Zmiany w podatku za śmieci

  • Views 2438
  • Rating 12345

Rada Gminy Nowosolna uchwaliła nowe stawki podatku śmieciowego obowiązujące od 1 stycznia 2014 r.

Dla posesji zamieszkanych przez 1 lub 2 osoby comiesięczny podatek wynosi 30 zł za odpady niesegregowane i 15 zł za segregowane.

Dla posesji zamieszkanych przez więcej niż 2 osoby stawki podatku pozostają bez zmian i wynoszą miesięcznie  60 zł za odpady niesegregowane i 30 zł za segregowane.

Właściciele działek niezamieszkałych zapłacą za odbiór każdego pojemnika. Kwota należności zależy od wielkości pojemnika:

  • pojemnik 0,12 m3 –   36 zł śmieci niesegregowane /   18 zł segregowane
  • pojemnik 0,24 m3 –   76 zł śmieci niesegregowane /   38 zł segregowane
  • pojemnik 1,10 m3 – 196 zł śmieci niesegregowane /   98 zł segregowane
  • kontener  5 m3 –       676 zł śmieci niesegregowane / 338 zł segregowane
  • kontener  7 m3 –       956 zł śmieci niesegregowane / 478 zł segregowane

Opłata za dzierżawę pojemnika wynosi 2 zł na miesiąc. Terminy płatności są takie same jak dotychczas. Podatek  należy uiszczać kwartalnie. Wpłaty dokonać na konto gminy.

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *