki optował za podwyższeniem ceny wody argumentując, że podwyżka jest minimalna, a ZGK musi mieć pieniądze, żeby dobrze funkcjonował.

 

 

Pozostali radni nie zabrali głosu, swoje poglądy wyrazili głosując zgodnie ?za?, ?przeciw? był tylko jeden głos.

Tak oto wyglądają obrady obecnej Rady Gminy Nowosolna.

Zwracamy uwagę, że mieszkańcy nie mają możliwości zmiany dostawcy wody. Są skazani na ZGK, który działa poza konkurencją. Dlatego wszelkie podwyżki powinny mieć poważne uzasadnienie. Rada Gminy Nowosolna, która reprezentuje mieszkańców, powinna raczej chronić ich przed skutkami monopolistycznych praktyk, tymczasem wspiera monopolistę, skutkiem czego mamy najwyższą cenę wody spośród okolicznych gmin ? 3,00 zł/m3 + VAT ( gmina Stryków ? 2,49 zł/m3, gmina Brzeziny ? 2,47 zł/m3)


6 thoughts on “Zagadkowa podwyżka ceny wody”

 1. Dziękujemy wam Radni, że dbacie o płynność finansową ZGK. Rzeczywiście, 24-procentowa rentowność to za mało! Pamiętam, jak w poprzedniej kadencji niektórzy Radni wnioskowali wręcz o obniżenie ceny wody. Całkiem naturalnie pojawia się pytanie ? czy Gmina powinna zarabiać na swoich mieszkańcach? Kolejną sprawą jest danina śmieciowa, którą to składamy raz na kwartał. Przyjrzałem się „Analizie stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Nowosolna w roku 2014”
  http://nowosolna.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=6902&bar_id=4140
  Wynika z niej, że w roku:
  rok – przychody od mieszkańców- koszt zagospodarowania odpadów = ZYSK!
  2012 (od lipca ) -(((4893/3)+72)*32)*6)-(35424 *6) = 326 976-212 544=114 432 zł
  2013 ? (((4893/3)+72)*32)*12)-(35424 *12) = 653952-425088 = 228 864 zł
  2014 ? (((4893/3)+72)*32)*12)-444933 = 653952-444933 = 209 019 zł
  2015 – (((4893/3)+72)*32)*12)-(42013*12) = 653952-504468 = 149484 zł
  Zysk jest oczywiście szacunkowy i oparty na założeniach:
  średnio gospodarstwo domowe jest 3 osobowe,
  średnia cena za wywóz odpadów komunalnych i segregowanych na gospodarstwo – 32zł,
  100% ściągalność nalezności
  Gmina od 2012 roku zarobi na gospodarce odpadami około 700 000zł !!!
  Woda! Śmieci! Na czym jeszcze na nas zarabiają???
  Potrzebujemy Radnych, którzy dobrze zadbają o NASZ społeczny interes!, a nie o budżety jednostek organizacyjnych Gminy! O to niech się martwi wójt!

  Wypowiedzi niektórych Radnych poniżej krytyki.

  Ksawery

 2. racja Ksawery,
  poziom radnych poniżej krytyki, nie byli w stanie dyskutować z panem Grzegorzem Grzelińskim. Istnieje intelektualna przepaść. |Pilna potrzeba wymiany. Oni mogą narobić w gminie dużo szkód.

 3. To jest oczywiste ze na smieciach i wodzie nie powinno sie zarabiac. Chyba ze zysk jest przekazywany na np. budowe drogi…jesli ginie w morzu wydatkow na wynagrodzenie urzednikow itp. to mamy to samo „od nowa”…

 4. Jak podaje GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych według eksperymentalnego szybkiego szacunku we wrześniu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,2 proc., a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku obniżyły się o 0,8 proc. Takie dane wskazują na pogłębianie się deflacji czyli ogólnego spadku cen, który powoduje wzrost siły nabywczej pieniądza. Jeśli ogólnie w kraju ceny utrzymują tendecję spadkową to skąd u nas wzrost ceny?
  Nie wiem kto jest autorem tej uchwały, ale zarówno on, jak i wszyscy, którzy radośnie jej przyklasneli są kompletnymi dyletantami w dziedzinie ekonomii. Nie każdy Radny musi znać podstawowe mechanizmy ekonomiczne, ale każdy powinien zachować się racjonalnie, a nade wszystko zaufać jedynemu ekonomiście zasiadającemu w Radzie, panu Grzelińskiemu.
  Wypowiedzi pozostałych Radnych pozostawiam bez komentarza. Czasem lepiej nic nie powiedzieć. Chcąc dowiedzieć się więcej o Radnym Rakowskim Bartoszu natrafiłam na taką stronę:

  http://radny.co.pl/MalgorzataKaminskaBruszewska-NowosolnaLodzki

  Tam Państwo Radni możecie sprawdzić jak postrzega Was społeczeństwo. Może być zaskoczeni.

  Panie Ksawery słuszne spostrzeżenia! Nie trzeba szukać daleko, gdzie wywóz śmieci kosztuje gospodarstwo domowe około 15 zł (2 razy na miesiąc) i 7,50zł (raz w miesiącu), ale wystarczy spojrzeć do sąsiedniej gminy, gdzie na Osiedlu Nowosolna śmieci wywożone przez tą samą firmę, tylko raz na tydzień a nie 2 razy w miesiącu a kosztują przeciętne gospodarstwo dmowe około 28zł.
  Zwracałam już na to uwagę pana wójta wtedy kiedy jeszcze był Radnym.

  1. Ceny wody w Polsce;
   http://www.cena-wody.pl/
   Proszę pamiętać że mamy od kilku lat suszę, gmina ma rozrzuconą zabudowę… nie wspominając jak paniska sobie ogrody podlewają to u mnie wody w kranie brak… pozdrawiam 😉

   1. Aby woda była we wszystkich kranach, niezależnie od pogody, potrzebne są inwestycje, a te nie są finansowane z budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej tylko z budżetu Gminy. Ciekawe jest również i to, że ZGK powinien być, co do zasady jednostką non profit. Zatem powstaje jeszcze ciekawsze pytanie, co jest i będzie finansowane z nadwyżek uzyskiwanych ze sprzedaży wody. Wzrost zatrudnienia, a może dotacje do opłat, dla szczęśliwych posiadaczy kanalizacji, której pierwszy etap jest na ukończeniu. Z uwagi na fakt, że użytkowników będzie niewielu, bardzo wysoki koszt budowy i wysokie koszty eksploatacji, spowodują że jednostkowa opłata, liczona po kosztach, byłaby astronomiczna.

Pozostaw odpowiedź sąsiadSołtysa Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *